Türkiye’de yatırım yapmak ile ilgili bilmeniz gerekenler nelerdir? Türkiye’de gerçekleştirilen yabancı sermayeli yatırımlara uygulanan teşvikler ve fazlası için yazımıza göz atın!

TÜRK VATANDAŞI OLMA YOLLARI VE ŞARTLARI NEDİR? NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ Nasıl Türk Vatandaşı Olunur? Vatandaşlık Alma Süreci Nasıldır? 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, vatandaşlığın kazanılma süreçlerini doğumla kazanma ve sonradan kazanma olmak üzere iki temel başlık altında ele almıştır. Vatandaşlığın sonradan kazanılması, üç farklı yöntemle gerçekleştirilebilir: Yetkililerin kararı, evlat edinme prosedürleri ve seçme hakkının…

TÜRKİYE’DE OTURUM İZNİ BAŞVURU SÜRECİ NASILDIR? OTURUM (İKAMET) İZNİ ALMAK İÇİN GEREKENLER, OTURUM İZNİ BAŞVURUSU REDDİ Oturum (İkamet)  İzni Nedir? Yabancının Türkiye’de kalma süresini düzenleyen ve İl Göç İdaresi’nden alınması gereken resmi belge, oturma iznidir. Oturma izni ile ilgili hukuki çerçeve, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri ile…

VATANDAŞLIK BAŞVURUSU REDDİ İTİRAZI, VATANDAŞLIK BAŞVURUSU REDDİ İPTAL DAVASI Vatandaşlık Başvurusu Neden Reddedilir? Vatandaşlık Başvurusu Ret Sebepleri Nelerdir? Vatandaşlık başvurusunun olumsuz bir sonuçla sonuçlanması, çeşitli sebeplerle meydana gelebilir. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, Türk vatandaşlığını elde etmek için gereken şartları ve özellikleri açıkça belirtmektedir. Eğer yetkililer, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişinin bu özelliklerden herhangi birini…

Çalışma iznim bitmek üzere ikamet izni başvurusu yapabilir miyim? Çalışma izni bitmeden son 60 gün içerisinde amacınıza uygun ikamet izni için başvuru yapabilirsiniz. Çalışma iznim çıktıktan sonra ikamet izni almam gerekli mi? Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından veya kendi mevzuatında çalışma izni vermeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen çalışma izinleri, geçerli…

YUKK uyarınca, Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Bununla birlikte, Türkiye’de doksan günden daha az kalacak yabancılar da ikamet izni başvurusunda bulunabilirler. Yabancıların Türkiye’de kalış amaçları dikkate alınarak ikamet izinleri belirli isimler altında düzenlenmiştir. İkamet İzni türleri, kısa dönem ikamet izni, aile ikamet…

TVK m. 11 uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir; Bu şartlar Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda sayılmış olup Türkiye’de 5 yıl çalışma izni ile ikamet almış olmak, Türkiye’de değeri 400.000 $ ve üzeri taşınmaz edinmek ve bu taşınmazı 3 yıl boyunca satmayacağına dair taahhüt vermek ya da banka hesaplarında 500.000 $ bulundurmak ve…

İkamet İzni Başvurusu Reddi Nedir ? Yazımızda ikamet/oturma izni başvurusu reddi nedir, red sebepleri nelerdir, red durumunda ne gibi sonuçlar ortaya çıkar ve hangi yollara başvurulması gerekir sorularını yanıtlayacağız. Başvuruda bulunan yabancılar için önemli sonuçları olması sebebiyle yazımızı dikkatle okumanızı öneririz. Oturma izni başvurusu red kararı ile sonuçlanan yabancının ülkede ikamet etmesi mümkün olmayacaktır. Bu…

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmesi ve Usulü (Kazakistan Örneği) Yabancıların taşınmaz edinimi kamuoyunun her zaman yakından takip ettiği bir konudur. Yabancıların taşınmaz edinme haklarının varlığı kural olarak kabul edilmekle birlikte bu hakkın kullanımı günümüzde özellikle küreselleşmenin ve serbest piyasa ekonomisine geçişin de etkisiyle değişiklikler göstermiştir. Ülkelerde yabancıların taşınmaz edinimi tarih boyunca farklı şekillerde uygulanmış ve…

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank