Deniz Ticareti ve Taşıma Hukuku

Deniz Ticareti ve Deniz Taşıma Hukuku ve Davaları

Deniz hukuku, gemilerin denizde sefer yapmaları dolayısıyla bireyler arasında ve bireyler ile devlet ve devletler arasında ortaya çıkan hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanır. Deniz Ticareti Hukuku ise, ticaret gemilerinin denizde seyrüseferi dolayısıyla fertler arasında doğan hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk branşıdır.

Deniz taşımacılığına bağlı ticari malların uluslararası dolaşımının globalleşen dünyada çok daha büyük hacim ve ağırlıkta artmış olması, hukuki sorunlarında çok ciddi oranda artmasına sebep olmuş, bu husus da ister istemez her ülke açısından Deniz Ticareti Hukukunun önemini daha da arttırmıştır.

İşte Güneş & Güneş Hukuk Bürosu 25 yıldan bu yana tecrübesi ve uzmanlığıyla, globalleşen dünyada önem kazanmış olan Deniz Ticaret Hukuku, Deniz Sigortaları Hukuku, Deniz İş Hukuku, Gemi Finansmanı ve Yat Hukuku konularında bireysel ve kurumsal müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte, müvekkillerini sadece yargı önünde değil, karşı taraf 3. Kişiler karşısında da başarı ile temsil etmektedir.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

25 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

20 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 20 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Bu çerçevede Hukuk Büromuzun Deniz Ticareti Hukuku alanında “mükemmelliğe adanmış hizmet anlayışıyla” sunduğu başlıca hizmetler şunlardır:

 • Deniz hukuku ile ilgili muhtelif alacaklardan doğan davalarda avukatlık hizmeti,
 • Navlun, konşimento ve Carter-parti başta olmak üzere diğer taşıma hukuku sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerin müzakeresi, yorumlanması ve bu metin ve sözleşmelerin yorumlanmasından kaynaklan uyuşmazlıkların çözümü konularında hukuk danışmalık ve avukatlık hizmeti,
 • Laytime ve Demuraj sürelerinin hesaplanmasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümü konularında hukuk danışmalık ve avukatlık hizmeti,
 • Sigorta çeşitleri olan Yük sigortası, tekne sigortası, sorumluluk sigortaları (P&I kulüp sigortası, tersane sorumluluk sigortası, liman sorumluluk sigortası ile marina – çekek yeri sorumluluk sigortası gibi), kıymet sigortaları, navlun ve tekne yapım sigortaları işlemleri ve bu sigortalardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda danışmanlık ve dava avukatlık hizmeti,
 • Ticari gemi satın alma/kiralama/yapım sözleşmelerinin hazırlanması ve bununla ilgili hukuki işlemlerin takibi,
 • Gemi inşası, gemi ihracatı ve bunların finansmanı ile hukuki danışmanlık,
 • Geminin veya yatların sicile tescili ve/veya sicilden terkini ve bayrak değişim işlemlerinin takibi
 • Geminin gümrük işlemleri hususunda, gümrük ve liman sorunlarının çözümünde hukuki destek ve danışmanlık,
 • Geminin bağlanması ve seferden men durumlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
 • Gemi taşımacılığında taşınan yükün ziya ve hasarı ile bunlardan doğan tazminatlar davalarının açılması ve sonlandırılmasına yönelik dava avukatlık hizmeti,
 • Gemi ipoteği, gemi üzerine ipotek tesisi ve tescili konuları ile ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz (geçici hukuki koruma) kararı alınması, yükün hasarı, ziyaı ve kaybı hallerinin tespiti ve bunlara ilişkin tazminat davaları alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunulması,
 • C/P ihtilafları, Kurtarma (Salvage), Çatma (Colission) ve müşterek avarya ile kurtarma ve yardım konularında hukuki danışmanlık,
 • Gemi adamları deniz iş hukuku çerçevesinde özlük haklarının sağlanması ve iş alacaklarının tahsiline ve iş davalarına yönelik dava avukatlık hizmeti,
 • Gemi alacağından doğan her türlü uyuşmazlıklar ve açılan davaların takibi ile sonuçlandırılmasına yönelik dava avukatlık hizmeti,
 • Ulusal ve uluslararası ticaret hukukunun önemli bir parçasını teşkil eden Deniz Ticaret Hukukuna bağlı her türlü sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesi hususlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulması,
 • Hapis hakkı tesisi, Yakıt alacaklarının tahsili ve Time-Charter kira bedellerinin tahsilinde geç veya hiç ödeme yapmama şeklinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü konularında hukuk danışmalık ve avukatlık hizmeti,
 • Bilumum ruhsat ve izinleri başvurusu ve sonuçlandırılması ile, Denizcilik Müsteşarlığı, Sicil Müdürlükleri, Kıyı Emniyeti, Liman Başkanlıkları ve Müdürlüklerinde, Takdir Komisyonlarına idari başvuru, temsil ve takip iş ve işlemlerine ilişkin süreç takibi,
 • Kaptan, Gemi Adamı/Donatan / Armatörün sorumluluğu davalarında avukatlık hizmeti, Gemilerde meydana gelebilecek iş kazalarında, tazminat taleplerinin yürütülmesi, tazminat hesaplamalarının yapılması ve süreçlerin yürütülmesi konularında ve işten çıkarma durumlarında tazminat taleplerinin gerçekleştirilmesi alanlarında dava avukatlığı hizmeti,
 • Yakıt, malzeme gibi gerekli teçhizatların alacaklarının tahsili aşamalarında gerekli hukuki işlemlerin yapılması ve tahsilinin sağlanmasına yönelik avukatlık hizmeti,
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank