Avukat Umut Güneş

Hakkımızda

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu, insanların hukuka olan saygısını ve hukukun üstünlüğüne olan inancını artırmak, çağdaş bir hukuk sistemine sahip barışçıl ve refah içerisinde yaşayan bir toplum yaratmak amacına ulaşmak için, bu amaçla hizmet sunmanın avukatların en önemli sosyal sorumluluğu  olduğu inancı ile tarihi M.Ö. II. YY’a dayanan, dünyanın ilk demokratik yapısı olan Likya medeniyetinin beşiğinde; sanatın, kültürün ve doğanın birleştiği Antalya’da 1999 yılında Av. Umut Güneş tarafından kurulmuştur.

Güneş & Güneş Hukuk Ailesi, hukuka sadece mesleki düşünce ile değil, sanatsal bir titizlikle yaklaşmaktadır. Bizim için hukuk, en basit anlatımıyla; hakları korumanın yanı sıra, müvekkilimizi ve kendimizi anlatma biçimimizdir. Bu sebeple Güneş & Güneş Hukuk Bürosu; kitabı okuyan değil, kitabı yazan olmanın bilincinde; üretmenin ve yaratıcılığın farkında olarak, sürekli kendini geliştiren bir ekibe sahiptir.

“Müvekkillerimizin hukuksal kazanımları, bizlerin önceliğidir. Çünkü bu kazanımlar başarımızı belirler, başarı ise kalitemizi … Bu nedenle, her bir müvekkilimizin hukuksal kazanımı bizim için önemli ve önceliklidir.”

Umut Güneş

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu kurumsal kültürü benimsemiş, pratik yönüyle olduğu kadar akademik yönüyle de kuvvetli, güncel hukuki gelişmelerin sürekli takip edildiği ve kuruluşundan bu yana 25 yıllık deneyim ile birleştirildiği, hukuki birikim ve deneyimini farklı sektörlerden gelen gerçek ve tüzel kişi yerel ve yabancı müvekkillerine sunduğu dinamik ve rasyonel çözüm ve sonuç odaklı hizmet anlayışı ile sentezleyerek, müvekkillerinin ticari hedeflerini ve gelişme taleplerini de göz önüne alarak en iyi hukuksal hizmeti vermek amacıyla İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca yabancı dillerini bilen ve konuşan avukatlarıyla hukuki danışmanlık ve dava hizmetleri sunan uluslararası bir hukuk bürosudur.

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu, temsil ettiği müvekkillerin ihtiyaçlarına uygun hukuki danışmanlık hizmetini sunabilmek için avukatlıkta uzmanlaşmaya, bilgiye, araştırmaya önem vermektedir. 25 yılı aşkın hukuk tecrübesi ve deneyimi ve başarıya endeksli, sonuç odaklı strateji ve uygulamaları ile müvekkillerinin hukukî sorunlarını ortaya çıkmadan tespit ederek engellemek; koruyucu ve önleyici hukukî desteğini en iyi şekilde vermek; müvekkillerinin aleyhine oluşabilecek mağduriyetlerini engellenmek, hukukî sorunlar ortaya çıktıktan sonra, önce uzlaşma, anlaşma ve sulh yoluyla, bu şekilde çözülememiş bir sorunu dava yoluyla çözmek Güneş & Güneş’in temel çalışma prensibidir.  Temsil ettiği müvekkillerinin hukukî sorunlarının ortaya çıkmasından önce veya sonrasında müvekkillerini sürecin her aşamasında bilgilendirerek, hukuki sorunun olumlu ve olumsuz yönlerini açıklayıp, tüm hukuki risklerini müvekkillerine sunmak ve bu anlamda müvekkillerine gerekli her türlü uyarıyı yapmak, yol göstermek ve hukuken yardımcı olmak, her daim etkin, her daim özenli ve kaliteli hukuki hizmet sunmayı hedeflemiş Güneş & Güneş Hukuk Bürosunun temel amacıdır.

blank

Antalya’da ve Kemer’de bulunan ve faaliyet gösteren ofisleriyle avukatlık, hukuk bürosu, danışmanlık ve arabulucu olarak 25 yılı aşkın süredir hizmet veren Güneş & Güneş, alanında uzman, yetkin, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca yabancı dillerini bilen ve konuşan avukatları ve yardımcı personeli ile yerel, ulusal ve uluslararası çapta, elit üyeleri arasında yer almaktan gurur duyduğu hukuk networklerine bağlı ulusal ve uluslararası hukuk bürolarıyla işbirliği yaparak, başta ülkemiz Türkiye’de ve uluslararası arenada da müvekkillerinin hukuki haklarını en üst seviyede başarıyla temsil etmeye,  müvekkillerinin güven ve teveccühleri ile kuruluşundan bu yana sürekli büyümeye ve yenilenmeye özen gösteren bir hukuk bürosu olarak, kurulduğu günden bu yana başta Antalya ve Türkiye olmak üzere en iyi hukuk bürolarından  biri olmak için özenli çalışmalarını müvekkilleri yararına sürdürmeye devam etmektedir.

Güneş Hukuk Bürosu | Antalya Avukat

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimiz ve iş ortaklarımız ile ilişkilerimizde güven ve gizliliğe ayrıca önem veriyoruz. Avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biri sır saklama ve gizlilik ilkesidir. Antalya’da ve Kemer’de Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak faaliyet gösteren büromuz, Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları, Birleşmiş Milletler Havana Avukatlık Kuralları ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen başta gizlilik ve sır saklama ilkesi başta olmak üzere diğer etik değerleri hassasiyetle ve titizlikle uygulamaktadır. Müvekkillerimiz ile kurduğumuz veya kuracağımız iş ve vekalet ilişkimizde; onların özel hayatlarına ve hukuki problemleri ile sır niteliği taşıyan ve bizimle paylaştıkları tüm bilgileri gizlilik ve özenle saklamak hukuk büromuzun temel ve en öncelikli prensibidir. Bu vazgeçilmez prensibimiz gereği; bizimle paylaştığınız bireysel veya kurumsal bilgileriniz, hukuki süreçler ve mesleki etik ilkelerimiz uyarınca titizlikle korunmaktadır.

Müvekkillerimiz, bizler için önemli oldukları gibi hakları da bizler için önemli ve değerlidir. Bu önemsemenin gereği olarak; müvekkillerine en iyi hukuk ve danışmalık hizmetini sunmayı hedefleyen Güneş & Güneş Hukuk Bürosu, hizmetlerinde avukat ve yardımcı ekibinin hatalarını sıfıra indirmek adına ve bu anlamda oluşabilecek herhangi bir hak mahrumiyetini ortadan kaldırmak için Antalya ve Kemer’de bulunan ofislerini ve sunduğu hizmetlerini, müvekkilleri yararına Mesleki Sorumluluk Sigortası şemsiyesi altına almıştır. Mesleki sorumluluk sigortası sayesinde güvenle davalarınızı emin ellere teslim edebilirsiniz. Mesleki sorumluluk sigortası ile Güneş & Güneş, uzun zamandır müvekkillerimiz için hata payını sıfıra düşürüyor ve avukatlık işlerinden kaynaklanan hatalar sebebiyle ihtimal dahilinde oluşabilecek tüm zararları güvence altına almaktadır. Önemle ve gururla belirtmek gerekir ki, her yıl yenilediğimiz mesleki sorumluluk sigortasını bugüne dek hiçbir müvekkilimiz kullanmamıştır.

Güneş & Güneş olarak, önemsediğimiz bir husus da müvekkillerimizin hak ve hukuk süreçlerinin her aşamasında müvekkillerimizin bilgilendirilmesi ve müvekkillerimize karşı şeffaf oluşumuz ve hesap verilebilirliğimizdir. Müvekkillerimizin bilgilenme hakkı çerçevesinde gerek dava öncesinde gerekse dava sürecinin her aşamasında ortaya çıkan gelişmeler ile duruşmalar ve duruşmalarda yaşanılan gelişmeler belirli periyotlarla güncelleme raporları şeklinde müvekkile sözlü ve yazılı olarak sunulması büromuzun temel görev önceliğidir.

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu; başta Ceza Hukuku ve Ceza Davaları, Aile ve Boşanma Hukuku Davaları, Belediye ve İmar Hukuku Davaları ile İdari İşlemin İptali ve İdare Hukuku Davaları, Şirketler Hukuku ve Davaları , Tazminat Hukuku Davaları ile Ticaret Hukuku ve Davaları, Birleşme ve Devralmalar, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk ve Miras Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, Kira Sözleşmeleri ve Tahliye Davaları , Şirket Borçlarının Yeniden Yapılandırması, Alacakların Takibi ve Tahsili Süreçleri ,Sözleşmeler Hukuku ve Davaları ,Tahkim, Vergi Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, Deniz Ticareti ve Taşıma Hukuku, , İş Hukuku ve Sendikalar Hukuku, Otel Kira, Yönetim ve Finansman Sözleşmeleri, Sigorta & Reasürans, Şirketler Hukuku,  Nafaka, Velayet Davaları ve Yabancılar Hukuku gibi birçok hukuk dalında da 20 yakın avukat ve yardımcı personel  ekibi ile profesyonel olarak hizmet verdiği gibi, Güneş & Güneş Hukuk , yabancı gerçek ve tüzel kişilere Türkiye’de gayrimenkul alım satımı, oturma ve çalışma izni alınması, şirket kurulması, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve ticaret siciline tescili, çalışma izinlerinin alınması, sözleşmeler hazırlanması, boşanma, veraset, mirasçılık, vasiyet gibi konuları içeren yabancı mahkeme kararlarının  tanınması ve tenfizi gibi  yabancı unsurlu hukuksal işlemlerin yanı sıra, Türk vatandaşlığına geçişte ve sürecinde gerekli hukuksal prosedürün işletilmesine yardımcı olmakta ve idari gözetim kararının sonlandırılması; sınır dışı kararının iptali gibi yabancıları ilgilendiren yargısal süreçler profesyonel şekilde takip etmektedir. Hukuk Büromuz ayrıca uluslararası şirketlere Türkiye’nin yabancı yatırımlar rejimine ilişkin pazar araştırması, yatırım araçları ve yöntemleri, devlet teşvikleri, gerekli izin, ruhsat ve onayların alınması, istihdam ve vergisel stratejilerin belirlenmesi gibi konularda yerli ve yabancı müvekkillerine şirketler hukuku ve kurumsal yönetim alanlarında anonim veya limited şirket kuruluşu, şube açılışı, irtibat bürosu açılışı, şirket evraklarının hazırlanması, vergi yapılandırması ve istihdam yapılandırması gibi hususlarda hizmet vermektedir. Büromuz, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen, taşınmaz satın almak isteyen, yatırımcıların otel, marina, lüks restaurant zincirleri ile uluslararası inşaat ve havacılık şirketlerine ve bireysel yabancı yatırımcılara hizmet sunmaktadır.

Güneş & Güneş Ailesi, size en uygun olan hukuki hizmeti sunmak için istekli ve hazırdır.

Sizi de aramızda müvekkilimiz olarak görmekten memnunluk duyarız.

Bizimle her konuda ve sorununuzda arayabilir, iletişim araçlarımızla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla.

blank

Marka Patent

blank
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank