Çalışma iznim bitmek üzere ikamet izni başvurusu yapabilir miyim? Çalışma izni bitmeden son 60 gün içerisinde amacınıza uygun ikamet izni için başvuru yapabilirsiniz. Çalışma iznim çıktıktan sonra ikamet izni almam gerekli mi? Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından veya kendi mevzuatında çalışma izni vermeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen çalışma izinleri, geçerli…

YUKK uyarınca, Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Bununla birlikte, Türkiye’de doksan günden daha az kalacak yabancılar da ikamet izni başvurusunda bulunabilirler. Yabancıların Türkiye’de kalış amaçları dikkate alınarak ikamet izinleri belirli isimler altında düzenlenmiştir. İkamet İzni türleri, kısa dönem ikamet izni, aile ikamet…

TVK m. 11 uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir; Bu şartlar Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda sayılmış olup Türkiye’de 5 yıl çalışma izni ile ikamet almış olmak, Türkiye’de değeri 400.000 $ ve üzeri taşınmaz edinmek ve bu taşınmazı 3 yıl boyunca satmayacağına dair taahhüt vermek ya da banka hesaplarında 500.000 $ bulundurmak ve…

Yazımızda ikamet/oturma izni başvurusu reddi nedir, red sebepleri nelerdir, red durumunda ne gibi sonuçlar ortaya çıkar ve hangi yollara başvurulması gerekir sorularını yanıtlayacağız. Başvuruda bulunan yabancılar için önemli sonuçları olması sebebiyle yazımızı dikkatle okumanızı öneririz. Oturma izni başvurusu red kararı ile sonuçlanan yabancının ülkede ikamet etmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle verilen karara hukuka uygun bir…

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMA SÜREÇLERİ Yabancılar Türkiye’de şirket kurabilir. Yabancı yatırımcılarla ilgili olarak Türkiye’de 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu mevcuttur. Bu kanunda genel olarak yatırım serbestisi, eşit muamele ve yabancı yatırımcının özendirilmesi esası benimsenmiştir. Hatta yabancı yatırımcılara birtakım güvenceler bile verilmiştir. Belirtmek gerekir ki Yabancıların şirket kuruluşu ve ticari faaliyetleri bahsettiğimiz 4875 sayılı yasadan…

Yabancıların Türkiye’de Mirası, Yabancılık Unsuru Taşıyan Miras Davalarında Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi Ve Yabancı Mahkemelerde Verilen Yabancı Unsurlu İlamların Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi ve Yabancıların Türkiye’de Mirasçılık (Veraset) Belgesi Alması GİRİŞ Yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye’de taşınır ve taşınmaz mal edinmelerinin son yıllarda artmış olması, yabancı kimselerin ölümü halinde bu kişilerin sahip oldukları ve Türkiye’de edindikleri…

Ceza Davalarında Avukatın Rolü ve Önemi Ceza muhakemesi hukuku, devletin suç şüphesi altındaki bireyleri, yani failleri ceza davasında yargılayarak ve gerektiğinde yargılama sonucunda ceza vererek toplumun adalet ve güvenliğini sağlama görevinin yerine getirilmesi ile uğraşan bir hukuk dalıdır. Ceza muhakemesi adeta devletin keskin kılıcıdır. İşte bireyin son derece güçsüz ve savunmasız kaldığı bu alanda, güçlü…

Miras sonrası mirasçılık belgesi nasıl alınır? Mirasçılık Belgesi Nedir? Miras bırakanın ölümü ile kimlerin mirasçı olabileceğini gösterir nitelikte bir belgedir. TMK Madde 598 uyarınca ‘’Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir’’. Ancak yabancı uyruklu kişilerin Mahkemeden mirasçılık belgesi alması gerekir. Mirasçılık belgesi mirasçılık sıfatına haiz olduğunu kanıtlayan bir…

ALINMIŞ OLAN YAPI KAYIT BELGESİ HANGİ KOŞULLARDA İPTAL EDİLİR?  YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİ KARARINA KARŞI NASIL BİR YOL İZLENEBİLİR? YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİNE KARŞI İPTAL DAVASINI NASIL AÇILIR? YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİ VE SONRASINDA YAPILABİLECEK HUKUKİ BAŞVURULAR NELERDİR? YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLEN YAPI SAHİBİ HAKKINDA NE TÜR HUKUKİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR? Öncelikle ifade etmek gerekir ki; Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yapı kayıt belgesi başvuru…

1.YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR? Yapı Kayıt Belgesi; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 31/12/2017 tarihinden önce yapılan bir yapının kayıt altına alınması ve kullanıma yönelik olarak verilen, imar bakımından ilave bir hak sağlamayan ve kazanılmış hak oluşturmayan, yapının imar durumu ve ruhsata uygun hale getirilmesi veya kentsel dönüşüm uygulanmasına kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı…

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank