Avrupa Birliği Hukuku ve AİHM

Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru Hukuku

Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin diğer başvuru yolları olan tüm idari ve hukukî süreçlerin tüketilmesinden sonra bireyler tarafından başvurulabilecek ikincil nitelikte bir yargı yoludur. Bu anlamda bireysel başvuru, kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerini kapsamadığı gibi, salt devletin kamu gücünün aktif ya da pasif oluşundan kaynaklanan hak ihlâllerini kapsayan; kamu gücü tarafından gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilmemiş işlem ya da eylemler sonucunda ortaya çıkmış ihlaller ve ihmallerden oluşan hak kayıplarını kapsamaktadır.

Anayasa değişikliğine ilişkin 12 Eylül 2010’de yapılan halk oylaması sonucunda Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu açılmış ve bireysel başvuruya ilişkin hükümlerin 23 Eylül 2012’den itibaren hukuk sistemimizde yeni bir hak arama yolu olarak uygulanmasına başlanılmıştır. Böylelikle Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden birinin (Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı, Adil Yargılanma Hakkı, Mülkiyet Hakkı, Eğitim ve Öğrenim Hakkı, Özel Yaşama, Aile Yaşantısına, Konut ve Haberleşme Hürriyetine Saygı Hakkı, Serbest Seçim Hakkı, Düşünce, İfade, Din ve Vicdan Hürriyeti, Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti, Örgütlenme ve Toplantı Hürriyeti, İşkence Yasağı, Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı, Suç ve Cezaların Kanuniliği, emel Hak ve Hürriyetlerin Korunması, Yaşam Hakkı haklarının,) ihlali durumunda Anayasa Mahkemesi’ne bir iç hukuk yolu olarak başvurulabilmenin önü açılmıştır.

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru iç hukuk yolu olarak kabul edildiğinden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmadan önce mutlaka tüketilmesi gereken bir iç hukuk yolu olduğunu da vurgulamak gerekir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında korunan haklar Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlar kapsamında korunmadığı takdirde diğer şartların da sağlanması durumunda bu kararların verilmesinden itibaren altı ay içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulabilmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru ise; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Bireysel Başvuru” alt başlıklı 34. maddesi Sözleşme veya protokollerinde tanınan hakların (ki,  sözleşme kapsamında korunan haklar; yaşam hakkı, işkence yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, cezaların yasallığı, özel hayatın ve aile hayatının korunması, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü ifade özgürlüğü, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, evlenme hakkı, etkili başvuru hakkı, ayrımcılık yasağı, mülkiyetin korunması, eğitim hakkı, serbest seçim hakkı, borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılma yasağı, serbest dolaşım özgürlüğü, vatandaşların sınır dışı edilmeleri yasağı, yabancıların topluca sınır dışı edilmeleri yasağı, ölüm cezasının kaldırılması, yabancıların sınır dışı edilmelerine ilişkin usuli güvenceler, cezai konularda iki dereceli yargılanma hakkı, adli hata halinde tazminat hakkı, aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı, eşler arasında eşitlik hakkı) bunları kabul eden, imzalayan ve onaylayan devlet tarafından ihlal edilmesi halinde, ihlale maruz kalan kişinin veya hükümet dışı kuruluşun kendi ülkelerinde iç hukuk yolu tüketildikten sonra mahkemeye (AHİM’e) bireysel başvuruda bulunabileceğini ve söz konusu devletin kişinin bu hakkının kullanılmasına hiçbir şekilde engel olmayacağına dair vermiş olduğu taahhüdü ifade eder.

Gerek Anayasa Mahkemesi’ne gerekse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak olan bireysel başvurular oldukça uzmanlık gerektiren, son derece katı usûl ve şekil şartlarına tabi olan, AYM ve AİHM’e bireysel başvuru prosedürünün usul, başvuru şartları ve başvuru dilekçesinin sonuca endeksli olabilmesi için yetkin ve deneyimli avukatlar tarafından hazırlanması bir zorunluluk ve gerekliliktir.

İşte Güneş & Güneş Hukuk Bürosu bu tecrübe ve yetkinliği sahip sadece Antalya’nın değil, Türkiye’nin en iyi ve en seçkin uluslararası hukuk bürolarından biridir.

Hukuk Büromuzun Anayasa Mahkemesi’ne yapmış olduğu  “Hakkında Davalar Bulunan Siyasetçiye Yönelik Eleştirilerin Cezalandırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi ne dair bireysel başvuru talebimiz kabul edilmiş ve Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 15/12/2020 tarihinde, Osman Palçik (B. No: 2018/25073) başvurusunda, Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu karar Türk yargısı için emsal bir karardır. Karara https://anayasa.gov.tr/media/7198/2018-25073.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

25 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

20 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 20 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Yukarıda anılan kararla tecrübesi sabit hukuk büromuzun tecrübeli ve deneyimli avukatlarının Bireysel Başvuru Hukuku konusunda müvekkillerimiz için hem Anayasa Mahkemesine (AYM) hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılacak başvurularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktan büyük bir mutluluk duyarız.

Anayasa mahkemesine Bireysel Başvuru ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru işlemleriniz ve AİHM avukatlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmek için tıklayın!

 

“Kamu gücü karşısında haklı birey”

“Yol arkadaşlığı için buradayız...” 

GÜNEŞ & GÜNEŞ HUKUK BÜROSU

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank