Sosyal Sorumluluk

Güneş & Güneş; hukukun ve avukatlık mesleğinin evrensel ilke ve değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu bağlılık, ekibimizin hukuka yaklaşımını bir sanatçı titizliğine taşımasını ve hukuku bir kendini ifade ediş biçimi olarak görmesini sağlamıştır. Bu bağlamda ekibimiz, en iyi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini vermenin, avukatlık mesleğinin gelişmesinde önemli bir rol oynadığını düşünmektedir.

Avukatların en önemli sosyal sorumluluğunun insanların hukuka olan saygısını ve hukukun üstünlüğüne olan inancını artırmak olduğuna inanan Güneş & Güneş ekibi, en iyi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini vermek için çalışmakta ve bu konuda gönüllü olarak önemli görevlerde yer almaktadır.

Güneş & Güneş’te, ekibimiz gibi düşünen ancak nereden başlayacağını bilemeyen, kendi sınırlarını aşmaya, dil ve akademik yetkinliklerini ileri düzeyde geliştirmeye, hukuka olan saygıyı ve hukukun üstünlüğünü insanlar nezdinde artırmaya niyetli olan genç yeteneklere destek verilmektedir. Üstün yetenekli gençlerimiz Güneş & Güneş ekibi bünyesinde bulunan alanında uzman avukatların bilgi ve tecrübelerinden faydalanma, iş dünyasını yakından tanıma, bilimsel ve akademik etkinlikler ile yarışmalara katılma imkanına sahiptir. Aynı zamanda stajyer avukat ve avukat değişim programları da ekibimizce desteklenmektedir.

Güneş & Güneş’te; avukatlık ve yargılama masraflarını karşılama olanağı bulunmayan kişilere, Avukatlık Kanunu’nun 179. Maddesi uyarınca, Adli Yardım Bürosu’nun görevlendirmesi üzerine ücretsiz olarak avukatlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca ekibimiz; gerek bireysel gerekse Güneş & Güneş çatısı altında birlikte hareket ederek pek çok sivil toplum kuruluşuna destek vermekte, çağdaş bir hukuk sistemine sahip barışçıl ve refah içerisinde yaşayan bir toplum olma amacına ulaşmak adına üzerine düşen görevi yerine getirmektedir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank