Tazminat Hukuku ve Tazminat Davaları

Sorumluluk Tazminat Hukuku ve Tazminat Davaları

Bir kimsenin tazminat sorumluluğu doğması için elbette her şeyden önce o kimsenin tazminata sebebiyet veren eyleminden sorumlu olması gerekir. Sorumluluk “Uyulması gereken bir kurala aykırı davranışın hesabını verme, sonucuna katlanma” olarak tanımlanacağı gibi, “Uyulması gereken bir yargıya, bir kural ya da yetkili üstün verdiği buyruğa uyulmaması üzerine suçlu düşme durumu” olarak da tanımlanabilir. Tazminat Hukuku ise; Hukuk düzeninin meşru kabul etmediği hallerde meydana gelen maddi ve manevi zararlara karşın zarar gören kişinin haklarının korunmasını ve tazminata ilişkin hususların düzenlenmesini konu alan hukuk dalıdır. Tazminata hukuku sayesinde, hukuka aykırı eylemlerde bulunmak suretiyle kişilerin zarar görmesine mani olunması, zarar meydana geldiğinde zararın tazmin edilerek mağdurun hukuk nezdinde korunması sağlanır.

Sorumluluk kavramının temelinde tazmin yükümlülüğü bulunmaktadır. Kişinin şahsına veya malına bir üçüncü kişi tarafından ya da onun sorumluluğu içerisinde bulunan bir kişi ya da başka bir şey tarafından zarar verilmiş olması durumunda zarar verenin meydana gelen zararı tazmin yükümlülüğü ortaya çıkmaktadır.

Sorumluluk, maddî sorumluluk ve manevî sorumluluk, sözleşmeden kaynaklanan sorumluluk, sözleşme dışı sorumluluk, sebep ve tehlike sorumluluğu gibi farklı durumlardan kaynaklanabilir. Sorumluluk hangi sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın kişi, meydana gelmesine sebebiyet verdiği zararı sözleşme gereği gidermekle yükümlüdür. Sorumluluk hukuku, ortaya çıkan zararın kim tarafından ne oranda tazmin edileceğini düzenler. Tazminat ise; hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak zarar veren tarafından zarar görene ödenen mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal bir değer veya edimdir. Dolayısıyla, zararı tazmin yükümlülüğü faile ait olacağından kusurun tespiti ve derecesi de sorumluluğun doğup doğmaması ve tazmin miktarını belirlemede önem arz etmektedir. Gerek sorumluluğun doğması gerek tazminatın kapsamının belirlenmesinde önemli bir role sahip olduğu göz önüne alındığında kusur, sorumluluğun tayini ve tazminatın miktarını belirlemede önemli bir kıstastır. Kusurlu sorumluluğun yanısıra kusursuz sorumlulukta failin sorumlu tutulabilmesi için kusurlu olması aranmaz. Vurgulamak gerekir ki, tazminat sorumluluğunun doğabilmesi için kusur tek başına yeterli değildir. Tazminat yükümlülüğünün doğabilmesi için kusurun yanında Türk Borçlar Kanunu’nun 49’uncu maddesinde belirtilen hukuka aykırı fiil ve zarar unsurlarının da gerçekleşmesi ve bu zarar ve hukuka aykırı fiili arasında uygun illiyet bağının bulunması şarttır.

Tazminat davaları oluşan zarara ve talep türlerine göre oldukça değişiklik gösterdiğinden, tazminat hukuku çok geniş kapsamlıdır.  Tazminat sebeplerinden tutun da istenilebilecek tazminat türlerinde bile birçok farklılık ve çeşit bulunduğu gibi bir çok hukuk dalına göre de tazminat talep edilebilmektedir. Diğer Yandan uğranılan gerçek zararın tespiti ve ödenecek tazminatların hesaplanması da farklı uzmanlıklar gerektirmektedir. Bu açıdan zararlandırıcı bir olay ile karşılaşan kişilerin zaman kaybetmeksizin tazminat davaların hukuka uygun bir şekilde açılması, takibi ve zarara karşı oluşan tazminatın en uygun şekilde talep edilmesi, hak kaybına uğramama ya da aleyhe olabilecek bir durumla karşı karşıya kalmamak için Tazminat Hukuku alanında uzman bir tazminat Hukuku Avukatından yardım alınmasını Güneş& Güneş Hukuk Bürosu olarak tavsiye ederiz.

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu 25 yıllık tecrübesiyle tazminat hukuku alanında yıllardır oluşmuş tecrübe birikimiyle Antalya Ve Kemer’de bulunan Hukuk ve Avukatlık Bürosuyla ve uzman tazminat hukukunda uzman avukatları ile Antalya Ve Türkiye genelinde yerli ve yabancı müvekkillerine tazminat davalarının açılması, yürütülmesi, karara bağlanması için avukatlık hizmeti ile, herhangi bir hukuk dalına ilişkin olarak ileride doğabilecek olan sorumlulukların önlenmesi amacıyla koruyucu hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

25 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

25 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 25 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

25 Yılı Aşkın Deneyimiyle Sorumluluk Tazminat Hukuku Ve Tazminat Davaları Alanında Yetkin Ve Uzman Avukatlık Ve Hukuk Büromuzun Antalya Ve Türkiye Genelinde Yerli Ve Yabancı Müvekkillerine Sorumluluk Tazminat Hukuku Ve Tazminat Davaları Alanında Vermiş Olduğu Tazminat Avukatı Olarak Hizmetleri Şunlardır:

 • Ölümlü Veya Yaramalı Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi Veya Manevi Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Trafik Kazası Nedeniyle Sakatlık Tazminatının En Kısa Sürede Maksimum Düzeyde Alınması İçin Sorumlu Sigorta Şirketi Ve Kişilere Karşı  Açılacak Olan Davalarda; Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Alabilmesi İçin Müteveffa Yakınlarına Sorumlu Sigorta Şirketi Ve Kişilere Karşı Açılacak Olan Davalarda; Trafik Kazası Nedeniyle Sakatlık Tazminatı (Geçici Ve Sürekli İş Görmezlik) Tazminatı Yanında Maluliyet Oranında Ve Maluliyet Durumuna Göre Sorumlu Sigorta Şirketine Karşı Bakım Masrafı Ve Gideri İçin Açılacak Olan Davalarda; Trafik Kazasının Tespit Eden Resmi Görevlilerce Tutulan “Kaza Tespit Tutanağı” Na Karşı İtiraz Ve Tespit Davalarının Açılması Açılan Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Kasko Sigortası İle İlgili Rücuan Tazminat Davaları Ve Sigortalının Kendi Kasko Sigortasına Karşı Açtığı Tazminat Davaları İle Trafik Sigortası Ve Trafik Sigortası İle İlgili Rücuan Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Hayat Sigortasından, Karayolları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasından, Kara Taşıtları Sigortasından (Kasko), Can Ve Mal Sigortası İle Mesleki Sorumluluk Sigortalarından Doğan Alacak Ve Tazminat Davalarında Uzman Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Ürün Zararı İstemlerine İlişkin Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Daimi (Sürekli) İş Gücü Kaybı (Sakatlık- Maluliyet) Davaları Geçici İş Gücü Kaybı Zararları Gidermeye Yönelik Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Tedavi Giderleri, Defin Cenaze Giderleri Zararlarını Gidermeye Yönelik Açılan Tazminat Davalarında Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Eşyaya Verilen Zararlar İle Binaya Verilen Ve Binadan Kaynaklanan Zararları Gidermeye Yönelik Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Hastane, Doktora Ve Diğer Sağlık Çalışanlara Karşı Açılan Veya Açılmış Olan Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Trafik Kazası Neticesinde Araçta Hasar Ve Değer Kaybının Oluşması İle Araç Mahrumiyetinden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Trafik Kazası Nedeniyle; Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Cenaze Masrafları, Tedavi Masrafları, Geçici İş Göremezlik Tazminatı, İş Gücü Kaybı Tazminatı, Araç Maddi Hasar Tamirat Bedeli, Araç Değer Kaybı Tazminatı, Araç Hurda Bedeli Ve Araç Pert Bedeli Gibi Tazminat Talepli Davalar İle Trafik Kazası Neticesinde Maddi Zarara Uğrayan Kişi, Bu Zararını, Kusurlu Tarafın Sigortacısı Olarak Güvence Hesabına Dava Açmak Yolu İle Tahsil İstemli Davalarda Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Taksirle Veya Kasten Yaralama Ve Taksirle Veya Kasten Adam Öldürme Eylemlerinden Kaynaklı Maddi Ve Manevi Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Kişilik Haklarının Zedelenmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları İle Hakaret, İftira Ve Hakaret, İftira, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Gibi Kişilik Haklarına Saldırılardan Kaynaklanan Tazminat Davalarında, Sosyal Medya Yoluyla Veya Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Gerçekleşmesi Halinde Açılacak Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Haksız Fiilden Kaynaklı Taşınır/Taşınmaz Mala Gelen Zararlardan Doğan Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • İş Kazasından Veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi-Manevi Tazminat Davalarında; İş Kazaları Nedeniyle İşveren Ve Sgk’na Karşı Sürekli Ve Geçici İş Görmezlik Tazminatı İle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemli Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Haksız Fiillerden Kaynaklanan Maddi Ve Manevi Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Sözleşmelerden Kaynaklanan Alacak Ve Tazminat Davalarında Alacak Ve Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Sağlık Alanında Özellikle Doktorun Yanlış Tanı Koyması Ve Gerek Kanunlar Gerek Meslek Etik Ve Kurallarına Göre Görevini Gereği Gibi Yerine Getirmemesi, Mesleki Hata Ve İhmalleri Ve Bu Tür Davranışlarından Ve Sağlık Personelinin İhmali Veya Kasti Eylemleri İle Zararın Doğması Halinde Gündeme Gelen Malpraktis Davaları (Hatalı Doktor Uygulamalarından Kaynaklanan Tazminat Davası) Alanında (Yaralanma, Organ Veya Duyu Kaybı, Engellilik Oluşması, Fiziksel Görünümde Değişiklik, Ölüm Nedeniyle) Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarına Ve Hekim Ve Sağlık Çalışanlarına Karşı Açılmış Veya Açılacak Tazminat Davalarında Malpraktis Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Boşanma Davası İle Birlikte Açılan Maddi Ve Manevi Tazminat Davalarında Uzman Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Haksız Tutuklama Ve Haksız Tutuklamalardan Kaynaklanan Tazminat Davaları İle Koruma Tedbirlerinin Hukuka Aykırı Veya Ölçüsüz Yerine Getirilmesi Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarında Uzman Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Devlet Tüzel Kişiliği, Kamu İdareleri Ve Belediye Tüzel Kişiliklerine Karşı Açılan Tazminat Davaları (Tam Yargı Davaları) İle Kamu Görevlisinin Hukuka Aykırı Eyleminden Dolayı Zarar Görenin Devlet Veya Sorumlu Kamu İdaresine Karşı Açtığı Tazminat Davaları İle İdari İşlem Ve Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle İdareye Karşı Açılacak Tam Yargı Davaları Ve İdarenin Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Maddi Ve Manevi Tazminat Davalarında  Uzman Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Haksız Rekabet Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davalarında, Marka Hakkına Tecavüz Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davalarında (Tescilli Ve Tescilsiz Marka Koruması), Patent Hakkına Tecavüz Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davalarında Uzman Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Mobbing (Psikolojik Taciz) Gibi Uygulamalar Nedeniyle Açılacak Olan Tazminat Davalarında Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,
 • Eser, İnşaat Ve Kat İrtifakı Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Tazminat Avukatı Olarak Tazminat Davası Avukatlık Hizmeti,

“Haklarınız bizim için önemlidir. Geniş bir yelpazede hızlı, güvenilir ve etkin hukuki hizmetler sunmak için yanınızdayız.”

error:
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank