TÜRKİYE’DE ÇIKARTILACAK VEKALETNAMELER

Vekaletname çıkaracak müvekkilimiz, bizzat kendisi Türkiye’ de notere giderek aşağıda ayrıntısı verilen bilgilerimiz doğrultusunda “Vekalet Çeşitleri” sayfamızdaki örnek vekalet çeşitleri ve yetki içeriklerine göre yasal işleminin tarafımızca yapılabilmesi için gerekli ve ilgili vekaleti bulunduğu yere yakın notere gitmek suretiyle ve aşağıdaki bilgilerimizi vererek çıkartabilir.

AVUKAT UMUT GÜNEŞ

Antalya Barosu – Baro Sicil :1447
Üçkapılar V.D. : 4340145617
T.C. Kimlik no : 30802000496
Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA

Boşanma, nafaka, tanıma, tenfiz ve alım satımlara ilişkin düzenleme şeklindeki vekaletnameler için bu tür işlerin özel olarak yetkilendirilmesi ve fotoğraf içermesi gerekmektedir. Bu tür vekaletnameler için notere giderken vesikalık bir fotoğrafı yanınızda götürmeyi unutmayınız. Ayrıca özel yetki içeren bu tür vekaletnamelerin iki nüsha olarak çıkartılması gerekmektedir.

Şirketiniz için vekaletname vereceğiniz durumlarda “Kendiniz için asaleten şirketiniz için vekaleten” şeklinde vekalet verirseniz hem şahsınız hem de şirketiniz için vekalet vermiş olursunuz ve gerektiğinde yeniden vekalet çıkarmak zorunda kalmazsınız.

Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re’sen tanzimi öngörülen işlemlerin “düzenleme” şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat noter tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte Türkiye’de şahsen notere yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.

Hukuk büromuzda birden fazla avukat görev aldığından her bir avukata vekalet çıkarmak yerine ofisimizin kurucu avukatı Umut Güneş adına vekalet çıkartılması durumunda, hukuk büromuzda görevli olan diğer avukatlarımızın adınıza işlem yapabilmesi için Umut Güneş adına çıkartacağınız vekaletnamelerde “TEVKİL (başka avukatları yetkilendirme)” yetkisi vermeyi lütfen unutmayınız.

UYARI : Vekaletname örnekleri ve açıklamaları kısaca bilgilendirme amacı ile yazılmış olup örnek vekaletnameler içeriği itibari ile daha geniş veya dar yetkileri içerebilir. Yukarıda yazılı vekalet örneklerinin açıklamaları, vekaletname içeriğindeki terimlerin açıklamaları, tam olarak vekaletnamenin veya terimlerin karşılığı olmayabilir, ayrıca çıkarılma aşamasında ihtiyaç duyulan öğeleri de tam olarak yansıtmayabilir. Söz konusu vekaletnameleri örnek alarak kullanan kişiler bu şartları bilerek kullanmalıdır. Bu sayfada yazılı olan ve bu sayfanın bağlantılarında yazılı vekaletname örneklerinden dolayı hiç bir yasal taahhüdümüz sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

YURT DIŞINDAN ÇIKARTILACAK VEKALETNAMELER

Yabancı memleketlerde noterlik işleri, konsoloslar tarafından görülür. Yurtdışında vekalet çıkartacak olan müvekkillerimizin ilgili ülkenin Türk Konsolosluğu’na şahsen başvurmaları ve aşağıda ayrıntıları yazılı olan vekalet bilgilerimiz doğrultusunda konsolosluk kanalıyla vekalet çıkartmaları gerekmektedir.

AVUKAT UMUT GÜNEŞ

Antalya Barosu – Baro Sicil :1447
Üçkapılar V.D. : 4340145617
T.C. Kimlik no : 30802000496
Bahçelievler Mah. Konyaaltı Cad. Yalı Apt. No:66/8 Kat:4 Muratpaşa / ANTALYA

Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen veya onaylanan vekaletnameler, o yabancı ülkedeki Türk konsolos veya siyasi memurlarınca onaylanmış olmadıkça bu vekaletnamelerin Türkiye’de kabulü mümkün değildir. Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen vekaletnamelerin, o yabancı ülkedeki Türk Konsolosluğu ve siyasi memurlarınca onaylanmış olması gerekmektedir.Söz konusu tastik şerhine ‘Apostille Convention(Şerh)’denilmektedir.
Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki ve fotoğraf içermelidir. Ayrıca boşanma ve nafaka davaları için çıkartılacak vekaletnameler iki nüsha çıkartılmalıdır.
1512 Sayılı Noterlik Yasasının 89. maddesine göre, niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re’sen tanzimi öngörülen işlemlerin “düzenleme” şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat konsolos tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte Türk Konsolosluğuna gelerek şahsen yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.

Hukuk büromuzda birden fazla avukat görev aldığından her bir avukata vekalet çıkarmak yerine ofisimizin kurucu avukatı Umut Güneş adına vekalet çıkartılması durumunda, hukuk büromuzda görevli olan diğer avukatlarımızın adınıza işlem yapabilmesi için Umut Güneş adına çıkartacağınız vekaletnamelerde “TEVKİL (başka avukatları yetkilendirme)” yetkisi vermeyi lütfen unutmayınız.

UYARI : Vekaletname örnekleri ve açıklamaları kısaca bilgilendirme amacı ile yazılmış olup örnek vekaletnameler içeriği itibari ile daha geniş veya dar yetkileri içerebilir. Yukarıda yazılı vekalet örneklerinin açıklamaları, vekaletname içeriğindeki terimlerin açıklamaları, tam olarak vekaletnamenin veya terimlerin karşılığı olmayabilir, ayrıca çıkarılma aşamasında ihtiyaç duyulan öğeleri de tam olarak yansıtmayabilir. Söz konusu vekaletnameleri örnek alarak kullanan kişiler bu şartları bilerek kullanmalıdır. Bu sayfada yazılı olan ve bu sayfanın bağlantılarında yazılı vekaletname örneklerinden dolayı hiç bir yasal taahhüdümüz sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank