Kara ve Hava Taşımacılığı Hukuku

Kara ve Hava Taşımacılığı Hukuku ve Davaları

Taşıma Hukuku, eşya (kargo, yük, gönderi) ve yolcu taşıma ve sözleşmelerinin ve bu sözleşmeye dayalı olarak taşıma sorumluluğu ve sorumluluğu bağlı olarak, eşya taşımasının yapıldığı kara, deniz, hava ya da demiryolu ile taşınan eşyanın zıya, hasarı, teslimi ve buna bağlı durumları, ilişkileri ve sorumlulukları düzenleyen; Yolcu taşımalarında ise, taşıyıcı, yolcunun ölümü, yaralanması, gecikmesi, bagajının hasarı, kaybı ve geç teslimini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Taşıma hukuku, CMR, CIM, Montreal Sözleşmesi gibi uluslararası düzenlenmelerin birebir etkilendiği ve uluslararası tipte taşıma senetlerinin kullanılması nedeniyle sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de var olan kapsamlı ve çok yönlü bir hukuk dalıdır.

Tarihsel süreç içerisinde her taşıma türünün kendine özgü hukuku gelişmiş olduğundan; Kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığının tamamını düzenleyen genel bir taşıma hukuku mevcut olamamış, bu husus da taşıma hukukunun kendi içinde deniz, kara ve hava taşımacılığına bağlı, sektörler bazında, kapsamlı ve farklı hukuk kurallarının oluşmasına sebebiyet vermiştir.

İşte bu farklılık ve kapsamlılık kara, hava ve deniz taşımacılığından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümünde uzman ve deneyimli olmayı gerektirmektedir.

İşte Güneş & Güneş Hukuk Bürosu, yurtiçi ve uluslararası kara, hava ve deniz taşımacılığından kaynaklanan tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümünde uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur. Ve 25 yıldan bu yana da ulusal ve uluslararası müvekkillerine en iyi ve en başarılı bir şekilde Antalya ve Türkiye genelinde avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

25 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

20 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 20 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Güneş & Güneş Hukuk Bürosunun uzman ve deneyimli avukatlarının Kara ve Hava Taşımacılık Hukuku ve davalarında başlıca verdiği dava ve avukatlık hizmeti şunlardır; 

 • Kara Taşımacılığı Hukuku Alanında;
  • Kara taşımasından kaynaklı yükün zıyaı ve hasarlanmasına ilişin tazminat ve alacak davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti,
  • Kara taşımacılığında oluşan hasarın sigorta kapsamında olup olmadığı, kusur durumu, CMR veya emtia nakliyat sigorta poliçelerinden kaynaklı sigorta rücu davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti,
  • Taşıma sözleşmelerinin incelenmesi ve hazırlanmasında, emtia nakliyat, abonman, CMR ve tüm poliçelerin incelenmesi, özel şart ve klozların hazırlanması konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
  • Yerli ve yabancı şirketlerin ve şahısların alacaklarının takibi ve tazminat taleplerinde, hasar durumu, sigorta kapsamında olup olmadığı ve kusurlu tarafa rücu edilmesi alanlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
  • Kara taşımacılığında özellikle otobüs ile yapılan seyahatlerde yolcuların taşınma esnasında trafik kazaları sonucunda yaralanma veya ölüm durumlarında, maddi ve manevi tazminat davalarını açmak ve bu davaların takibini sağlamak konusunda dava avukatlık ücreti,
  • Yük taşıma esnasında, yükün hasar görmesi ve kaybolması ölüm durumlarında, maddi ve manevi tazminat davalarını açmak ve bu davaların takibini sağlamak konusunda dava avukatlık ücreti,
  • Lojistik, Depolama ve Ardiye sözleşmeleri ile  Alt taşıma sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Demir yoluyla taşıma uyuşmazlıklarının çözümü konularında avukatlık hizmeti
 • Hava Taşımacılığı Hukuklu Alanında;
  • Hava taşıtları üzerindeki mülkiyet ve rehin hakları konulması (tesisi) kaldırılması (terkini) ve mülkiyet ve rehne bağlı uyuşmazlıklarla ilgili davalarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti,
  • Hava iş hukukundan doğan davalarda iş hukuku ve işçi alacaklarına ilişkin dava ile Hava taşımacılığında meydana gelebilecek iş kazalarında, tazminat taleplerinin yürütülmesi, tazminat hesaplamalarının yapılması ve süreçlerin yürütülmesi konularında ve işten çıkarma durumlarında tazminat taleplerinin gerçekleştirilmesi alanlarında dava ve avukatlık hizmeti
  • Ticari Havayolları, Havalimanları, Kurumsal Jetler, Sigorta Şirketleri, Finans Hizmeti Tedarikçileri, Hizmet Tedarikçileri, Finansal Kiralama Şirketleri Ve Düzenleyici Kurumlar Gibi Sektördeki Birçok Gerçek Ve Tüzel Kişiye Sınır Ötesi Alanlarda, Hukuk Ve Mevzuat Konularında Tam Kapsamlı Danışmanlık Hizmeti,
  • Uçak Kazaları ve Yolcunun Yaralanması veya Ölümü hallerinde maddi ve manevi tazminat davası açılması konusunda dava avukatlık hizmeti,
  • Rötar, Uçuş İptalleri, Yolcu Hakları, Sorumluluk Sigortası, Kargo Hasar ve Zıya Davaları konusunda hukuki destek ve uyuşmazlıklarda avukatlık hizmeti,
  • Pilot ve Kabin Personeli İş Hukuku Uyuşmazlıklarında ve davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti,
  • Deniz Su Sporları çerçevesinde yapılan Balon / Helikopter Kazalarında yaralanma ve ölümlü hallerde maddi ve manevi tazminat davalarının açılmasına ilişkin dava avukatlık hizmeti sağlamaktadır.
  • Yurtiçi ve uluslararası uçak taşımacılığından kaynaklanan tüm hukuki ihtilaflar ve uyuşmazlıkları, yükün zıyaı ve hasarına ilişkin tazminat davaları ve ihtilafların çözümü, taşıyanın sorumluluğundan kaynaklı tazminat ve rücu davaları alanlarında hizmet vermektedir.
  • Büromuz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) ve Havayolları Kargo Konseyi’nin (ACC) ve Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesi (HANKOK) ve benzeri kurum ve kuruluşlarla yapılacak işlemler konusunda müvekkillerine temsil ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
  • Hava kazaları ve hava sorumluluk hukukundan doğan ceza davalarında ceza avukatlığı hizmeti,
  • Rekabet hukukundan doğan davalar
  • Uçak kaçırma eylemleri ve sorumluluk hukukundan doğan davalarda maddi ve manevi tazminat davası,
  • Yerli ve yabancı havayolu şirketleri arasında uyuşmazlık çözümünde temsil, destek ve avukatlık hizmeti,
  • Hava araçlarının finansmanının sağlanması konusunda gerekli belgelerin hazırlanması konusunda hukuki hizmet,
  • Hava araçlarının kiralanması, satışı ve bu konularda hukuki incelemenin yapılması (due diligence) ve rapor hazırlanması,
  • Hava aracı üreticileri, kiralayan, kiracı, işletici, banka, finansman şirketleri, ipotek alacaklısı ve ipotek borçlusu olan müvekkillerini sınır ötesi ve yurtiçi hava aracı ve parçalarının alım – satımı, kredi ve kiralama finansmanı işlemlerinde temsil, hukuki destek ve avukatlık hizmeti,
  • Ulusal ve uluslararası (özellikle Cape Town Konvansiyonu) havacılık mevzuatı konularında hukuki danışmanlık,
  • Hava aracının Türk Sivil Hava Aracı Sicili’nde tescili, terkini ile hava araçları üzerinde teminat kurulması ve kaldırılması işlemlerini gerçekleştirilmesi konusunda hukuki danışmanlık,
  • Havacılık taşıma hizmetleri ve uyuşmazlıklarında sözleşme hazırlanması ve incelenmesi, sözleşmeler üzerinde görüşülmesi ve müvekkilleri adına Kapanışlara katılmasına ilişkin temsil ve hukuki danışmanlık,
  • Havayolu şirketlerini, sigorta şirketlerini, pilot ve uçuş ekibini sorumluluğa ilişkin uyuşmazlıklarda temsil , gerektiğinde dava avukatlık hizmeti,
  • Kamu ve özel finansman, havayolu varlıklarının transferi ve güvence altına alınması, havacılık iflası ve finansal yeniden yapılandırma dâhil olmak üzere havayolu aktivitelerini ve işlemlerini yürütmeye ilişkin hukuki destek ve danışmanlık hizmeti,
  • Uçak ve teknik malzeme alım, satım ve finansmanında havayollarını, operatörleri ve diğer paydaşları  temsil ve hukuki danışmanlık hizmeti,
  • Hava çarter uyuşmazlıkları konusunda hukuki danışmanlık hizmeti,
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank