Şirketler Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku ve Davaları

Şirket; en genel tabirle, bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişinin maddi kazanç sağlamak amacıyla emek veya sermayelerini bir araya getirmesidir. Şirketler Hukuku ise, ticari şirketlerin kuruluşu, sermaye yapıları, türleri, ortakları, idare ve işletimi, temsili, sona ermeleri ve tasfiyeleri gibi konuları kapsayan bir hukuk dalıdır.

Ticaret Hukuku ise, gerçek, tüzel kişi ve şirketler yönünden ticari yaşamın bütünü düzenleyen; şirket kurulumu, ticari tüzel kişilik kazanılması, ticari ilişkilerin kurulması, sözleşmelerin yapılması, sürdürülmesi, sona erdirilmesine ilişkin kurallar bütününü belirleyen, doğabilecek uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hukuk kurallarının bütününü ifade eden çok geniş bir hukuk dalıdır.  Her gerçek veya tüzel kişi, her ticari faaliyet ve ilişkilerinde ticaret hukukuna tabidir. Ticaret Hukuku aslında ticari yaşamın kendisidir. Ticaret hukuku, başta medeni hukuk ve borçlar hukuku olmak üzere birçok hukuk dalı ile yakından ilişkilidir. Ticaret hukuku; ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, taşıma işleri, deniz ticaret hukuku ve sigorta hukuku gibi bölümlere ayrılarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenmiştir.

Ticari hayatı düzenleyen ve kontrol altında tutmaya çalışan ticaret hukuku, sağlıklı bir ticaret için can damarı niteliğindedir. Gelişen, globalleşen ve ticari sınırların kalktığı Dünyada ticaretin daha da genişlemesi neticesinde çok fazla sayıda yeni ticari faaliyet alanları ortaya çıkmıştır. Ticaretin çeşitliliği böylelikle arttığı gibi, ulaşımın, teknolojinin ve iletişimin baş döndürücü hızla ilerlemesi ticari faaliyet ve ilişkilerdeki süreçleri de farklılaştırmış ve ticari sözleşmeleri önemli hale getirmiştir.

Bütün dünyada ticari yaşamın temel özü aslında ticari sözleşmelerdir. Hem ülkemiz için hem de uluslararası alanda, ticaret hayatının sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi; anlaşmazlıkların önlenmesi, belirsizliklerin ve risklerin kaldırılması, kazancın elde edilmesi ve azami ölçüde güvenin sağlanması ticari sözleşmelere bağlıdır. Doğru yapılmayan bir sözleşme taraflarına, zarar, tazminat ve cezai şart gibi risklerin ve yaptırımların doğmasına sebebiyet vereceğinden ötürü birçok işletme ticari işlemlerinde kendi aleyhine olan sözleşme şartlarından ve hukuki boşluklardan dolayı zor durumda kalmakta, esaslı ve yıkıcı sonuçlarla karşılaşabilmektedirler. Bu nedenle, ticari iş yapan gerçek ve tüzel kişiler ile ticari şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinde ticaret ve şirketler hukukunda uzman bir hukuk bürosundan “Önleyici ve Koruyucu Avukatlık” hizmetlerinden faydalanmalarını önemle vurgulamak isteriz.

25 yıldan bu yana hizmet kalitemiz ve hukuki disiplinlerden ödün vermeyen çalışma prensibimizle Güneş & Güneş Hukuk Bürosu olarak, alanlarında akademik ve mesleki deneyime sahip ticaret ve şirket avukatı kadromuz ile yerli ve yabancı müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği vererek ticari amaçlarının, yönetilebilir veya asgari risklerle gerçekleştirilmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

23 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

20 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 20 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık ve Hukuk Büromuzun Antalya Ve Türkiye Genelinde Yerli Ve Yabancı Müvekkillerine Şirketler ve Ticaret Hukuku Alanında Vermiş Olduğu Başlıca Şirket ve Ticaret Hukuku Avukatlık Hizmetleri Şunlardır:

 • Yerli Ve Yabancı Müvekkillerin İhtiyaç Ve Talepleri Doğrultusunda Adi Şirket, Limited, Anonim, Komandit Veya Kolektif Ve Kooperatif Şirketlerin Kurulması İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi, İş Ve İşletme Kurulumu Ve Yönetim Danışmanlığı, Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması, Yenilenmesi, Şirket Ana Sözleşme Değişiklikleri, Şirket Sermayesinin Arttırılması Ve Azaltılması, Yabancı Veya Yerli Sermayeli Şirket Ve İşletme Kuruluşu Ve Faaliyeti Süreçlerinin Noter Ve Ticaret Sicil Müdürlükleri Nezdinde İşlemlerinin Takibi Ve Sonuçlandırılması, İşletme İle İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Alınması Gereken İzinler İle İlgili Bilgi Verilmesi Ve Başvuru Süreci Ve Takibine İlişkin Hukuki Danışmanlık Hizmeti,
 • Şirketlerin Kurumsal İşleyişine İlişkin Danışmanlık Verilmesi, Şirket Ortaklar Kurulu Ve Şirket Genel Kurul Süreçleri İle İlgili Bilgi Verilmesi, Şirket Genel Kurullarının Organize Edilmesi, Şirketlerin Yönetim Kurulu Ve Genel Kurul Toplantılarının Yapılması, Karar Metinlerinin Hazırlanması, Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarında Şirket Ortaklarının Temsil Edilmesi, Yönetim Ve Yönetici Sorumluluğunun Denetlenmesi, Özel Denetçi, Geçici Yönetim Ve Kayyum Atanmasının Sağlanması, Azınlık Ve İmtiyazlı Hakların Korunması, Genel Kurul Kararlarının İptali Davalarının Açılması Ve Davanın Sonuçlandırılmasına Yönelik Şirket Avukatlığı Hukuki Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi,
 • Hisse Devirleri, Ortaklık İlişkilerinin Düzenlenmesi, Hissedar İlişkileri, Hisse Dağılımı Ve Devir Süreçleri İle Hisse Satım Sözleşmeleri Hazırlanması, Aile Anayasaları Hazırlanması, Aile Şirketlerinin Kurumsal Altyapıya Kavuşturulması, Türkiye’nin İçinde Veya Dışında Şube Veya İrtibat Bürosu Kurulması, Azınlık Haklarının Korunması Ve Bu İşlemlere İlişkin Ön Araştırmaların Yapılması, Şirketin Mevzuat Çerçevesinde Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Türk Şirketlerinin Yurtdışında Şirket Kuruluşlarına İlişkin Olarak Yabancı Bürolarla İşbirliği İçerisinde Çalışarak İşlemlerin Takibi Ve Sonuçlandırılması, Uluslararası İşlem Ve Muamelelerin Yapılması Hususunda Hukuki Danışmanlık Verilmesi.
 • Yerli Ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu, Birleşmesi Ve Devralınması (M&A) Birleşme Ve Devralama Anlaşmalarının Yapılması, Şirket Satın Almalar, Hukuki Durum Tespit Raporlarının Hazırlanması, Birleşme Ve Devralmalar İle İlgili Hukuki Evrakın Hazırlanması, Hukuki Durum Tespit Raporlaması (Due Dilligence), Joint Venture, Konsorsiyum Tipi Ortaklık Kuruluşlarında Danışmanlık, Şube Açılış İşlemleri, İrtibat Bürosu Kuruluşu, Birleşme Ve Devralama İşlemlerine İlişkin Hukuki Danışmanlık Verilmesi, Hukuki Durum Tespit (Legal Due Diligence) Çalışmalarının Yürütülmesi Ve Hisse Devir Sözleşmelerinin, Hissedarlar (Pay Sahipleri) Sözleşmelerinin, Oy Sözleşmelerin Hazırlanması, Müzakeresi, Ortaya Çıkabilecek Uyuşmazlıkların Dava Veya Tahkim Yolu İle Çözümlenmesine Yönelik Temsil Hizmetleri Verilmesine İlişkin Ticari Ve Şirket Avukatlık Danışmanlık Hizmeti,
 • Ticari İşletme Ve Şirketlerin İhtiyaca Ve Projeye Uygun Olarak Nitelikli Ve Spesifik Her Türlü Başta Ticari Alım, Satım, Acentelik Ve Dağıtım, Hizmet, Lisans, İş Geliştirme, Pazarlama, Üretim, Hizmet/Mal Tedarik Sözleşmeleri, Dağıtıcı Sözleşmeleri, Bakım Ve Destek İle Online Satış Sözleşmeleri, Acente, Distribütörlük, Franchising, Hissedarlık, İnşaat,  Know-How, Kredi,  Leasing, Faktöring, Sponsorluk, Mal Ve Hizmet Alımı, Lisans ,Sözleşmeleri, Ürün Sorumluluğu Sözleşmesi ,Alt İşveren Ve Taşeronluk Sözleşmeleri, Yönetim (Management) Sözleşmeleri, Üretim, Kiralama, Her Türlü Kara, Deniz Ve Hava Taşıma Sözleşmeleri, Tedarikçi Ve Dağıtıcılarla Hukuki İlişkileri Düzenleyen Sözleşmeler, , Finansal Kiralama, Uluslararası Distribütörlük, Bayilik, Acentelik, Gizlilik, Proje Geliştirme, Uzun Dönem Araç Kiralama, Komisyon Sözleşmeleri İle Münhasırlık Anlaşmaları, Ön Anlaşmalar, İş Ortaklığı (Joint Venture) Ve Konsorsiyum Sözleşmeleri Gibi Her Türlü Ticari Sözleşmelerin Yabancı Dillerde Hazırlanması, Revize Edilmesi Ve Mütalaası, Yabancı Dil Sözleşmelerin Hukuk Tekniğine Uygun Tercüme Edilmesi Ve Yorumlanması, Uluslararası Sözleşmelerin Hazırlanması, Denetlenmesi Ve Yorumlanması, Sözleşme Görüşmelerinde Fiilen Bulunma, Müzakere Ve Temsil Edilme, Fizibilite Ve Stratejik Planların Yapılması, Sözleşmelerin Uygulanması, Mevcut Sözleşmelerin Sona Erdirilmesinde Risk Değerlendirmelerinin Yapılması Ve Gerekli Sona Erme Dokümanlarının Hazırlanması,  Sözleşmelerin Feshedilmesi, Feshe İlişkin Gerekli Fesih Protokolünün Ve İhtarların Hazırlanması,  Sözleşmelerden Doğan İhtilafların Öncelikle Sulh Yoluyla; Sonuç Alınamaması Halinde Dava Yoluyla Çözülmesi Ve Sonuçlandırılmasına İlişkin Uyuşmazlık Dava Süreç Takibi,   Sözleşmelerden Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesinden Kaynaklı Sözleşme İhlallerine İlişkin Hukuki İşlem Ve Davalara İlişkin Ticari Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti,
 • Sözleşmelerin Rekabet Hukuku Kuralları Yönünden Değerlendirilmesi, Rekabet Hukuku Kurallarına Uyum Konusunda Danışmanlık Verilmesi, Konuyla İlgili Bildirimlerin Hazırlanması Ve Rekabet Kurumu’na Sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Rekabet Etmesi Hallerinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözümü, Haksız Rekabet Ve Rekabet Yasağına Aykırılık Davaları, Şirket Unvanı Unvan, İşletme Ve Ticari Adın Ve Markanın Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması İle Unvanın Değişmesi, Devri Veya Sonradan Meydana Gelecek Değişiklikler Karşısında Unvanın Durumu, Markanın Tescili, Korunması İle Markanın İhlali Halinde Ortaya Çıkan İhtilaflar, Şirkete Tescilli Her Türlü Marka, Patent Ve Faydalı Modeller İle İlgili Davaların Açılması Ve Takibi, Haksız Rekabetten Kaynaklanan İhtilaflar, Haksız Rekabete İlişkin İhtiyati Tedbir Talepleri,  Haksız Rekabetin Olmadığının Tespiti Davaları, Haksız Rekabetin Men’i Davaları, Haksız Rekabetten Doğan Tazminat Davaları Olmak Üzere Bu Rekabet Ve Marka İşlemleri Ve Uyuşmazlıklarında Hukuki Destek Ve Avukatlık Hizmeti,
 • Şirketler Ve Ticaret Hukukundan Doğan Ceza Ve İdari Davalarda Müvekkillerin Temsil Edilmesi, Ticari Suçlar Kapsamına Giren Her Türlü Davanın Takibi Ve Koruyucu Avukatlık Hizmeti, İdare Ve Ceza Hukuku Alanında Kaçakçılık, Gümrük, Kurumlar Vergisi Ve Vergilendirme, Transfer Fiyatlandırması, Kamu İhaleleri İle Sermaye Piyasası, Rekabet Hukuku Ve Yolsuzlukla Mücadele Uygulamalarına Uyum Çalışmaları Hakkında Danışmanlık Hizmeti Sunulması, Ceza Gerektiren Fiiller Karşısında Şirket Ortaklarına Savunma Avukatı Olarak Hukuki Destek Verilmesi, Şirket Yöneticilerine Cezai Ve Hukuki Sorumlulukları Hakkında Hukuki Bilgilendirme Hizmeti Sunulması, Şirket Yöneticilerinin (Müdürler Ve Yönetim Kurulu Üyeleri) Cezai Ve Hukuki Sorumluluğu Gibi Konularda Dava Ve Ceza Davalarında Ceza Avukatlık Hizmetinin Sunulması,
 • Şirketin Çalışanlarıyla Yaptığı İş Sözleşmelerinin İş Hukukunun İlgili Maddelerine Uygun Olarak İş (Hizmet) Sözleşmelerinin Düzenlenmesi, Hazırlanması, Revize Edilmesi, İşçi Özlük Dosyalarının Düzenlenmesi, İş Sözleşmelerinin Feshinde Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi, Şirketin Anahtar Personeli (Key Person) Ve Yabancı Uyruklu Çalışanları İçin İkamet İzni Ve Çalışma İzni Başvuruları, İşçi Özlük Dosyalarının Düzenlenmesi, Ücret Bordrolarında İş Mahkemesi Davalarında Lehe Sonuç Almaya Uygun Değişikliklerin Yapılması/Denetlenmesi, Maaş Hacizlerine Cevap Verilmesi, İş Sözleşmesi Fesih Belgelerinin Ve İhtarnamelerinin Tanzimi, İşçilere Yapılacak İhtarların İş Hukuku Mevzuatına Uygun Olarak Düzenlenmesi/Revize Edilmesi, Fesih Sürecinin Sonuçlandırılması, İşçi Hakları Ve Yönetici Tazminatlarına Yönelik Davalar İle İstihdam Ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Hukuki İş Ve Davalarda Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti,
 • Her Türlü Ticari İş Ve Sözleşmelerden Kaynaklı Şirket Alacakların, Kıymetli Evrak, Çek Ve Senet Alacaklarının Dava Ve İcra Yoluyla Tahsili, Şirket Alacaklarının Tespiti, Şirket Alacaklarının İcra Müdürlükleri Ve Mahkemeler Aracılığıyla Takibi, Borçlunun Malvarlığı Üzerinde Haciz Ve Satış İşlemlerinin Tamamlanması Ve Alacağın Tahsili, Ortakların Kişisel Alacaklarının Takibi Ve Alacak Davası, Yönetim Kurulunun Ve Şirket Ortaklarının Sorumluluk Davaları, Cari Hesap İlişkilerinin Düzenlenmesi, Denetlenmesi, Takibi Cari Hesaptan Kaynaklı Alacak Davaları Fatura Ve Cari Hesap Alacaklarına İtiraz Edilmesi, Alacağın İhtilaflı Olduğu Hallerde Alacağın Sulh Yoluyla Tahsil Edilmesi İçin Gerekli Olan Girişimlerin Ve Görüşmelerin Yapılması, Alacağın Yapılandırılmasına Veya İbrasına Yönelik İlişkin Sözleşmelerin Hazırlanması, Şirketlere Karşı Açılacak Ve/Veya Şirketler Tarafından 3. Kişiler Aleyhine Açılacak Davalar İle Şirketin Borçlu Olduğu Dava Ve İcra Takiplerinde, Şirketlerin Mahkemeler Ve İcra Müdürlükleri Nezdinde Hukuki Temsilinin Sağlanması Ve Tüm Sürecin Takibinin Yapılması, Şirketin  Yurtdışı Alacaklarının  Takibi İle , Alacaklı Ve Borçlu Temerrüdü İşlemlerinin Takiplerine İlişkin Hukuki Destek Ve Dava Avukatlık Hizmeti,
 • Şirket Hisse Devir Sözleşmelerinin, Hissedarlar (Pay Sahipleri) Sözleşmelerinin, Oy Sözleşmelerin, Ortaklık Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve Müzakeresi, Şirket Ortaklarının Haklarının Korunması İçin Gereken İşlemleri Yürütmek, Müvekkiller Şirket Ve İşletmelerin  Hedef Ve Talepleri Doğrultusunda En Uygun Şirket Ve Organizasyon Yapısının Oluşturulması Ve Bu Doğrultuda Kuruluş İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi, Ortakların Kişisel Alacaklarının Takibi, Tahsili,  Şirket Yöneticilerine Şirket Varlıklarının Devri Hakkında Hukuki Bilgilendirme Hizmeti Sunulması, Özsermaye Tespiti Davası Açılması Ve Dava Sürecinin Takip Edilerek Neticelendirilmesi, Şirket Ortakları Arasında Doğan İhtilafların Çözümü Ve Süreç Yönetimi, Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Kararlarının İptali Davaları, Azınlık Haklarının Kullanılmasına  İlişkin Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti,
 • E-Ticaret Hukuku Ve İnternetten Yapılan Ticari İşlemlerin Hukuki Mahiyeti Hakkında Hukuki Danışmanlık Ve Bilgilendirme İle E-Ticaret Hukuku Ve İnternetten Yapılan Ticari İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlık Ve Davaların Çözümü İçin Dava Açılması Ve İcra Takibine Yönelik Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti,
 • Yabancıların Türkiye’de Kuracakları Şirketlerin Şirket Tür Seçiminden, Şirket Kuruluşuna Kadar, Şirket Kuruluşundan Şirketin Faaliyetine Kadar, Şirket Kuruluş Aşamalarından, Şirket Yönetim Süreçlerinin Her Aşamasında Ve Yapılanmasında Yabancı Sermaye Ve Yabancı Şirketlere İngilizce, Almanca, Rusça, Hollandaca, Felemenkçe Dillerini Bilen Ve Konuşan Avukatları İle Hukuki Danışmanlık Hizmeti,
 • Yabancıların Türkiye’de Kuracakları Şirketlerin Serbest Bölgeler Ve Organize Sanayi Bölgeleri De Dahil Olmak Üzere Yatırım Alanlarında Hukuki Hizmetler Sunulması, Yabancı Şirketlerin Türkiye’deki Yatırımlarının A’dan Z’ye Tüm Kuruluş Hukuki Süreç, Prosedür Ve İzinlerin Organize Edilmesi Ve Sağlanması, Yatırımlar Çerçevesinde Ortaklık Anlaşmaları Hazırlanması, Aynı Şekilde Türk Şirketlerinin Yabancı Ülkelerdeki Yatırımları İle İlgili Yazışma Ve Başvurulara İlişkin Olarak Danışmanlık Hizmeti Verilmesi, Serbest Bölge İşlemleri Yatırım Danışmanlığı, Yatırım Öncesi Hukuki Güvenceler Hususunda Danışmanlık, Yatırım Yapılacak Alanda Her Türlü Sözleşmelerin Hazırlanması, İlgili Pazarda Rekabet Analiz Raporu Hazırlanması, Türk Pazarına Giriş Koşulları Raporu Hazırlanması, Türkiye’de Şirket Kuruluşu İşlemleri, Yabancı Veya Yerli Şirketlerin Türkiye’de Şube Ve/Veya İrtibat Bürosu Kuruluşlarının Gerçekleştirilmesi; Organize Sanayi Ve Serbest Bölgelerde Yatırımların Hukuki Danışmanlığı, Yabancıların Ve Yabancı Ortaklı Şirketlerin Mülk Edinmelerine İlişkin Danışmanlık Verilmesi(Yabancılar Kanunu, Tapu Kanunu), Uluslararası İşlemlerin Hukuki Altyapısının Hazırlanması Hususunda Hukuki Danışmanlık Verilmesi, Organize Sanayi Ve Serbest Bölgelerde Yatırımların Hukuki Danışmanlığı, Yabancı Şirketlerin Türkiye’deki Yatırımlarının Hukuki Danışmanlığı, Türk Hukuku İle İlgili Talep Edilen Hususta Hukuki Rapor (Legal Brief) Hazırlanması, Hisse Sahibi Olunan Şirkete Ait Güncel Durumu Gösterir Hukuki Rapor Hazırlanması, Yerli Şirketlerin Yabancı Ülkelerdeki Yatırımlarının Hukuki Danışmanlığı Hizmetleri,
 • Şirket Tasfiyesi Sürecinde Hukuki Bilgilendirme, Şirket Tasfiyesinde İzlenecek Hukuki Yolların Tespiti Ve Uygulanması, Şirketin Sona Erme, İflas Ve Tasfiye İşlemleri, Konkordato İşlemleri Ve Süreci İçin Hukuki Destek Ve Avukatlık Hizmeti Sunulması, İflasın Ertelenmesi Davası Açılması Ve Takibi Ve Sonuçlandırılmasına Yönelik Avukatlık Hizmeti, Yeniden Yapılandırılması, Genel Kurul Kararlarının İptali, Şirket Ortaklığından Çıkarma Davaları Da Dahil Olmak Üzere Hukuki Destek, Danışmalık Ve Avukatlık Hizmeti,
 • Uluslararası Tahkim Yollarına Başvuru Ve Sorunların Tahkim Yolu İle Çözülmesi, Uluslararası Ticari Sözleşmelerden Doğan Davaların Yetkili Mahkemelerde Çözümü Ve Dava Sürecine İlişkin Ticaret Ve Şirketler Hukuku Avukatlık Hizmeti,
 • Kıymetli Evrak Hukukuna Dair Şirketleri Bilgilendirme, Şirketin Kambiyo Senetlerinin Düzenlenmesi, Şirkete Verilen Kambiyo Senetlerinin Kontrol Edilmesi Ve Denetlenmesi, Kambiyo Senedi (Çek-Bono-Poliçe) Zayi Ve İptal Davaları, Çek Ve Senetlerden Kaynaklanan Alacak, Menfi Tespit Ve İstirdat Davalarında Dava Açılması, Dava Süreç Takibi Ve Sonlandırılmasına İlişkin Ticaret Ve Şirketler Hukuku Avukatlık Hizmeti,
 • Hisse Senedi Ve Şirket Malvarlıklarının (Menkul, Gayrimenkul, Ürün Ve Hizmet) Alım-Satımı Konularında Hukuki Danışmanlık, Şirketlere Ait Ticari Alacaklara İlişkin Alacak Davaları, Şirketin Ortaklarının Sermaye Borcu Ve Rüçhan Hakkının Şirket Adına Takibi Ve Buna İlişkin Uyuşmazlıklarda Hukuki Danışmanlık, Ticari Nitelikteki Alacak Davalarının Takibi, Tahsili, Sermaye Artırımı Ve Azaltılması İşlemleri, Ticaret Sicil İşlemlerinin Yerine Getirilmesi, Tescil Ve İlanı, Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davaların Takibi, Sermaye Borcunun Yerine Getirilmesi İstemli Davaların Takibi, Sermaye Borcunun Yerine Getirilmesinin Gecikmesinde Doğan Zararların Tazminine İlişkin Davaların Takibi Hakim Şirket Tarafından Hakimiyetin Hukuka Aykırı Olarak Kullanılmasına İlişkin Davalar İle Hakim Şirketin İşlemlerinden Dolayı Bağlı Şirket Alacaklılarının Açacakları Alacak Davalarının Açılması  Ve Sonuçlandırılmasına Yönelik Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti,
 • Ticari Şirketlerin Yürüttüğü İşlerin Hukuki Yorumunu, Kanunlara Uygunluğunu Değerlendirerek Raporlanması, Müvekkil Şirketlerin Yaşadığı Hukuki Problemlere İlişkin Yazılı Olarak Veya Sözlü Olarak Çözüm Önerileri Sunulması, Şirketlerin Kurumsal İşleyişine Dair Danışmanlık Hizmeti Sunulması, Şirketlerin Hukuki İnceleme Ve Değerlemesinin Yapılması, Hedef Şirketin Riskleri İle İlgili Hukuki İnceleme Raporu Hazırlanması, Şirketlere Kurumsal Yönetim İlkeleri Ve Bunlara Uyum Konusunda Hukuki Destek Hizmetlerinin Verilmesi, Talep Halinde Ticari İş Ve İşletme Ve Uygulamaya Dair Her Türlü Ticari İş Ve Faaliyetin Ve Şirketlerin Mevcut Durumunun Ve Risklerinin Tüm Belgeleri Legal Due Dillience (Hukuki Değerlendirme Raporu), -Technical Due Diligence (Teknik İnceleme Raporu), -Environmental Due Dilligence (Çevresel Değerlendirme Raporu), Tax Due Diligence (Vergi İnceleme Raporu) Gibi Raporların Düzenli Ve Yazılı Olarak Oluşturularak Hazırlanması,
 • Şirketlerin Vergi Hukukundan Kaynaklı Vergi Davaları, Ticari İşlem Kaynaklı Tazminat Ve Alacak Davaları, Rekabet Ve Unvan Kullanımı İle İlgili Davalar, Tüketici Hukuku Kaynaklı Davalar, Şirket Genel Kurul Toplantıları Ve Şirket Genel Kurulu Kararı İptal Davaları, Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının İptali Davaları, Adi Ortaklık Sözleşmeleri Ve Adi Ortaklık İlişkilerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Ve Davaları, Anonim Şirketin Feshi Davaları, Anonim Şirketlerde Görevden Alma Ve Yeniden Denetçi Atama Davaları, Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali Davaları, Anonim Şirketlerde Genel Kurulu Kararlarının Geçersizliğinin Tespitine İlişkin (Butlan) Davaları, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararlarının İptali Davaları, Sermayenin Azaltılmasının İptali Davaları, İbra Sorumluluk Ve Rücu Davaları, Şirket Durumunun Kanuna Uygun Hale Getirilmesi Talepli Davalar, Şirket Türünün Değiştirilmesi Halinde Ortaklık Paylarına Ve Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar, Haklı Sebeple Ortağın Şirketten Çıkarılması Davaları, Haklı Sebeple Ortağın Şirketten Çıkma Davaları, Hisse Devir Veya Opsiyon Sözleşmesinin Hazırlanması Ve Bu Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar, Kayyum Davaları,  Uluslararası Ticari Faaliyetlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü Ve Dava Takibi, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Davaları Gibi Ticaret Ve Şirketler Hukuku İle Uluslararası Ticaret Alanından Kaynaklı Diğer Tüm Uyuşmazlık Ve Davalarda Hukuki Destek ,Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti,
 • Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğu, Şirket Müdürlerinin Azli, Şirket İmza Sirküleri, Şirket Hisse Devrinden Kaynaklanan İhtilaflar, Ortakların Şirkete Karşı Hakları, Ortakların Kar Payı Hakları, Şirket Ortaklarının (3) Kişilere Ve Kamu Borçlardan Ötürü  Sorumlulukları, Şirket Gizli Ortaklarında Uygulanacak Hükümler, Ticaret Sicili Uygulamalarındaki Uyuşmazlıklar ,Ticaret Sicil Müdürlüğü Kararlarına İtiraz, Bilgi Alma Hakkı Davaları, Ortakların Defterleri İnceleme Hakkının Kullanımı, Özel Denetçi Atanması Davaları, Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Teorisi Kapsamında Uygulamalar, Şirket Bünyesinde Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Olarak Şirket Yönetimine Hukuki Danışmanlık Hizmetlerinin Sağlanması, Şirketlerin Yasal Kurumsal İşlerini Yürütmek Ve Koordine Etmek (Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Pay Defteri, Hisse Senetleri, Rehin Çeşitli Kayıtlar, Vb), Şirketin Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu’nda Benimsenecek Prensiplerin Oluşturulması, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yönetime Ve Müdürleri Tavsiyelerde Bulunulması gibi gibi Konusu Ticaret Ve Şirketler Hukuku Alanına Giren Tüm Hukuki İş Ve İşlemler İle Bu Konulara İlişkin Davalarda Avukatlık Hizmeti,
 • Şirketlerde Sınırlı Yetkili Atamaya Yönelik İç Yönergeler Hazırlama, Şirket Organlarının Yapılanması, Şirket Karar Organlarının Toplanma Ve Karar Alma Süreçlerinde Danışmanlık Hizmetleri Sunulması, Müvekkillerimizin Hedefleri Doğrultusunda En Uygun Şirket Ve Organizasyon Yapısının Belirlenmesi; Ortaklık Yapısının Oluşturulması, Yetki Sınırlandırılması İşlemleri, Şirket Genel Kurul Toplantıları Ve Diğer Hukuki Zorunlulukların, Defter Ve Kayıtlarının Denetlenmesi, Düzenlenmesi Şirket İç Yönerge Hazırlanması, Denetlenmesi Ve Düzenlenmesi, Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları İle Yönetim Ve Yönetici Sorumluluğunun Denetlenmesi, Özel Denetçi, Geçici Yönetim Ve Kayyum Atanmasının Sağlanması, Bağımsız Yönetim Kurulu Ve İcra Kurulu Üyeliklerinin Yapılması,   Yönetimsel Kararların Hukuksal Değerlendirmesi Ve Bu Kararlar Nedeniyle Karşılaşılabilecek İhtilaflar Hakkında Bilgilendirme Yapılması, Azınlık Ve İmtiyazlı Hakların Korunması Gibi Konusu Ticaret Ve Şirketler Hukuku Alanına Giren Tüm Hukuki İş Ve İşlemler İle Bu Konulara İlişkin Davalarda Avukatlık Hizmeti,
 • Şirketlerin faaliyet alanları ile ilgili mevzuat değişikliklerinin güncel olarak takibi ve Şirketlerin konu değişiklikler hakkında bilgilendirilmesi, Şirket Genel kurul toplantıları ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının denetlenmesi, düzenlenmesi, İşletme defteri ve diğer ticari defterlerin denetlenmesi, Şirket Verilerinin ve Kişisel Verilerin Korunması, ticari faturaların denetlenmesi, Şirketler ile ticari ilişki içinde olan 3. kişilere gönderilecek ihtarnamelerin düzenlenmesi ve 3. kişiler tarafından Şirketlere gönderilen ihtarnamelere cevap verilmesi, Sponsorluk sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,  Ortaklık sözleşmeleri, Ticari işletme sahibi ortaklar arasındaki sözleşmelerin hazırlanması, Şirket tarafından ihtarname gönderme işlemlerini ya da şirket aleyhine olabilecek ihtarnamelere cevap verme işlemlerini gerçekleştirmek, Proje Finansmanı Ve Teminatlar Konusunda Danışmanlık, Anonim Şirket Hisse Senetlerinin Oluşturulma Süreçlerinin Takibi, Türk Şirketlerinin Yurtdışında Şirket Kurumalarına İlişkin Yerel Bürolarla İşbirliği Sağlanarak, İşlemlerin Takibi Ve Sonuçlandırılması Gibi Konusu Ticaret Ve Şirketler Hukuku Alanına Giren Tüm Hukuki İş Ve İşlemler İle Bu Konulara İlişkin Davalarda Avukatlık Hizmeti

“HUKUK VE İŞ DÜNYASI ARASINDA ETKİN, DİNAMİK, FARKLI KÜRESEL ÇÖZÜMLER SUNARAK KÖPRÜ KURUYORUZ.

 İŞ DÜNYASININ DEĞİŞKEN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERİYORUZ.”

error:
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank