Otel Kira, Yönetim ve Finansman Sözleşmeleri

Turizm Hukuku, Otel Kiralama, Otel Alım Satım, Otel Yönetimi Ve Otel Finansmanı Sözleşmeleri Ve Davaları

Turizm Hukuku, turizm sektörü içerisinde turistler, turist grupları, tur rehberleri, acenteler, oteller gibi tüm bu unsurlar ve bunların arasındaki ilişkiler ile bu ilişkilerden doğan uyuşmazlıklarla ilgilenen, kendine özgü son yıllarda oldukça gelişen bir hukuk dalıdır.

Turizm Hukukunun yeni bir hukuk dalı olması, kapsamının oldukça geniş ve dağınık olması, yeni bir alan olması dolayısıyla turizm hukukunda uzman avukatların az sayıda olması ve turizm sektörünün büyüklüğü turizm hukukunda uzmanlığı gerekli kılmaktadır. Kaldı ki turizm hukukunda uzmanlığı gerekli kılan bir diğer husus da turizm sektörünün uluslararası bir yapı olması ve bileşenlerinin çok yönlü olmasıdır.

25 yılı aşkın deneyimiyle turizm sektöründe konaklama tesisi otel ve tatil köylerinin, tur operatörü ve seyahat acentelerinin, tedarikçi şirketlerin, yatırımcı şirket ve turistlerin avukatı olarak Turizm Hukukunun bütün alanlarında uzmanlaşan ve deneyim kazanan Güneş &Güneş Hukuku Bürosu, Antalya Ve Türkiye genelinde yerli ve yabancı müvekkillerine ofis turizm hukuku avukatları ile turizm hukuku, turizm, otel kiralama, otel alım satım, yönetimi ve otel finansmanı sözleşmeleri ve davaları başta olmak üzere turizm sektörün her alanında  ve uyuşmazlıklarında otel ve turizm avukatlığı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Güneş & Güneş’te, otel kiralama sözleşmeleri, otel yönetim anlaşmaları, otel yatırımları ve finansmanı, turizm işletmelerinin kira işleri ve devir işlemleri,  hotel kiralama ve işletme sözleşmeleri ,  seyahat acentesi, otel, pansiyon vb. turizm işletmelerinin sözleşmelerinin görüşülmesi, görüşmelerde temsil edilme, sözleşmelerin  hazırlanması, sözleşmelerin iptali, otel tatil köyü tahliyeleri, otel/tatil köyü satın alma veya otel/tatil köyü kiralanmalarında hazırlıklar kapsamında sözleşmeye konu edilecek otelin fiili ve hukuki durumu hakkında incelemeler yapıldıktan sonra ilgisine teslim edilme, gerekli tutanakların tutulması hizmetlerinin yanısıra, müvekkillerimiz, ulusal ve uluslararası yatırımcılar ve finans kuruluşları ile yapılacak anlaşmalarda en iyi şekilde temsil edilmektedir. Hukuk bürosu olarak; müvekkillerimizin otel yatırımları söz konusu olduğunda ise proje taslaklarının oluşturulması, geliştirilmesi, finansmanı, arazinin imar durumunun tespiti, alımı, inşaat izin ve ruhsat alımı işlemleri, arazinin tahsis işlemleri veya paylaşımı, teşvik başvurusu gibi işlemler tarafımızca gerçekleştirmekteyiz. Hukuk Büromuzun Yabancı Dile Hakim İngilizce, Almanca, Rusça Ve Hollandaca Dillerini Bilen Ve Konuşan Avukatlarının  Bir Çok Yabancı Dilde Hazırladığı Otel Kiralama, Otel İşletme, Otel Management, Yap-İşlet-Devret Modeli Kullanılarak Yapılmış Olunan Otel Kiralama Sözleşmelerinin, Otel Alım Satım Sözleşmeleri ile Otel Finansmanı sözleşmelerinin düzenlenmesinin yanısıra sağladığımız diğer hizmetler ise işletme ve marka konulu lisans sözleşmeleri, tedarik ve yönetim modeli geliştirilmesi, reklam faaliyetleri ve özel usule tabi varlık devirleri gibi konuları kapsamaktadır.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

25 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

25 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 20 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

25 yılı aşkın deneyimiyle turizm sektöründe Konaklama, Acente, dahil bütün alanlarında yetkin Avukatlık ve Hukuk Büromuzun Antalya Ve Türkiye Genelinde Yerli Ve Yabancı Müvekkillerine Turizm Hukuku Avukatları ile Turizm Hukuku, Turizm, Otel Kiralama, Otel Alım Satım, Yönetimi Ve Otel Finansmanı Sözleşmeleri Ve Davaları Alanında Vermiş Olduğu Başlıca Otel ve Turizm Avukatlığı Hizmetleri Şunlardır:

 • Otel kiralama sözleşmeleri, otel yönetim anlaşmaları, otel yatırımları ve finansmanı, turizm işletmelerinin kira işleri ve devir işlemleri, hotel kiralama ve işletme sözleşmeleri ,  seyahat acentesi, otel, pansiyon vb. turizm işletmelerinin sözleşmelerinin görüşülmesi, görüşmelerde temsil edilme, sözleşmelerin  hazırlanması, sözleşmelerin iptali, otel tatil köyü tahliyeleri, otel/tatil köyü satın alma veya otel/tatil köyü kiralanmalarında hazırlıklar kapsamında sözleşmeye konu edilecek otelin fiili ve hukuki durumu hakkında incelemeler yapıldıktan sonra ilgisine teslim edilme, gerekli tutanakların tutulması hizmetlerinin yanısıra, müvekkillerimiz, ulusal ve uluslararası yatırımcılar ve finans kuruluşları ile yapılacak anlaşmalarda en iyi şekilde temsile ilişkin Turizm Hukuku Danışmanlığı/Turizm Avukatlığı Hizmeti, 
 • Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımcısına İrtifak Hakkı Sözleşmesi İle Kesin Olarak Tahsisi Yapılmadan Önce Verilen Ön İznin İptaline İlişkin İşleme Karşı Dava Açılması; Turizm Yatırım Belgesinin İptaline İlişkin İşleme Karşı Dava Açılması, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımcısına Kesin Olarak Tahsisi, Kiralanması Veya Kullanma İzninin İptaline İlişkin İşlemlere Dava Açılması; Kamu İle İmzalanan İrtifak Hakkı Sözleşmeleri İle Otel Veya Tatil Köyü Ve Turizm İşletmelerinin Devri Ve Nakli İçin İzin Başvuru Prosedürünün Yapılması, Takibi Sonuçlandırılması, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımcısına Tahsisi Sürecinde İstenen Ön İzin Bedeli, Ağaçlandırma Ve Ağaçlandırma Bakım Bedeli, Kira, İrtifak Hakkı Veya Kullanma İzin Bedeli, Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri, Sosyal Ve Teknik Altyapıya Katılım Payı Gibi Bedellerden, İrtifak Hakları Kira Ve Ecrimisile (İşgal Tazminatına) İlişkin Kaynaklanan Uyuşmazlıklara Karşı Ve Turizm İşletme Belgesinin İptaline İlişkin İşleme Karşı Dava Açılması, Açılan Davaların Süreç Takibi, İptal Davalarının Sonuçlandırılması Turizm Hukuku Danışmanlığı/Turizm Avukatlığı Hizmeti,
 • Sadece Turizm Sektörüne Özgü Hükümleri İçeren Doğrudan Turizm Mevzuatı Hukuki Düzenlemeler İle Doğrudan Turizm Mevzuatı Kapsamına Girebilen Ve Turizm Yatırım -İşletmeleriyle İlişkili Kültür Ve Turizm Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Turizmi Teşvik Kanunu, Seyahat Acenteleri Ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu İle Seyahat Acenteleri Yönetmeliği, Seyahat Acenteleri Birliği Yönetmeliği, Yat Turizmi Yönetmeliği, Yatların Karasularında Seyir Esasları, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, Turizmi Teşvik Kanunu’nun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik, Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği, Turizm Yatırım, İşletme Ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik, Belgeli Turizm İşletmelerinde Yabancı Personel Ve Sanatkârların Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik, Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları Ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi İçin Çalışma Gruplarının Oluşturulması, Görev Ve Yetkileri İle Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik, Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle Ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği Gibi Doğrudan Turizm Kanun Ve Yönetmelikleri İle Turizm Sektörüyle İlgili Özet Hükümleri De İçeren, Diğer Sektörlere Ait Kuruluşların Yanı Sıra Turizm Sektöründeki Girişimcileri Ve Turistleri De İlgilendiren Kuralları İçeren Hukuki Düzenlemeler Olan Kimlik Bildirme Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Çevre Kanunu,  Kıyı Kanunu,  Orman Kanunu, Pasaport, Vizeler Ve Yabancıların Türkiye’de İkameti Ve Taşınmaz Edinimi Düzenlemeleri Ve Diğer Yönetmelikler Olan Alkollü Yerlerin İşletilmesiyle İlgili Uygulamalar (Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak Esaslara Dair Yönetmelik), Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik Gibi Kanun Ve Yönetmeliklerden Kaynaklanan İdare, Yatırımcı, Otel, Acente, Misafir, Turizm İşletmecisi Ve Turistler Arasındaki Her Türlü Uyuşmazlıklardan Ve Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle Ve Müşterileriyle İlişkilerinden Kaynaklanan Sorunların Çözümüne Ve Giderilmesine İlişkin Sorunlar, Şikayetler, Çözüm Ve Yaptırımlara İlişkin Olarak  İdareye İzin Ve Müracaattan ,Davaya Kadar Uyuşmazlığın Her Safhasında Turizm Hukuku Danışmanlığı/Turizm Avukatlığı Hizmeti,
 • Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle Ve Müşteri Ve Misafirleri İle İlişkilerinden Kaynaklanan Sorunların Turizmde Tüketici Hakları Ve Tüketicinin Korunması Kanunu Uyarınca Çözümüne Yönelik Her Türlü Konuda Turizm ve Sağlık Turizmi Hukuk Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti,
 • Turizm Sektörünün Aktörleri Olan İdare, Otel, Tur Operatörü, Seyahat Acentesi, Misafir, Turist, Tedarikçi Ve Turizm Personeli Arasında Yapılmış Tüm Sözleşmelerin (Konaklama Tesis Sözleşmeleri (Otel Sözleşmesi), -Otel Kontenjan Sözleşmeleri, Otel Grup Sözleşmesi, Tur Operatörlüğü Sözleşmesi, Finansal Kiralama Sözleşmeleri, Franchise Sözleşmeleri, Paket Tur Sözleşmeleri, Turizm Seyahat Acentesi Yurtdışı Paket Tur Sözleşmesi, Konaklama İşletmesi İle Seyahat İşletmesi Arasındaki Sözleşmeler, Konaklama İşletmesi İle Tüketici Arasındaki Sözleşmeler, Seyahat İşletmesi İle Tüketici Arasındaki Sözleşmeler, Turizm İşletmeleri Arasındaki Diğer Sözleşmeler, Devre Tatil Sözleşmesi Rezervasyon Ve Tur Satış Sözleşmesi, İdare Tarafından Yapılan Müşterek Emanet Sözleşmesi, Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi,. Malî İltizam Sözleşmesi, Kamu İstikraz Sözleşmesi, İdarî Hizmet Sözleşmesi, Maden İşletme İmtiyazı Sözleşmesi, Orman İşletme Sözleşmesi, Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi, İrtifak Hakkı Sözleşmesi, Hazine Taşınmazları Üzerinde İrtifak Hakkı Tesisi Ve Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Sözleşmeler, Turizm Personeli İle Belirsiz, Belirli, Kısmi, Deneme, Çağrı Üzerine Çalışma Ve Takım Sözleşmeleri Olmak Her Türlü Hizmet Ve İş Sözleşmeleri, Turizm Sektörünün Satın Alma, Kiralama, İşletme Ve Devretme Sözleşmeleri ,Periyodik Süreli Tatil Sözleşmeleri, Yönetim (Management) Sözleşmesinin Düzenlenmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi ,Sözleşme İlişki Ve Görüşmelerinde Danışmanlık Ve Temsil, Yapılmış Olan Sözleşmelerin Yorumlanması, Sözleşmelerin Finansal Ve Hukuksal Risk Raporlaması, Sözleşmelerin Feshi Ve İptali Süreçlerinde ve Turizm Sözleşmelerinden Kaynaklanan Her Türlü Davada Turizm Hukuku Danışmanlığı/Turizm Avukatlığı Hizmeti,
 • İdarenin Özellikle Turizm Bakanlığı İle İlgili Kurumların Turizm İşletmelerinin, Seyahat Acentalarının Ve Diğer Belgeli İşletmelerin Denetimi Ve Denetim Sonrasında Tespit Edilen; Israr, Tekerrür. Bilgi Vermeme, Fiyat Tarifelerine Uymama, İşletmeyi Kapalı Tutma, İtibar Bozucu Durumlar, Suç İşlenmesine Katkı Gibi Eylemleri Sonrasında Uygulanacak Yaptırımlara Uyarma Cezası, İdari Para Cezası Ve Belge İptaline Karşı İdari Başvuru İle Bu Cezaların İptali İçin Dava Yoluna Müracaat Ve Bu Yaptırımların Ve Cezaların İptaline İlişkin Turizm Hukuku Danışmanlığı/Turizm Avukatlığı Hizmeti,
 • Turizm İşletme Belgeli Tesislerin; Tekerrür, Taahhüdün Yerine Getirilmemesi,) Onaysız İşlem Yapma, Sakıncalık ve Nitelik Eksilmesi Eylemleri Nedeniyle Turizm İşletme Belgesi İptali Cezasına Maruz Kalan Turizm İşletmelerin ve Yatların Yat Turizmi Belgelerinin İptaline Karşı İdari Başvuru İle Bu Cezaların İptali İçin Dava Yoluna Müracaat Ve Bu Yaptırımların Ve Cezaların İptaline İlişkin Turizm Hukuku Danışmanlığı/Turizm Avukatlığı Hizmeti,
 • Tur Seyahat Acentalarının; Teminat Yükümlülüğüne Aykırı Davranma, Yasak Faaliyette Bulunma, Zorunlu Personeli Bulundurmama, Bilgi Verme Yükümlülüğüne Aykırı Davranış, Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırı Davranış, Yanıltıcı İlan Ve Reklam Yapma, Belge Dışı Faaliyet, Dürüstlük Yükümlülüğüne Uymama,  Tur Taban Fiyatlarına Uymama, Döviz Kotasını Tutturamama,) Av Turizm Yönetmeliğine Uymama, Bir Yılda Üç Kez İhtar Alma, Faaliyetten Men Etme (Yasaklama) Gibi Eylem Ve Yaptırımlar Sonucu Seyahat Acentası Belgesinin İptali İçin Dava Yoluna Müracaat Ve Adli Yaptırımlar Ve Adli Cezaların Uygulanması Halinde Dava Ve İtiraz Yoluyla İptaline İlişkin  Turizm Hukuku Danışmanlığı/Turizm Dava Avukatlığı Hizmeti,
 • Turizm Tesisi Belgeleri Olan Turizm Yatırımı Belgesi, Turizm İşletme Belgeleri, Turizm Deneme İşletmesi Belgesi, Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi, Kısmi Deneme İşletmesi Belgesi İle Yat Turizmi Belgeleri, Yat Limanı Belgeleri, Yat Belgeleri,  Seyahat Acentası Belgeleri,  Geçici İşletme Belgesi, A Grubu İşletme Belgesi, B Ve C Grubu İşletme Belgeleri Gibi Turizm Tesislerinin Ve Seyahat Acentalarının Belgelendirilmesine Yönelik Başvuruların Yapılması, Başvuru Dosyalarının İlgili Belgelerin Tanzimi Ve Başvurunun Sonuçlanarak İlgili Ve Gerekli Belgelerin Alınması, Turizm Sektörünün Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle İlişki Ve İşlemlerinin Takibi İşlemine Yönelik Turizm Hukuku Danışmanlığı/Turizm Dava Avukatlığı Hizmeti,
 • Turizm Tesis, Yatırım Ve İşletmelerine Sağlanan Tür Türlü Teşvikler İle Yatırım Teşvik Belgesine Bağlı Teşviklerden Müvekkillerin Yararlanmasının Sağlanması Ve Gümrük Vergisi Ve Toplu Konut Fonu İstisnası, Yatırım İndirimi, Katma Değer Vergisi İstisnası, İhracat Sayılan İşlemlere Vergi Resim Ve Harç İstisnası, Emlak Vergisi Muafiyeti, Bina İnşaat Harcı İstisnası, Katma Değer Vergisi İstisnası, Fent Dışına Çıkış Harcı Muafiyeti, Kredi Kolaylıkları, Ödeme Kolaylıkları, Yapısal Teşvikler, Arazi Tahsisi, Turistik Bölgeler İçinde Arazi Tahsisi, Turistik Bölgeler Dışında Arazi Tahsisi, Taşınmaz Ediniminde Kolaylıklar, Şifalı Suların Tahsisi, Haberleşme Kolaylıkları Yabancı Personel Çalıştırma, Yat İşletme Kolaylıkları, Diğer İşletme Teşvikleri, 18 Yaşından Küçüklerin İçkili Yerlere Alınması, Alkollü İçki Satışı, Resmi Tatil, Hafta Sonu Ve Öğle Tatilleri Gibi Turizm İşletmeci Ve Yatırımcılara Sağlanan Teşvik, İndirim Ve Yararlandırmaların Sağlanması İlgili Kurumlara Müracaat, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Ve Tahsis Sürelerinin Uzatılması İçin Turizm Hukuku Danışmanlığı/Turizm Avukatlığı Hizmeti,
 • Otel Kiralama, Otel İşletme, Otel Management, Yap-İşlet-Devret Modeli Kullanılarak Yapılmış Olunan Otel Kiralama Sözleşmelerinin, Otel Alım Satım Sözleşmelerinin Hazırlanması, Otel Yönetim Anlaşmaları, Otel Yatırımları Ve Finansmanı, Otel Odaklı Projeler Öncesi Hazırlıklar Çerçevesinde Otelin Fiili Ve Hukuki Durumu Hakkında İncelemelerin Tapu, Belediye, İlgili Kurumlar, Turizm Bakanlığı, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Adliye Nezdinde Gerekli Araştırmaların Yapılması, Kiralama Ve Alım-Satıma Uygunluk Araştırmasının Yapılması, Raporlanması, Turizm Yatırımlarınızın Hukuki Açıdan Değerlendirmesi, Risklerinizi Minimize Eden Hukuki Ve Fiili Öneriler Sunulması Ve Ekonomik Ve Hukuki Fizibilite Raporunun Hazırlanması, Yerel Ve Uluslararası Yatırımcılarla Ve Finans Kuruluşları İle Yapılacak Anlaşmalarda Temsil, Ağırlıklı Olarak Otel İşletmesi Olan Müvekkillerimize; Tur Operatörleri, Acente, Tedarikçiler, Müşteriler Ve İlgili Birey Ve/Veya Şirketlerle İle Yapılan Her Türlü Sözleşmelerinin Hazırlanması, Müzakere Edilmesi, Sonlandırılması, Otel Yatırımları Ve Finansmanı, Yerel Ve Uluslararası Yatırımcılarla Ve Finans Kuruluşları İle Yapılacak Anlaşmalarda Temsile İlişkin Turizm Hukuku Danışmanlığı/Turizm Avukatlığı Hizmeti,
 • Otel Sözleşmelerinde Misafir/Müşteri/Acente/Otel Arasındaki Rezervasyondan Kaynaklanan Sorun Ve Uyuşmazlıkların Giderilmesi; Yerli Ve Yabancı Turistlerin Ülke İçi Ya Da Ülke Dışı Seyahatleri Sürecinde Karşılaşacakları Maddi Ve Manevi Zararların Giderilmesi İçin Gerekli Kurumlara, Otellere Ve Seyahat Acentelerine Başvurmaları Konusunda Gerekli Prosedürün İşletilmesi, Reklamasyon Uyuşmazlıkları, Otellerde Reklamasyon Yönetimi Ve Reklamasyonun Önlenmesi Reklamasyon Sorunlarının Çözülmesi, Yurtiçi ve Yurtdışı Turist Seyahat Acentelerini Türkiye’de Oluşabilecek Hasar Durumlarında Temsil Etmek, Bu Konuda Eğitimler Verilmesi Gibi Konularda Turizm Hukuku Danışmanlığı/Turizm Avukatlığı Hizmeti,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyarınca Getirilmiş Olan Yükümlülükler Kapsamında KVKK Konusunda Otel Ve Turizm İşletmelerin Ve Bireylerin Kanuna Ve İlgili Yönetmeliklere Uyumlu Hale Getirilmesine Yönelik Çalışmaların Yapılması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimlerin Verilmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyarınca KVKK Kurumu Tarafından Verilen Yaptırım Ve İdari Para Cezalarına İlişkin Olarak İdareye İtiraz Ve Dava Yolu İle İptal Edilmesine Yönelik Turizm Hukuku Danışmanlığı/Turizm Avukatlığı Hizmeti,
 • Marinalar Ve Limanlar İle İlgili Bağlama Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve Bağlama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü; Marina Avukatlığı, Konser Ve Konferans Organizasyonları Ve Reklam Sözleşmeleri İle Devre Mülk Sözleşmesinin Düzenlenmesi, İptali Ve Bedelin İadesi Ve Tazminat Davaların Açılması Ve Takibi, Devre Mülk Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararların İptali Davası, Devre Mülk Sahibinin Devre Mülk Hakkından Şirketin Kusuru Sebebiyle Yararlanamaması Sebebiyle Tazminat Davaları, Devre Mülkten Kaynaklı Diğer Uyuşmazlıklar, Bu Konularda Turizm Hukuku Danışmanlığı/ Dava Vekalet Hizmetleri/ Turizm Avukatlığı Hizmeti,
 • Turizm Konaklama, Tur Ve Seyahatlerinden Kaynaklanan Ayıplı Hizmetlerden Doğan Davalar, Devre Tatillerden Doğan Davalar, Paket Turlardan Doğan Davalar, Taksitli Ve Kampanyalı Satışlardan Doğan Davalar, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne Müracaatlar, Tüketici Kredilerinden Doğan Davalar, Tüketicilerin Reklam Kuruluna Yapması Gereken Başvurular, Devre Tatil Sözleşmelerinin Denetlenmesi, Düzenlenmesi Gibi Konularda Turizm Hukuku Danışmanlığı/Turizm Avukatlığı Hizmeti,
 • Otellerin; Tedarikçileriyle, Seyahat Acenteleriyle, Turistlerle, Çalışanlarıyla Ve Hukuki İlişkiye Girdiği Diğer Tüm Kişilerle Olan İlişkilerinde Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti Verilmesi, Seyahat Acentalarının Kuruluş Aşamasında Temsili Ve Yasal Prosedürün İşletilmesi, Seyahat Acentelerine Her Türlü Hukuki İşlemlerinde Avukatlık Hizmeti Verilmesi, Otel Veya Seyahat Acentelerinin Kullandığı Her Türlü Dökümantasyon Ve Sözleşmelerin Hazırlanması Veya Analizine İlişkin Turizm Hukuku Danışmanlığı/Turizm Avukatlığı Hizmeti,
 • Deniz Turizmi Tesisleri İşletme Danışmanlığı, Deniz Turizmi Tesisleri İle İlgili Mevzuatlara Uygun Sözleşmelerin Hazırlanması, Deniz Turizmi Araçları, Devirleri, Alım-Satımları İle İlgili Sözleşmelerin Hazırlanması, Deniz Turizm Araçlarının Türk Karasularında Seyir Esasları Danışmanlığı, Yabancı Deniz Turizm Araçlarının Kalış Süreleri ve Kabotaj Hakları Danışmanlığı, Termal Turizm Kapsamında, Kaplıcalar Yönetmeliğine ve Termal Suların Kullanma Hakkı ve İşletilme Usulüne Uygun Sözleşmelerin Hazırlanması ve Hukuki Danışmanlığı, Spor Turizmi Kapsamında, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğine Uygun Hukuki Danışmanlık, Turizm Yatırımlarının Yönlendirilmesine Yönelik Hukuksal Düzenlemelere Uygun Hukuki Danışmanlık,
 • Güneş & Güneş Hukuk Bürosu olarak Yerli ve yabancı yatırımcılar veya Ortak Girişim Sermayesi olarak müvekkillerimizin Turizm Tesis Amaçlı (Otel/tatil Köyü/pansiyon/ Motel/ AVM vs) Yatırımının Başlangıcından Sonlandırılmasına Kadar Geçen Tüm Evrelerde Proje Geliştirilmesi, Proje Finansmanı, Arazi Alımı, Kullanımı Ya Da Paylaşımı, İmar Durumu Belirlenmesi, İnşaat Ruhsatlandırılması, İnşa Aşaması, Marka Ve İşletme Lisanslandırılması, Tedarik Zincirleri Kurulması, Yönetim Ve İşleyiş Modeli Geliştirilmesi, Konaklama Ve Otel İşletmelerinin Franchise (Marka Ve Grup Şemsiyesi Altında İsim Ve Benzeri Haklarının Kullanılması), Management (Yönetim Ve İşletme Hizmetlerinin Alınması) Ve Karma Yapıda Markalandırma Ve Kısmi Yönetim Desteği İçeren ‘Manchise’ Gibi Sözleşmelerinin Görüşülmesi, Hazırlanması, Yorumlanması Pazarlama Ve Reklam Faaliyetleri, Misafir İlişkileri, İşletme Ve Varlık Devirleri Gibi Çok Çeşitli Alanlarda Hukuki Destek Ve Hukuki Hizmetlerin Sağlanmasına Yönelik  Turizm Hukuku Danışmanlığı/Turizm Avukatlığı Hizmeti.

“Profesyonel Yaklaşımlar, Optimal Çözümler,

Güvene Ve Tecrübeye Dayalı Hukuki Danışmanlık”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank