Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku ve Borçlar Hukuku Davaları

Sözleşme; birden fazla gerçek veya tüzel kişinin birbirine karşı haklar kazandığı veya yükümlülük altına girdikleri, en az iki taraf tarafından bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamalarından meydana gelen hukuki işlemdir. Türk Anayasa’nın 48. maddesinde “çalışma ve sözleşme hürriyeti” adı altında “Her birey çalışma ve sözleşme yapma hürriyetine sahiptir.” düzenlemesi ile Anayasa ile güvence altına alınmış haklardan olması nedeniyle taraflar; özel kanun hükümlerindeki sözleşme tipleri ile sınırlı tutulmamış, genel hukuk kurallarına aykırı olmadığı sürece diledikleri alanda iradelerini ortaya koyma konusunda özgür kılınmıştır. İşte Anayasa ile güvence altına alınmış olan “sözleşme yapma serbestisi” kanunlarda yer alan sözleşme tiplerinin dışında, Türk hukukunda sözleşme hukuku diye özel bir kanun olmamasına rağmen; sözleşmelerin, hukukun neredeyse her alanda var olması, hayatın olağan akışındaki birçok ilişkinin temelini teşkil etmesi ve yaşamın her yönünü kapsaması ve düzenlemesi Sözleşmeler Hukuku’nun yeni bir hukuk dalı olarak doğmasına neden olmuştur.

Sözleşme Hukuku, insanların özgür iradeleri ile sözleşme yapma serbestisi içinde sözleşme yapmalarını sağlayan, “sözleşme yapma serbestisinin” hakkın sınırlarını çizen, insanların sözleşmelerle haklarını koruyan, güvence ve teminat altına alan, her iki tarafın yükümlülüklerini belirleyen, sözleşmeye aykırı davranılması halinde hukuki yaptırımları sağlamak için yasal yollara başvuru olanağı sağlayan bir hukuk alt dalıdır. Sözleşmelerin düzenlenmesi, kurulması, sözleşmenin geçerliliği, geçersizliği, sözleşmenin feshi, sözleşmenin iptali, sözleşmedeki edimlerin yerine getirilmemesi halinde başvurulacak hukuki yollar ile karşı taraftan talep edilebilecek haklar, tazmin edilecek zararlar ve bu tazminin ne olacağı, sözleşme hukuku alanına girmektedir.

Türk Borçlar Kanunu’nda sözleşme sözcüğünün tamı tamına 721 defa geçmiş olması, sözleşmelerin gerek ticari ve gerekse kişisel her türlü ilişkinin temelini oluşturması, esasında sözleşmelerin hayatımız için ne kadar etkili ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, sözleşmeler düzenlenirken, çok iyi hazırlanması, hata yapılmaması, hak kayıplarına ve mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi gerekir.

Bu kapsamda Güneş & Güneş Hukuk Bürosu’nda her türlü özel hukuk veya kamu sözleşmelerinin titizlikle hazırlanmasında ve sözleşme görüşmelerinin hazırlık safhasından, sözleşmelerin yazılıp imza altına alınmasına kadar geçen sürede müvekkillerin faaliyet gösterdikleri sektörün özellikleri ve yapısal durumları göz önüne alınarak sözleşmelerin hazırlanması, değiştirilmesi, analiz edilmesi, sona erdirilmesi ve sözleşmeye aykırılık halinde izlenecek fesih veya iptal süreçleri başta olmak üzere sözleşmeler hukuku konusunda uzman ve deneyimli sözleşme avukatları ile kapsamlı bir hukuk ve avukatlık dava hizmeti sunulmaktadır.

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu’nun Uzmanlığında Hazırlanan Başlıca Sözleşme Çeşitleri Şunlardır:

 • Satış Sözleşmesi
 • Geri Alım Sözleşmesi
 • Ödünç Sözleşmesi
 • Pazarlamacılık Sözleşmesi
 • Evlilik Öncesinde Veya Sonrasında Evlilik Sözleşmeleri,
 • Kefalet Sözleşmesi
 • Kredi Sözleşmesi
 • Komisyon Sözleşmesi
 • Evlat Edinme Sözleşmesi
 • Gizlilik Sözleşmesi
 • Factoring Sözleşmesi
 • Garanti Sözleşmesi
 • Rehin Sözleşmesi
 • Karz (Ödünç) Sözleşmesi,
 • İpotek Sözleşmesi
 • Adi Ortaklık Sözleşmesi
 • Tüketici Sözleşmeleri
 • Kira Sözleşmeleri
 • Eser Sözleşmesi
 • İş Sözleşmesi
 • Hizmet Sözleşmesi
 • Miras Taksim Sözleşmesi
 • Ticari (Mal) Alım-Satım Sözleşmesi
 • Dağıtım Sözleşmesi
 • Acentelik Sözleşmesi
 • Franchising Sözleşmesi
 • Taşıma Sözleşmesi,
 • Sigorta Sözleşmesi
 • Vekalet Sözleşmesi
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 • Bağışlama Sözleşmesi
 • Ön Alım Sözleşmesi
 • Takas Sözleşmesi
 • Araç Satım Sözleşmesi
 • Alt İşverenlik Sözleşmeleri
 • Distribütörlük Sözleşmeleri
 • Bayilik Sözleşmeleri
 • Ticari Alım Ve Satım Sözleşmeleri
 • Joint Ventures Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Arsa Payı Veya Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 • İş Ortaklığı Sözleşmesi
 • Hisse Devir Sözleşmeleri,
 • Uluslararası Ticaret Sözleşmeleri
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri
 • Sponsorluk Ve Reklam Sözleşmeleri,
 • Kefalet Sözleşmesi,
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü /Sözleşmeleri,
 • Şirket Ana Sözleşmeleri Hazırlama Ve Ana Sözleşme Değişiklikleri,
 • Barter Sözleşmeleri
 • Miras Taksim Sözleşmeleri,
 • Vekalet Ve Yetki Sözleşmeleri,
 • Banka Kredi Sözleşmeleri
 • Uluslararası Ticaret Sözleşmeleri
 • Mal Rejimi Sözleşmesi
 • Finansal Kiralama Sözleşmesi,
 • Sponsorluk Ve Reklam Sözleşmeleri,
 • Vakıf Ve Derneklerin İş Ve İşlemlerine İlişkin Sözleşmeler,
 • Devre Mülk Sözleşmesi,
 • Marka, Patent Ve Süreli Kullanım Sözleşmeleri,
 • E-Ticaret Satış Sözleşmeleri,
 • Mimarlık Sözleşmeleri,
 • Sulh Ve İbra Protokolleri,
 • Mal Ve Hizmet Alım Sözleşmeleri,
 • Tedarik Ve Hizmet Alım Sözleşmeleri,
 • Filo Kiralama Sözleşmeleri
 • Konsinye Sözleşmeleri,
 • Tellallık/Emlakçılık Sözleşmesi,

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

25 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

20 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 20 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

23 Yıllık Tecrübenin Vermiş Olduğu Yetkinlik ve Deneyimle Güneş & Güneş Hukuk Bürosu Sözleşmeler Hukuku Alanında Müvekkillerine Şu Hukuki Hizmetleri Sunmaktadır;

 • Müvekkillerin Faaliyet Konularına Veya Taleplerine İlişkin Her Türlü Ulusal Ve Uluslararası Sözleşmelerin Hazırlanması, Güncel Yasal Değişikler Dikkate Alınarak Düzenlenmesi,
 • Yapılmış Olan Mevcut Sözleşmelerin Tetkik Edilerek Yorumlanması, İncelenmesi, Müvekkil Lehine Ve/Veya Aleyhine Olan Hükümlerin Ve Sözleşmeden Kaynaklanabilecek Olası Sorunların Tespiti, İle Karşılaşılabilecek Uyuşmazlıklar Hakkında Hukuki Görüşleri İçeren Risk Raporu Hazırlanması,
 • Sözleşme Hukuku Avukatlarınca, Sözleşmelerin Hazırlanmasından İmzalanmasına, İmzalanmasından Sona Erdirilmesine Kadar, Bütün Sözleşme Sürecinde ve müzakerelerinde Hukuki Destek, Temsil Ve Danışmanlık Hizmeti,
 • Sözleşmeden doğan ve karşılıklı olan sorumlulukların yerine getirilmesinin sağlanması, tarafların karşılıklı olarak hak kaybına uğramasının önüne geçmek için gerekli hazırlıkların yapılması, görüşmelerin yürütülmesi ve mevzuata uygunluğun denetlenmesi konusunda hukuki destek ve titizlikle takip ve takvim süreç yönetimi,
 • İmzalanmış Sözleşmelerin, Feshi, Sona Erdirilmesi, İhlali, Ceza Şart Talebi Ve Temerrüt Ve İhtarname Hususları Dahil Olmak Üzere Sözleşmenin Feshi Veya İptaline Yönelik Tüm Sürecin Hukuksal olarak başlatılması ve Yönetimi,
 • Sözleşmenin İhlal Edilmesi Halinde Tarafların Menfaatlerine Zarar Verilmesinin Önüne Geçerek, Sözleşme Hükümlerine Ve Kanuna Uygun Biçimde Sözleşmelerin Sonlandırılması, Tazminat Ve Cezai Şart Hükümlerinin Talep Ve Dava Edilmesi Ve Dava/Mahkeme Süreç Yönetiminde Avukatlık Hizmeti,

25 Yıldır Sizinleyiz…

Öncelikli beklentilerinizi önemsiyoruz, gereksinimlerinizi biliyoruz.
Haklarınız için doğru kararlar veriyoruz…

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank