Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, Vergi Uyuşmazlıkları ve Vergi Davaları

Vergi Hukuku; devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinin gelir elde etme yöntemlerinden biri olan verginin niteliği, doğuşu, gerçek ve tüzel kişilere vergi tahakkuk ettirmesi, tahakkuk ettirdiği verginin tahsili ve bu vergilendirme sürecinde yaşanan kamu ile kişiler arasındaki tüm uyuşmazlıkları ele alan, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların nasıl giderileceğine ilişkin kuralları kapsayan hukuk dalıdır.

Söz konusu bu hukuk dalının en belirgin özelliği; devletin varlığı ve devamı konusunda oldukça kritik duruma olan vergilendirme süreçlerinde, kişiler ile devlet otoritesinin doğrudan karşı karşıya gelmesi ve vergi yükümlüsü olan gerçek veya tüzel kişiliklerin devletin karşısında her zaman daha güçsüz konumda olmasıdır. Ayrıca vergi yükümlüsü mükelleflerin vergilendirme sürecinde ciddi hak ve yükümlülükleri bulunmakla birlikte, hukuka uygun sınırlar içerisinde hareket edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Türk Vergi Sistemi’nde mevzuatın son derece çeşitli ve karmaşık olması, birçok önemli konuda vergi idareleri arasında uygulama birliği bulunmaması, vergi yargılamaları sonucunda mahkemelerden verilen kararlardaki farklılıklar gibi hususlar, vergi mükellefleri açısından ciddi sorunlar ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu alanda çıkacak vergi uyuşmazlıklarının vergi hukukunda uzman avukat veya vergi davalarında uzman ve deneyimli bir hukuk bürosu ile iş birliği yapılarak çözüme ulaştırılması, vergi mükellefi kimse için ilgili hakkın elde edilmesini daha da kolaylaştıracağı gibi, herhangi bir ceza yaptırımına maruz kalmayacaktır.
Vergi avukatlarının, vergi hukukuyla ilgili cezai yaptırımlarda dahil olmak üzere her detaya hâkim olması, uyuşmazlıklar karşısında Vergi Dairesi ile görüşmelerden dava sürecine kadar dava sürecin çok doğru ve lehe götürülmesini sağlarken, temsil ettiği gerçek ve tüzel kişilerin hayatını kurtaracaktır. Çünkü vergi cezalarının kapsamı içerisinde ödenecek verginin yanısıra para cezası olduğu gibi, hapis cezaları da bulunmaktadır. Vergi avukatının konumu hayati değer taşıdığı için dikkatsizlik, yanlış değerlendirme, eksiklik, gecikme ya da sürecin kötü yönetilmesi istenmeyen kötü maddi ve manevi sonuçlar doğurabilir.

İşte, başta Antalya olmak üzere tüm Türkiye’de yerli ve yabancı müvekkillerine Antalya ve Kemer’de bulunan ofisleriyle ve konusunda uzman ve tecrübeli avukatları ile 25 yılı aşkın süreden beri hizmet veren Güneş & Güneş Hukuk Bürosu, idare ve vergi hukuku alanındaki tecrübesiyle, önleyici hukuk kapsamında müvekkillerinin içerisinde bulundukları vergilendirme süreçlerinde hukuka uygun bir şekilde hareket etmesini sağlamakta ve müvekkillerimizin vergi cezası ve yaptırımı almasını engellemeye yönelik hizmet sunmaktadır.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

25 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

25 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 25 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

25 Yılı Aşkın Deneyimiyle Vergi Hukuku Ve Vergi Uyuşmazlıklarında Yetkin Ve Uzman Avukatlık Ve Hukuk Büromuzun Antalya Ve Türkiye Genelinde Yerli Ve Yabancı Müvekkillerine Vergi Hukuku Avukatları İle Vergi Hukuku Ve Vergi Uyuşmazlıkları Alanında Vermiş Olduğu Vergi Hukuku Avukatlığı Hizmetleri Şunlardır:

 • Vergi Planlanması Ve Yapılandırma Süreçlerine İlişkin İşlemlerin Yürütülmesi, Varlık Yönetimi, Vergi Türlerinin Tarh, Tahakkuk Ve Tahsilat Süreçlerinde Hukuki Destek Verilmesi, Vergi Ziyaı Cezası, Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Kaldırılması Ve Diğer Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin İdare Nezdinde Uzlaşmaya, Cezalarda İndirime Veya Düzeltme İşlemine Başvurulması, Vergilendirme Süreci Ve Vergi Borcunun Ortadan Kalkması, Vergi Kanunlarının Uygulanma Alanları, Vergi Mahkemeleri Ve Danıştay’da Açılan Davaların açılması ve Takibine ilişkin Vergi Hukuku avukatlık ve Danışmanlık Hizmeti,
 • Uzlaşma Ve Vergi Hatalarından (Hesap Hataları, Matrahta Hata, Vergi Miktarında Hata, Çifte Vergi, Vergilendirme Hataları, Yükümlü Kişide Hata, Yükümlülükte Hata, Konuda Hata, Vergilendirme Ve Muafiyet Dönemlerinde Hata) Ve Düzeltme Konularından Kaynaklanan Vergi Uyuşmazlıklarında İdari Çözüm Yollarına Başvuru, Başvuru Sürecinin Takibi, İdareye Başvurudan Sonuç Alınamaması Hallerinde Vergi Mahkemelerinde Dava Açılması Ve Sonuçlandırılmasına İlişkin Vergi Hukuku Avukatlık Ve Danışmanlık Hizmeti,
 • Vergi Suçları Kapsamında Mali Nitelikli Suçlar Olan Kaçakçılık, Ağır Kusur, Kusur, Usulsüzlükten Kaynaklanan Suçlar İle Ceza Hukuku Anlamında Kaçakçılık, Kaçakçılığa Teşebbüs, Vergi Mahremiyetini İhlal, Yetkili Makam Ve Memurlara Bilgi Vermeme, Yükümlülüklerin Özel İşlerini Yapma, Sahte Fatura Düzenleme Veya Kullanma Vergi Suçlarına İlişkin İdare Soruşturmalarında Hukuka Aykırı İdari İşlemlerin İptaline İlişkin Dava Süreçlerinin Takibi; Savcılık Soruşturmalarında Ve Kamu Ceza Davalarında Antalya Ve Türkiye Genelinde Vergi Ceza Avukatı Olarak Ceza Davası İçin Savunma Oluşturma Vergi Hukuku Konusunda Her Türlü Hukuki Danışmanlık, Hukuki Yardım, Ve Avukatlık Destek Hizmeti,
 • Vergi Hukuku Uyuşmazlıklarında İptal Ve Tam Yargı Davaları Açmak, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi, Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Yani Kısaca Tüm Vergilerden Doğan İhtilafların, Hesap Hatalarının, Vergilendirme Hatalarının Düzeltilmesini Sağlamak, Vergi Nedeniyle Gönderilen Ödeme Emrine Ve İhtiyati Hacze İtiraz, Vergi Cezası, Vergi Tarhına Karşı Vergi Mahkemesinde İptal Davası Açmak, Tüm İdari Başvuru Ve İtirazların Yapılması, Dava Süresince Tüm Uzlaşma İşlemlerinin Yürütülmesi, Vergi Cezalarının İptali İşlemleri Ve Düzeltme Talepleri, Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözülememesi Halinde Vergi Ve İdare Mahkemelerinde Dava Sürecinin Takibi Ve Dava Sonrasında Karşılaşılabilecek Her Türlü Uyuşmazlığın Çözümüne İlişkin Antalya Ve Türkiye Genelinde Vergi Avukatı Olarak Vergi Hukuku Konusunda Her Türlü Hukuki Danışmanlık, Hukuki Yardım Ve Hukuki Avukatlık Destek Hizmeti,
 • Şirketlerin Hukuki Ve Mali Yapıları Doğrultusunda Ticari İşlemlerin Vergisel Risk Ve/Veya Sonucunu Değerlendirerek Birleştirme Ve Devralma, Tam Veya Kısmi Bölünme, Tür Değişikliği, Varlık Devri Gibi Alternatif Durumların Değerlendirilmesi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Teknik İflas Ve/Veya Borca Batıklık Durumlarının Tespiti, Risk Oluşturan Finansal Durumların Bertaraf Edilmesinde Uygulanacak Vergisel Hukuki İşlemlerin Tespiti, Tahakkuk Ettirilen Vergiler, Vergi Zıyaı, Dayanaksız Ödeme Emirleri Ve Usulsüzlük Cezaları Gibi Konularda Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenerek Sonuçlandırılması, Şirketlerin Vergisel Faaliyetlerinin Yeniden Yapılandırılması, Şirketlerin İthalat-İhracat İşlemlerinde Gümrük İncelemelerinde Olası Ek Tahakkuk Ve Para Cezalarına Karşı İtiraz Yollarının Aranması Ve Bu Kapsamda Tüm Yasal Yolların Değerlendirilmesi, Şirketlerin Birleştirme, Devralma Ve Bölümle İşlemleri Öncesi Vergisel Risklerinin Değerlendirilmesi, Vergisel Yönden Yeniden Yapılandırılması Ve Vergi Planlaması, Şirket Müdürlerine Veya Şirket Ortaklarının Vergi Kamu Borçlarından Sorumluluğuna İlişkin Uyuşmazlıklarda Antalya Ve Türkiye Genelinde Vergi Avukatı Olarak Vergi Hukuku Konusunda Her Türlü Hukuki Danışmanlık, Hukuki Yardım Ve Vergi Davaları Avukatlık Hizmeti,
 • Gelir İdareleri, Vergi Daireleri Ve Gümrük İdaresince Tahakkuk Edilen Ve Kesilen Usulsüzlük Cezalarının İptali İçin Dava Açılması Ve Dava Sürecinin Takibi, Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri Ve Danıştay Da Bulunan Davalarda Teknik Ve Hukuki Destek Sağlanması Ve Çözüm Üretilmesi, Tahakkuk Ettirilen Vergiler İle İlgili Uzlaşmaya Başvurma, Uluslararası Ve Yurt İçi Vergi Planlaması Konularında Ve Vergi Hukuku Uygulamalarında Danışmanlık Verme, Birleşme, Devralma Ve Bölünme İşlemleri Öncesinde Vergisel Risk Tespiti, Ulusal Ve Uluslararası Düzenlemeleri Ve Vergisel Yönden Yeniden Yapılandırılması Ve Vergi Planlamasına Yönelik Antalya Ve Türkiye Genelinde Vergi Avukatı Olarak Vergi Hukuku Konusunda Her Türlü Hukuki Danışmanlık, Hukuki Yardım Ve Vergi Davaları Avukatlık Hizmeti,
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Uyarınca Gümrük İdaresi Tarafından İnceleme Ve Soruşturma Sonrasında Takibatı Yapılan Gümrük Ve Eş Etkili Vergiler , Gümrük Para Cezaları Ve Diğer Mali Yükümlülükler ile Düzenlen İdari Para Cezalarına İlişkin Olarak Ortaya Çıkan Tüm Uyuşmazlıklarda Vergi Ve Cezaları Konusunda Alternatif Çözüm Yollarının Değerlendirilmesi Ve İdari Yargı Merci Nezdinde Açılacak Davalar İle Gümrük İncelemeleri Sonucu Düzenlenen Ek Tahakkuk Ve Para Cezası Kararlarına Karşı İtiraz Dilekçelerinin Hazırlanması Ve İtiraz Sürecinin Takip Edilmesi İle Gümrük Uyuşmazlıkları Kapsamında Tüm Yargı Sürecinin Takip Edilmesi, Gümrük İşlemlerinden Doğan Davalarda Antalya Ve Türkiye Genelinde Vergi Ve Gümrük Avukatı Olarak Vergi Ve Gümrük Hukuku Konusunda Her Türlü Hukuki Danışmanlık, Hukuki Yardım Ve Vergi-Gümrük Davalarında Avukatlık Hizmeti,
 • Şirket Vergi Ve Sigorta Borçlarından Dolayı Şirket Ortakları Aleyhine, İlgili Kamu İdarelerince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uyarınca Kamu Borçlarının Tahsili İçin Açılmış Olan İcra Takip İşlemlerine Ve Ortakların Mal Varlığına Konulan Hacizlere Karşı Ortaklık Payı Nedeniyle Sorumlu Olduğu Miktarın Tespiti, Aşkın Hacizlerin Veya Hukuka Aykırı Bir Şekilde Konulan Hacizlerin İptali Ve Kaldırılması İçin İş Mahkemelerinde İptal Davalarının Açılması, Dava Süreç Takibi Ve Sonlandırılmasına Yönelik Antalya Ve Türkiye Genelinde Vergi Avukatı Olarak Vergi Hukuku Konusunda Her Türlü Hukuki Danışmanlık, Hukuki Yardım Ve Vergi Davaları Avukatlık Hizmeti,
 • Vergi/İdare Mahkemelerinde Açılacak Olan Vergi davalarında Vergi Dava Dilekçelerinin Ve Savunmaya Cevap Dilekçelerinin Hazırlanması, Uzlaşma Komisyonu Müracaatlarının Hazırlanması, Uzlaşma Veya Dava Açma Kararının Değerlendirilmesi, Vergi İdarelerine Yapılacak Özelge, Pişmanlık, Düzeltme Ve Şikâyet Gibi İdari Başvuruların Hazırlanması, Sonuçlarının Analizi Ve Yorumlanması, Vergi İncelemesi Sonucu Düzenlenen Vergi İnceleme Ve Vergi Tekniği Raporlarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi Gibi Vergi Hukuku Konusunda Her Türlü Hukuki Danışmanlık, Hukuki Yardım Ve Vergi Davaları Avukatlık Hizmeti,
 • Her Türlü Vergi / Ceza İhbarnamelerinin İptali Davalarının Açılması, Ödeme Emrinin İptali Davaları, Haczin, E-Haczin, İhtiyati Haczin Ve İhtiyati Tahakkuk İle Satış İşleminin İptali Davaları, Özel Esaslara (Kod’a) Alma Ve Özel Esaslardan Genel Esaslara Geçirilme Talebinin Reddine İlişkin İşlemlere Dair İptal Davaları, Sermaye Ve Şahıs Şirketlerinin Kanuni Temsilcileri İle Ortakları Adına Düzenlenen Ödeme Emirleri Ve Haklarında Tesis Edilen Haciz Ve Satış İşlemlerinin İptali Davaları, Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Veya Kullanma İddiasıyla Yapılan Katma Değer Vergisi Başta Olmak Üzere Kurumlar/Gelir Vergisi İle Geçici Vergiye İlişkin İptal Davaları, Defter Ve/Veya Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi Nedeniyle Yapılan Katma Değer Vergisi Tarhiyatlarına İlişkin İptal Davaları, Araç Veya Taşınmaz Alım Satım Faaliyeti Nedeniyle Vergi İdarelerince Tesis Edilen Mükellefiyetlerin Ve Yapılan Tarhiyatlar İle Kesilen Cezaların İptali Davaları, İhtirazı Kayıtla Verilen Beyannameler Üzerine Tahakkuk Ettirilen Vergi Ve Cezaların İptali Davaları, Düzeltme-Şikâyet Başvurusu Üzerine Tesis Edilen Ret Veya Zımni Ret İşlemlerine Karşı Açılacak İptal Davalarında Her Türlü Hukuki Danışmanlık, Hukuki Yardım Ve Vergi Davaları Avukatlık Hizmeti,
 • Vergi İncelemeleri Sırasında Danışmanlık Ve Destek Verilmesi, İnceleme Süreç Ve Raporunun Değerlendirilmesi, Rapora Karşı Rapor Değerlendirme Komisyonu’na Başvurulması, İnceleme Raporuna Karşı Başvurulacak Yasal Yolların Belirlenmesi, Tarhiyat Öncesi/ Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Konusunda Her Türlü Hukuki Danışmanlık Ve Destek Verilmesi, Uzlaşmanın Sağlanmaması Ve Dava Yoluna Başvurulması Halinde Tüm Yargı Sürecinin Takibi İle Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Sürecinin Yönetilmesine Yönelik Avukatlık Hizmeti.

“Bilgi ve Tecrübe Kazandırır.”

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank