Kişiler Hukuku ve Nüfus Davaları

Kişiler (Şahsın) Hukuku ve Nüfus Davaları

Medeni Hukukun bir alt dalı olan Kişiler (Şahsın) Hukuku; Kişiliğin başlangıcı ve sonu, kişiliğin korunması, kişisel durumların sicili, yerleşim yeri gibi kavramları içine alan, insanların doğumla veya ergin olmakla kazanmış oldukları bazı hakları düzenleyen, Kişiliğin başlangıcından son verilmesine kadar ki süreci kapsayan, Hak ehliyeti, fiil ehliyeti, erginlik, hısımlık, yerleşim yeri, adın korunması, adın değiştirilmesi, kişiliğin başlangıcı ve sonu, ölüm karinesi, gaiplik kararı, kişisel durum sicili, cinsiyet değişikliği, doğum kütüğü, ölüm kütüğü gibi konu ve kavramları içeren bir hukuk dalıdır.

Bilineceği üzere Türk Hukukuna göre; Gerçek kişilerde kişilik, çocuğun sağ olarak annesinin vücudundan ayrılmasıyla başlar, sona ermesi ise ölüm veya gaiplik (kaybolma) nedeniyle gerçekleşir. Kişiler hukuku kapsamı da şahısların doğumla ölüm arasındaki yaşadığı süreçteki tüm haklarıdır olduğundan bu yönüyle tüm hukuk dallarıyla doğrudan ilişkilidir. Zira Kişiler hukuku alanında gerçek ve tüzel kişiliğin temel kavramlarını içeren tüm hukuk dallarının temelini oluşturan konular yer almaktadır. Bu nedenlerden dolayı kişiler hukukunu içeren davalara ve konulara ilişkin verilen uzman avukatlık hizmeti çok fazla önem teşkil etmektedir.

25 yıldan bu yana hizmet kalitemiz ve hukuki disiplinlerden ödün vermeyen çalışma prensibimizle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu genelinde düzenlenen kişilik ilişkileri ve buna bağlı hak ve sorumluluklar ile ilgili hukuki süreçlere hakim olan, Antalya merkezli olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilerin kişiler hukuku kökenli davaları ve nüfus davaları bakımından en iyi avukatlık hizmetini vermeye çalışan Güneş & Güneş Hukuk Bürosu olarak, alanlarında akademik ve mesleki deneyime sahip kişiler (şahsın) hukuku avukat kadromuz ile yerli ve yabancı müvekkillerimizin ihtiyaç duydukları hukuki desteği vermeye devam etmektedir.

Neden Güneş & Güneş Hukuk Bürosu?

25 Yıllık Tecrübe

1999 yılından beri müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

20 Kişilik Ekip

Farklı çalışma alanlarında uzman olan avukatlarımız ve yardımcı ekip arkadaşlarımızla 20 kişilik bir aileyiz.

6 Dilde Hizmet

Uluslararası olarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Ukraynaca ve Hollandaca dillerinde ana dil seviyesinde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

33 Farklı Çalışma Alanı

Bir çok farklı çalışma alanında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Avukatlık ve Hukuk Büromuzun Antalya Ve Türkiye Genelinde Yerli Ve Yabancı Müvekkillerine Kişiler (Şahsın) Hukuku ve Nüfus Davaları Alanında Vermiş Olduğu Başlıca Kişiler Hukuku ve Nüfus Davaları Avukatlık Hizmetleri Şunlardır:

 • Kişiliğe Ve Şahsa Ait Ad (İsim ) ve Soyad Değiştirilmesi Davalarının , Yaş Büyütme/ Yaş Küçültme Davalarının Açılması, Dava Sürecinin Yönetilmesi Ve Sonlandırılmasına İlişkin Avukatlık Hizmeti,
 • Kişinin Kaybolması, Bulunamaması Ve Hakkında Uzun Süre Haber Alınamaması Nedeniyle Gaiplik Kararı Aldırmak İçin Mahkemeye Müracaat Ve Gaiplik Davasının Açılması, Dava Sürecinin Yönetilmesi Ve Sonlandırılmasına İlişkin Avukatlık Hizmeti,
 • Hısımlık Sorunlarının Giderilmesine Ve Akrabalık İlişkilerinin Sağlanması Ve Tesisine veya Tespitine Yönelik Açılacak Olan Davaların Açılması, Dava Sürecinin Yönetilmesi Ve Sonlandırılmasına İlişkin Avukatlık Hizmeti,
 • Cinsiyet Değiştirme Davaları, Din Değiştirme Davaları, Evlatlıktan Ret Davası, Soy Bağının Reddi Davası, Vesayet Ve Vasi Tayini, Yaş Düzeltme Davalarının Açılması, Dava Sürecinin Yönetilmesi Ve Sonlandırılmasına İlişkin Avukatlık Hizmeti,
 • Adın Haksız Kullanımının Önlenmesi, Unutulma Hakkı Talebinde Bulunulması, Kişiliğin Korunması İçin Açılabilecek Olan Savunma Davaları, Kişilik Hakkına Saldırının Tespiti, Önlenmesi Ve Saldırıya Son Verilmesi Ve Kişilik Haklarına Saldırının Yayınlanması, Kişinin Hak Ve Fiil Ehliyeti İle İlgili Yargılamalar, Ergin Kılınma Davası (Kazai Rüşt Davası) (Reşitlik Davası), Kişilik Haklarına Saldırı Karşısında Maddi Ve Manevi Tazminat Davasına yönelik Davaların Açılması, Dava Sürecinin Yönetilmesi Ve Sonlandırılmasına İlişkin Avukatlık Hizmeti,
 • Kişisel Durum Sicilinin Düzeltilmesi Davası, Babalık Davası, Analık davası, Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası, Soybağının Düzeltilmesi Davasına Yönelik Davaların Açılması, Dava Sürecinin Yönetilmesi Ve Sonlandırılmasına İlişkin Avukatlık Hizmeti,
 • Kişisel Sicil Tutulmasına İlişkin Davalar, Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası, Tapu Kaydındaki Bilgilerin Düzeltilmesi Davaları, Nüfus Kaydının İptali Davaları, Kişinin Ergin Kılınması Davası, Ad Ve Soyadın Korunması, Düzeltilmesi Ve Değiştirilmesi Davaları, Tapu Ve Nüfus Kayıtlarında Ad Ve Soyad Düzeltilmesi Davaları, Yaş Düzeltme Davaları, Kazaî Rüşt Davaları, Nesebin Reddine Ve Düzeltilmesine Yönelik Davalarda Avukatlık Ve Danışmanlık Hizmeti,
 • Nüfus Müdürlüklerine Karşı Yaş, İsim, Soy isim Değişikliği Ve Nüfus Kaydında Oluşmuş Her Türlü Hatalı Kayıtların Düzeltilmesi Davalarının Açılması, Nüfus Müdürlükleri Ve Bakanlık Bünyesinde Dava Dışı İşlerin Takibi Ve Danışmanlık Hizmeti,
 • Kişilere Kayyum Ve Vasi Atanması, Kısıtlama/Vasi Atama/Vasi Değişikliği Davaları, Velayet Davaları, Velayetin Değiştirilmesi Davaları İle Yaş Küçüklüğü, Kısıtlanma, Hürriyeti Bağlayıcı (Hapis Cezası) Ceza Alma, Kişinin Kendi İsteğiyle Vesayet Altına Alınmayı Talep Etmesi Gibi Durumlarda Vesayet Altına Alınma Davalarında Avukatlık Hizmeti,
 • Vesayet Makamı Olan Sulh Hukuk Mahkemesi Nezdinde İzin Alınması Gereken Durumlar Olan; Taşınmaz Alımı, Satımı, Rehin edilmesi Ve Bunlar Üzerinde Başka Bir Aynî Hak Kurulması, Olağan Yönetim Ve İşletme İhtiyaçları Dışında Kalan Taşınır Veya Diğer Hak Ve Değerlerin Alımı, Satımı, Devri Ve Rehin edilmesi, Olağan Yönetim Sınırlarını Aşan Yapı İşleri, Ödünç Verme Ve Alma, Kambiyo Taahhüdü Altına Girme, Bir Yıl Veya Daha Uzun Süreli Ürün Ve Üç Yıl Veya Daha Uzun Süreli Taşınmaz Kirası Sözleşmeleri Yapılması, Kısıtlının Bir Sanat Veya Meslekle Uğraşması, Acele Hâller Dışında, Dava Açma, Sulh Olma, Tahkim Ve Konkordato Yapılması, Mal Rejimi Sözleşmeleri, Mirasın Paylaştırılması Ve Miras Payının Devri Sözleşmeleri Yapılması, Borç Ödemeden Aciz Beyanı, Kısıtlının Hayat Sigortası Yapılması, Çıraklık Sözleşmesi Yapılması, Kısıtlının Bir Eğitim, Bakım Veya Sağlık Kurumuna Yerleştirilmesi, Kısıtlının Yerleşim Yerinin Değiştirilmesi Gibi Hususla Ve Durumlar İçin Vasi Veya Kayyumlar Adına Kısıtlı veya vesayet altındaki kimse için Kısıtlı İçin İzin Alınması Amacıyla Sulh Hukuk Mahkemesine Başvuru, Başvuru İşlemlerinin Sonuçlandırılması Ve Takibine Yönelik Avukatlık Hizmeti,
 • Vesayet Denetim Makamı Olan Asliye Hukuk Mahkemesinin Da İzni Gereken; Kısıtlının Evlat Edinmesi Veya Evlat Edinilmesi, Kısıtlının Vatandaşlığa Girmesi Veya Çıkması, Bir İşletmenin Devralınması Veya Tasfiyesi, Kişisel Sorumluluğu Gerektiren Bir Ortaklığa Girilmesi Veya Önemli Bir Sermaye İle Bir Şirkete Ortak Olunması, Ömür Boyu Aylık Veya Gelir Bağlama Veya Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri Yapılması, Mirasın Kabulü, Reddi Veya Miras Sözleşmesi Yapılması, Küçüğün Ergin Kılınması, Kısıtlı İle Vasi Arasında Sözleşme Yapılması Gibi Durumlarda Vasi Veya Kayyumlar Adına Kısıtlı Veya Vesayet Altındaki Kimse İçin Kısıtlı İçin İzin Alınması Amacıyla Asliye Hukuk Mahkemesine Başvuru, Başvuru İşlemlerinin Sonuçlandırılması Ve Takibine Yönelik Avukatlık Hizmeti,
 • Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Vesayet Altındaki Kişi İçin Vasinin Eylem Ve İşlemlerine Karşı Vesayet Makamı Olan Sulh Hukuk Mahkemesine Veya Eylemleri Suç Teşkil Ediyorsa Cumhuriyet Başsavcılıklarına Şikayette Bulunma; Vesayet Makamının Kararlarına Karşı Tebliğ Gününden Başlayarak On Gün İçinde Denetim Makamı Olan Asliye Hukuk Mahkemelerine İtirazda Bulunmaya Yönelik Avukatlık Hizmeti,
 • Vesayet Makamının Rapor Ve Hesapları İncelemesi Hususunda Vasilere Yönelik Hukuki Destek Ve Avukatlık Hizmeti İle Vesayet Daireleri Olan Sulh Hukuk Mahkemesi İle Asliye Hukuk Mahkemesinin İzni Alınmadan Yapılan İşlemlerin Bu Makamlara Onaylattırılarak İşlemin Geçerli Hale Getirilmesine Yönelik Hukuki Destek Ve Avukatlık Hizmeti,

“İhtiyaç Duyduğunuz Uzmanlık. Aradığınız Çözümler”

error:
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank