Antalya Avukat

İkamet İzni Geçiş Başvurusu Nedir?

İkamet izinleri arası geçiş başvurusu, bir yabancının Türkiye’de bulunduğu ikamet izni türünü değiştirmek veya birinden diğerine geçmek için yapılan resmi başvurudur. Bu geçiş talebi, yabancıların mevcut olan ikamet izinlerinin gerekçesinin sona ermesi veya daha farklı bir gerekçenin ortaya çıkması hallerinde söz konusu olmaktadır. Bu başvuru, mevcut ikamet izni sahibinin durumunu ve Türkiye’deki hedeflerini dikkate alarak yapılır. 

İkamet İzinleri Arası Geçiş Başvurusu Nasıl Yapılır?

İkamet izni geçiş başvurusu yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • Gerekli Belgeleri Hazırlayın:

İlk adım, hedeflediğiniz ikamet izni türü için gereken belgeleri hazırlamaktır. Hangi ikamet izni türüne geçmek istediğinize bağlı olarak belgeler değişebilir. Örneğin, işyeri izni için iş planı, yatırımcı izni için yatırım belgeleri, aile birleşimi izni için aile ilişkisini gösteren belgeler gibi.

 • Türkiye Göç İdaresi’nin Resmî Web Sitesini Ziyaret Edin:

Türkiye Göç İdaresi’nin resmî web sitesine gidin ve online işlemler bölümünden ikamet izni geçiş başvurusu yapmak için randevu alın. Bu adımda gerekli bilgileri doldurmanız istenecektir.

 • Online Randevu Alın:

Gerekli bilgileri doldurduktan sonra, uygun bir tarih ve saat için online randevu alın. Randevu tarihi, mevcut ikamet izni durumunuz ve belgelerinizin hazır olma durumuna bağlı olarak seçilmelidir.

 • Randevu Gününe Hazırlanın:

Randevu günü, tüm gerekli belgeleri yanınıza alarak başvuru merkezine gidin. Başvuru merkezi, Türkiye Göç İdaresi’nin yetkilendirdiği bir merkez olabilir. Belgelerinizi ve kimlik belgenizi yanınızda bulundurmayı unutmayın.

 • Başvuru Formunu Doldurun:

Başvuru merkezinde size verilen başvuru formunu doldurun. Form, kişisel bilgilerinizi, ikamet izni talep ettiğiniz nedeni ve diğer gereken bilgileri içerecektir.

 • Belgeleri Sunun ve Başvurunuzu Tamamlayın:

Doldurduğunuz başvuru formunu ve diğer gerekli belgeleri yetkili görevliye sunun. Belgelerinizi inceleyecekler ve başvurunuzu tamamlamanız için size yol göstereceklerdir.

 • Parmak İzi ve Biyometrik Veri Kaydı:

Başvuru sırasında, parmak izi ve biyometrik verilerinizi kaydedebilirler. Bu adım, kimlik doğrulama ve güvenlik amaçlarıyla yapılmaktadır.

 • Başvurunun Değerlendirilmesi:

Başvurunuz Türkiye Göç İdaresi tarafından incelenecek ve değerlendirilecektir. Belgelerinizin ve başvuru formunuzun eksiksiz ve doğru olması, başvurunun hızlı bir şekilde işleme alınmasını sağlar.

 • Sonuç Bildirimi:

Başvurunuzun sonucu değerlendirme sürecinin ardından size bildirilecektir. Başvuru kabul edilirse, yeni ikamet izni size verilecek ve eski izin iptal edilecektir. Başvuru reddedilirse, nedeni size bildirilecektir.

Bu adımları takip ederek ikamet izni geçiş başvurusu yapabilirsiniz.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, başvuru sahibi yabancının mevcut olan ikamet izninin gerekçesinin sona ermesi sebebiyle yapılan bir geçiş başvurusu söz konusu ise, bu başvurunun gerekçenin sona erdiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde idareye iletilmesi gerektiğidir. İkamet izni gerekçesinin sona ermesinden sonra 10 gün içinde ikamet izni geçiş başvurusunun yapılması gerektiği yasal bir gerekliliktir. Ancak bu süre kaçırıldığında ne olacağına dair net bir cevap vermek için Türkiye’deki göç mevzuatını detaylı olarak bilmek gerekmektedir. Genellikle bu tür yasal sürelerin kaçırılması durumunda çeşitli sonuçlar ortaya çıkabilir. Bunlar şunları içerebilir:

 • Ceza veya İdari Yaptırım: Yasal süreyi kaçıran kişiye bir ceza veya idari yaptırım uygulanabilir. Bu yaptırım, para cezası veya başka bir tür yaptırım olabilir.
 • İkamet İzni Başvurusunun Reddedilmesi: İkamet izni gerekçesinin sona ermesinden sonra belirtilen süre içinde başvuru yapılmadığında, geçiş başvurusu yapma hakkınızı kaybedebilirsiniz. Bu durumda, ikamet izni geçiş başvurusu reddedilebilir ve bu da Türkiye’deki yasal statünüzü etkileyebilir.
 • Ülkeden Ayrılma Talimatı: İkamet izni süresi sona erdiğinde veya geçerli bir iznin olmadığı durumda, yetkililer kişiye ülkeden ayrılma talimatı verebilirler. Bu durumda, kişi Türkiye’den ayrılması gerekebilir ve yeniden giriş yapmak için uygun izinleri alması gerekebilir.

Ancak, her durumda yetkili makamların inisiyatifine bağlı olarak farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, yasal süreleri kaçırmamak ve herhangi bir belirsizlik olduğunda Türkiye Göç İdaresi veya yetkili bir avukatla iletişime geçmek önemlidir.

Gerekçenin ortadan kalkmasının aksine eğer yeni bir gerekçe ortaya çıktığından dolayı yabancı, ikamet izni geçiş başvurusu yapmak istiyorsa burada herhangi bir süre şartı aranmamaktadır. Kişi, ikamet süresinin dolmasını beklemeden yeni ikamet iznine geçiş talebinde bulunabilecektir.

Ayrıca Bakınız: İkamet İzni Başvurusu Hakkında Genel Bilgiler

Hangi Durumlarda Hangi İkamet İznine Geçilmelidir?

İkamet izin türlerinden herhangi birine sahip olan yabancı, mevzuatta görülen şartları sağladığı taktirde başka bir ikamet iznine geçiş yapabilmesi mümkündür. Hangi durumlarda hangi ikamet türüne geçilebileceği aşağıda liste halinde incelenmiştir. Buna göre ikamet izinleri arası geçiş koşulları şu şekildedir:

 • Öğrenci İkamet İzni Sahipleri İçin Aile İkamet İzni Alma Koşulları:

Öğrenci ikamet iznine sahip olan yabancı için aile ikamet izni alma koşulları ortaya çıkarsa, aile ikamet iznine geçiş yapılabilir. Bu durumda, yabancı öğrenci ikamet izni koşullarını taşımaya devam ederse, öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanabilir.

 • Aile İkamet İzni Sahipleri İçin Öğrenci İkamet İzni Alma Koşulları:

Aile ikamet iznine sahip yabancı, öğrenci ikamet izni alma koşullarının ortaya çıkması durumunda, aile ikamet izni devam ettirilir. Ancak yine de öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan da aynen yararlandırılır.

 • Çalışma İzni Sahipleri İçin Öğrenci İkamet İzni Alma Koşulları:

Çalışma iznine sahip olan bir yabancı için öğrenci ikamet izni alma koşulları ortaya çıkarsa, çalışma izni devam eder. Bu durumda, öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan aynen yararlanılır.

 • İnsani İkamet İzni veya İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Sahipleri İçin Öğrenci İkamet İzni Alma Koşulları:

İnsani ikamet izni veya insan ticareti mağduru ikamet iznine sahip olan yabancılar, öğrenci ikamet izni alma koşullarının ortaya çıkması durumunda, öğrenci ikamet iznine geçmeden de bu iznin sağladığı haklardan yararlanabilirler.

 • Türk Vatandaşıyla Evlilik Durumunda:

Türk vatandaşıyla evlilik halinde kısa dönem ikamet izninden aile ikamet iznine geçiş imkânı bulunmaktadır. Ayrıca, aile ikamet iznine sahip Türk vatandaşıyla evli yabancının boşanması durumunda en az 3 yıl aile ikamet izniyle kalmış olması şartıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir.

 • Uzun Dönem İkamet İzni İçin Geçiş Hakkı:

Şartları sağlaması halinde; öğrenci, aile ve kısa dönem ikamet izin türlerinden uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı da bulunmaktadır.

Önemli Not: Mültecilere, şartlı mültecilere, ikincil koruma statüsü sahiplerine, insani ikamet izni bulunanlara ve geçici korunanlara uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmaz.

İkamet izni geçiş başvurularında, ikamet izni türleri için gereken prosedürler ve gerekli belgeler değişkenlik gösterir. Başvuruların sorunsuz, hızlı ve etkin şekilde yapılabilmesi için uzman bir yabancılar avukatından danışmanlık alınması faydalı olacaktır.

İkamet İzinleri Arası Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İkamet izni geçiş başvurularında başvuru sahibi olan yabancının İl Göç İdaresine hazırlayıp eksiksiz bir biçimde teslim etmesi gereken belgeler bulunmaktadır. Fakat bu noktada sabit bir liste ortaya koymak söz konusu olamayacaktır. Çünkü; her bir ikamet türü için gerekli olan belgeler farklıdır. Dolayısıyla aşağıda geçişi mümkün olan her bir ikamet izin türü için gerekli olan belgelerin hangileri olduğunu sırasıyla inceleyeceğiz. 

Aile İkamet İzinleri Arası Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru sahibi yabancı için gereken belgeler:
 • Başvuru formu
 • Pasaport veya benzeri kimlik belgesinin kopyası
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • İkamet harcı ve kart bedeli ödeme belgeleri
 • Evlilik durumunu kanıtlayan belgenin kopyası
 • Destekleyiciden istenen belgeler:
 • Türk vatandaşıysa, Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanının aslı ve kopyası
 • Yabancı ise, pasaport veya kimlik belgesinin kopyası, ikamet/çalışma izni belgesi veya diğer kimlik belgelerinin kopyası
 • Geçerli sağlık sigortası
 • Adli sicil kaydı
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • Kalınacak yeri gösteren belge (tapu kopyası, noter onaylı kira sözleşmesi vb.)
 • Çocuklarla ilgili ek belgeler:
 • Eğer ebeveynlerin kimlik bilgileri belirlenemiyorsa, çocuğun onaylı doğum belgesi
 • Eğer ebeveynler boşandıysa, çocuğun onaylı velayet belgesi veya diğer ebeveynin onaylı muvafakatnamesi
 • Eğer bir ebeveyn öldüyse, ölüm belgesi

Uzun Dönem İkamet İzni Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru için gereken belgeler:
 • İkamet izni geçiş başvuru formu
 • En az 6 ay geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Önceki ikamet izin belgesinin fotokopisi (Randevu gününde aslı teslim edilmelidir.)
 • Son 3 yıl içinde sosyal yardım alınmadığını gösteren imzalı ve mühürlü belgenin aslı
 • Kalınacak süre boyunca yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğunu gösteren onaylı ve imzalı belge
 • Adli sicil kaydı
 • Geçerli sağlık sigortası belgesi
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • Kalınacak yerin belgelendirilmesi (tapu fotokopisi, kira sözleşmesinin noter onaylı örneği vb.)
 • Çocuklarla ilgili ek belgeler:
 • Eğer ebeveynlerin kimlik bilgileri belirlenemiyorsa, çocuğun onaylı doğum belgesi
 • Eğer bir ebeveyn bulunmuyorsa, onaylı muvafakatname gereklidir. (Diğer ebeveynin ölümü durumunda, ölüm belgesi ibraz edilmelidir.)
 • Boşanma durumunda, çocuğun onaylı velayet belgesi
 • Eğer başvuru sahibi 18 yaşından küçükse, yurt dışında bulunan ebeveynin veya yasal temsilcinin noter onaylı muvafakatnamesi ile Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilen noter onaylı taahhütname gereklidir.

Kısa Dönem İkamet İzinleri Arası Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Kısa dönem ikamet iznine geçiş için gereken belgeler şunlardır:

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin kopyası
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Önceki ikamet izin belgesinin kopyası (Randevu gününde aslı teslim edilmelidir.)
 • Yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğunu beyan eden belge
 • İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösteren belge/makbuz
 • Geçerli sağlık sigortası belgesi
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • Kalınacak yerin belgelendirilmesi (tapu fotokopisi, kira sözleşmesinin noter onaylı örneği vb.)
 • Kısa dönem ikamet izni kalış nedenlerine göre belgeler (bilimsel araştırma amacıyla geleceklere uygun vize, tedavi göreceklere hastaneye giriş ve tedaviye başlandığını gösteren belge)
 1. Öğrenci İkamet İzni Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
 • Öğrenci ikamet iznine geçiş için gerekli belgeler:
 • İkamet izni geçiş başvuru formu
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin kopyası
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Önceki ikamet izin belgesinin kopyası (Randevu gününde aslı teslim edilmelidir.)
 • Yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
 • Aktif öğrencilik haklarından faydalandığını gösteren nitelikte öğrenci belgesi
 • Geçerli sağlık sigortası belgesi
 • Yerleşim yeri belgesi, noter onaylı kira sözleşmesi veya yurtta kaldığına dair belge gibi belgeler
 • Çocuklar için gereken ek belgeler:
 • Ebeveynlerin kimlik bilgileri belirlenemiyorsa, çocuğun onaylı doğum belgesi
 • Eğer bir ebeveyn bulunmuyorsa, onaylı muvafakatname gereklidir. (Diğer ebeveynin ölümü durumunda, ölüm belgesi ibraz edilmelidir.)
 • Boşanma durumunda, çocuğun onaylı velayet belgesi

Turistik İkamet İzni Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Turistik ikamet iznine geçiş başvurusu için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • İkamet izni başvuru formu
 • Özel sağlık sigortası belgesi (sigorta süresi, talep edilen ikamet izni süresini kapsamalıdır)
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin kopyası
 • Kalınacak yerin belgelendirilmesi (noter onaylı kira sözleşmesi, otelde konaklama belgesi vb.)

İkamet İzni Geçiş Başvuruları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Türkiye’de ikamet izni geçiş başvurusunun sonuçlanma süresi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Başvurunun yapıldığı ilgili İl Göç İdaresi veya Yabancılar Şubesi’nin yoğunluğuna, başvurulan ikamet türüne ve dosyanın eksiksiz olup olmadığına göre sonuçlanma süresi değişkenlik gösterebilir. Genelde, başvuru dosyasının tam ve eksiksiz olması durumunda, başvurunun sonuçlanması ortalama olarak 1 ila 3 ay arasında sürebilir. Ancak, yoğun dönemlerde veya belge eksikliği gibi durumlarda bu süre uzayabilir. Fakat genel kapsamda bakacak olursak yaklaşık olarak 1 ay kadar sürdüğünü ifade edebiliriz.

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi durumlarda başvuru reddedilebilir?

Başvurunun eksik veya hatalı olması, belgelerin uygun olmaması veya geçerli sebepler olmadığı sürece başvuru reddedilebilir.

Başvurudaki hatalar veya eksik belgeler nasıl düzeltilir?

Hatalar veya eksiklikler tespit edildiğinde, ilgili belgelerin düzeltilmesi veya eksik belgelerin tamamlanması için ek bir süre verilebilir.

Başvuruda bulunan bir aile üyesi veya bakıcının durumu nasıl değerlendirilir?

Aile üyeleri veya bakıcılar da başvuruda bulunan kişinin durumuyla birlikte değerlendirilir. Başvuru sahibinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin durumu da başvuruda dikkate alınır.

İkamet izni geçiş başvurusu sırasında herhangi bir sağlık kontrolü yapılır mı?

Genel olarak ikamet izni başvurularında sağlık kontrolü yapılmaz. Ancak bazı durumlarda sağlık sigortası veya özel sağlık durumlarıyla ilgili belgeler istenebilir.

Başvuru sonucu beklenirken ikamet izni süresi dolarsa ne yapılmalıdır?

İkamet izni süresinin dolmasına yakın bir zamanda başvuru yapılmalıdır. Eğer başvurunun sonucu beklenirken mevcut izin süresi dolarsa, başvuru sahibi bu süre içinde yasal bir şekilde Türkiye’de kalmaya devam edebilir.

Başvuru sırasında maddi durum belgesi olarak hangi belgeler kabul edilir?

Maddi durum belgesi olarak genellikle banka hesap özeti, maaş bordrosu veya gelir belgesi gibi belgeler kabul edilir. Bu belgeler başvuru sahibinin maddi durumunu doğrulamak için kullanılır.

İkamet izni geçiş başvurusu için ödenecek harç miktarı nasıl belirlenir?

Ödenecek harç miktarı genellikle başvurulan izin türüne ve başvuru süresine göre belirlenir. Harç miktarı hakkında detaylı bilgi, ilgili göç idaresi veya internet sitesi üzerinden alınabilir.

İkamet izni geçiş başvurusu sırasında başvurucunun Türkçe bilmesi gerekir mi?

Başvuru sırasında Türkçe bilmek gerekli değildir. Ancak başvuru işlemlerini daha kolay tamamlamak için Türkçe bilen birinin yardımı faydalı olabilir.

Başvurumun reddedilmesi durumunda ne yapabilirim?

Reddedilme Nedeninin Belirlenmesi: İlk adım olarak, başvurunun neden reddedildiğini belirlemek önemlidir. Göç İdaresi tarafından verilen ret kararında belirtilen nedenlerin dikkatlice incelenmesi gerekir. Reddedilme nedenleri genellikle eksik veya hatalı belgeler, uygun olmayan koşullar veya başvuru sahibinin kriterleri karşılamaması gibi olabilir.

İtiraz Hakkının Kullanılması: Reddedilme kararına karşı başvuru sahibi itiraz hakkına sahiptir. İtiraz süreci, ret kararının alındığı tarihten itibaren belirli bir süre içinde başvurulmalıdır. Bu süre genellikle ret kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün veya buna benzer bir süredir. İtiraz hakkı, başvuru sahibinin göç idaresine yazılı olarak başvurmasıyla kullanılır.

İtiraz Dilekçesinin Hazırlanması: İtiraz dilekçesi, ret kararının gerekçelerine karşı savunma içermelidir. Başvuru sahibi, ret kararındaki her bir nedeni ayrıntılı bir şekilde ele almalı ve bu nedenlere karşı kanıtlar veya belgeler sunmalıdır. Dilekçe, adliye veya göç idaresinin belirlediği formatlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

İtirazın İlgili Makama Sunulması: İtiraz dilekçesi, göç idaresinin belirlediği adres veya başvuru yapılacak merciye sunulmalıdır. Dilekçenin teslim edilmesi sırasında belirlenen prosedürlerin takip edilmesi önemlidir.

İtiraz Sürecinin Değerlendirilmesi: İtiraz dilekçesi, göç idaresi veya ilgili makam tarafından incelenir ve değerlendirilir. İtirazın kabul edilmesi durumunda, başvuru yeniden değerlendirilir ve olumlu bir sonuç alınabilir. Ancak itirazın reddedilmesi durumunda, ret kararı kesinleşebilir ve başvuru sahibi için bu kararın yargı mercilerine taşınması gerekir.

Yargı Yoluyla İtiraz: İtirazın reddedilmesi veya sonuç alınamaması durumunda başvuru sahibi, ret kararına karşı yargı yoluna başvurabilir. Bu durumda, mahkemeye başvurarak ret kararının iptal edilmesi veya yeniden değerlendirilmesi talep edilebilir. Yargı süreci, yargı mercilerinin takip edeceği prosedürlere göre ilerler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank