Turistik ikamet izni başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye’de turstik gezi amaçlı bulunan ve vize/vize muafiyet süresi biten yabancılar bu amaçları doğrultusunda turistik ikamet izni yardımı ile Türkiye’de kalmaya devam edebilirler.

Turistik oturum izni başvurusu, başvuru şartları turistik ikamet izni reddi gibi konularda kapsamlı bilgiye ulaşmak için uzman avukatlarımız tarafından hazırlanmış olan rehber niteliğindeki yazımızı okumaya devam edin!

Turistik İkamet İzni Nedir?

Türkiye’ye turizm amaçlı gelen yabancılar vize sürelerinden daha uzun süre Türkiye’de kalmak ve turistik gezilerini devam ettirebilmek için turistik oturum izni almalıdırlar. Turistik ikamet izni kısa dönem ikamet izinlerinden birisidir.

Ayrıca Bakınız: Kısa Dönem İkamet İzni Nedir?

Turizm amaçlı oturum izni Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m. 31’de düzenlenmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de kalmak isteyen yabancılara belli bir süreliğine Türkiye’de vizesiz veya vize muafiyeti olsa dahi 90 günden fazla kalma hakkı verilmektedir.

Turistik İkamet İzni Nasıl Alınır?

Turistik oturum izni başvuru süreci, online başvuru ve gerekli belgelerin Göç İdaresi’ne teslim edilmesi ile başlatılmaktadır. Bunun akabinde belirlenen randevu gün ve saatinde Göç İdaresi’ne giderek görüşme gerçekleştirilecek ve mülakat sonucuna göre yabancının ikamet izni onaylanacak veya reddedilecektir.

Göç İdaresi, başvuru kapsamında kişilerin Türkiye’de kalma amaçlarının gerçekten turizm olup olmadığını değerlendirecek, bu değerelendirmeyi ise kişilerin beyanı ve sunmuş olduğu belgeler doğrultusunda gerçekleştirecektir.

Yetkili makamlar, görüşme sırasında başvuru sahiplerinin turistik bir gaye taşımadığını düşünür veya gerekli belgeler başvuru sahibi tarafından sunulmamış olursa başvuru ret ile sonuçlanacaktır. Bu sebeple oldukça titiz ilerletilmesi gerekilen süreçte avukat desteği alarak başvuruda bulunmak oldukça önemlidir.

Daha detaylı bilgiye İkamet İzni Nasıl Alınır? başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Turistik İkamet İzni Alma Şartları Nelerdir?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi turistik oturum izni, kısa dönem ikamet izinlerinden bir tanesidir. Bu sebeple turistik ikamet alma şartları genel olarak kısa dönem ikamet izni alma şartlarıdır.

Buna göre turistik oturum izni başvuru şartları şu şekildedir:

 • Başvuru ile ilgili gerekli belgeleri ibraz etmek
 • Türkiye’ye girişine izin verilmeyen yabancılardan olmamak
 • İstenilmesi halinde vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülke makamlarınca verilmiş adli sicil kaydını gösterir belgeyi sunmak
 • Türkiye’de kalacağı adrese ilişkin adres bilgilerini sunmak

Öte yandan turistik ikamet izni için başvuru sahiplerinden seyahat planlarına ilişkin belge sunulması da istenmektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için “Kısa Dönem İkamet İzni Nedir ve Nasıl Alınır?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz

Turistik İkamet İzni Başvurusu İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Turizm amaçlı ikamet izni başvurularında sunulması gereken birtakım belge vardır. Bu belgelerin eksik veya hatalı sunulması başvuru sahibinin başvurusunu olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple turistik oturum izni başvurunuzu uzman avukat desteği ile gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz.

Bir kısa dönem ikamet izni türü olan turistik amaçlı ikamet izni için başlıca gerekli belgeler şu şekildedir:

 • İkamet izni başvuru formu
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi
 • Biyometrik fotoğraf
 • Kalınacak süre için yeterli maddi güce sahip olunduğunu gösterir belgeler
 • Kalınacak süreyi kapsayan geçeri sağlık sigortası ( sigorta poliçesinin imzalı ve kaşeli aslı)
 • Adres kayıt sistemine kayıtlı olunması halinde bu durumu gösterir belge
 • Kalınacak yeri gösterir belge

Öte yandan başvurunuzun özelliklerine göre yetkili makamlar sizden başka belgeler de talep edebilmektedir.

Turizm Amaçlı İkamet İzni Ne Kadar Sürede Çıkar?

Turistik oturum izni başvurularının sonuçlanması yetkili makamın yoğunluğuna ve diğer etkenlere doğrudan bağlı olsa da genellikle 1 ay içerisinde başvuru sonuçlanmaktadır.  Bununla beraber ilgili mevzuat gereği yetkili idarenin 90 gün içerisinde başvuruya olumlu veya olumsuz bir cevap vermesi zorunludur.

Başvuru süresince başvuru sahibi yabancı 15 günü geçmemek şartı ile Türkiye dışına çıkabilmektedir.

Turistik İkamet İzni Başvurusunun Reddedilmesi

Turistik oturum izni başvurusu kişinin başvuru şartlarını taşımaması veya başvuru sırasında eksik belge sunması sebebiyle meydana gelmektedir. Genel olarak turistik oturum izni başvurusu reddi şu sebeplere dayanmaktadır:

 • Başvuru sahibi hakkında sınırdışı veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması
 • Vize süresi dolduktan sonra yapılan ikamet izni başvurusu
 • Başvuru sahibinin genel sağlık açısından tehlikeli bir bulaşıcı hastalığa sahip olması
 • Başvuru sahibinin şartların birini veya birkaçını sağlamıyor olması

Turistik İkamet İzni Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Turistik amaçlı oturum izni başvurusu kişinin gerekli şartları hiç veya artık karşılamaması sonucu reddedilmektedir. Bu durumda şartlar tekrardan sağlandıktan sonra yeniden başvuru süreci başlatılabilir.

Öte yandan şartları karşılayan ve başvuru sürecini doğru şekilde ilerletmiş yabancıların başvurularının reddedilmesi durumunda iptal davası açılarak ret kararının iptali ve başvurunun yeniden değerlendirilmesi talep edilebilmektedir. Bu süreçte  ikamet izni uzman avukat desteği alınmasını tavsiye ederiz.

Ayrıca Bakınız: İkamet İzni Başvurusu Reddi

Süresi Biten Turistik Oturum İzni Nasıl Uzatılır?

Turistik oturum izni uzatma başvuruları ilk başvuru ile hemen hemen aynı sisteme sahptir. Bu durumda farklı olarak başvuruya başlanırken “Uzatma Başvurusu” seçeneği üzerinden ilerlenilmelidir.

Online başvuru gerçekleştirildikten sonra randevu tarihinde uzatma başvurusu için gerekli belgeler beraberinde İl Göç İdaresi’ne gidilmelidir.

Burada en önemli husus şudur: Uzatma başvurusu mevcut ikamet izninin süresinin dolmasına 60 gün kalmasından itibaren süre bitiminden 15 gün sonrasına kadar yapılabilir.

Turistik İkamet İzni Uzatma Başvurusu İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Turistik oturum izni uzatma başvurusu için ilk başvuru ile aynı belgeler istenmektedir.  Başvuru sahibinin bu ikamet izni için hala uygunluk şartlarını taşıyıp taşımadığı ve ikamet iznini amacına uygun kullanıp kullanmadığı kontrol edilecektir.

Öte yandan ilk başvurudan farklı olarak başvuru sahiplerinden süresi dolan ikamet izninin fotokopisi de istenmektedir.

Turizm Amaçlı İkamet İzni Reddi

Turizm amaçlı ikamet izni alan yabancıların ikamet izinleri bazı durumlar söz konusu olduğunda iptal edilebilmektedir. Buna göre:

 • Yabancı ikamet izninin bir veya birden fazla şartını karşılayamamaya başladığında
 • İkamet izni amacı dışında kullanıldığında
 • İkamet izninin 6 ay içerisinde kullanılmaya başlanmaması

Durumlarında iptal edilebilmektedir. Peki turistik oturum izni iptal edildiğinde ne yapılmalıdır?

Turistik İkamet İzni İptal Edildiğinde Ne Yapılmalıdır?

Turistik amaçlı ikamet izninin iptal edilmesi durumunda yabancı kişi 60 gün içerisinde bu kararın iptaline yönelik itiraz ve dava süreçlerini başlatabilmektedir. Bu süreçte öncelikle ilgili kararı veren idareye itiraz edilmeli, bunun sonucunun da olumsuz olması durumunda iptal davası açılmalıdır. İtiraz yoluna başvurmadan doğrudan bu karara yönelik iptal davası açılması da mümkündür.

Sizin İçin Ne Yapacağız?

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu olarak 25 yıllık deneyimimiz ve uzman avukat kadromuz ile müvekkillerimize profesyonel hizmet sunmaktayız. Başta Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Mersin olmak üzere tüm Türkiye’deki hukuki süreçler ve başvurular için müvekkillerimizin yanında olmaktayız.

İkamet izni başvurusunda bulunmak isteyen yabancı müvekkillerimiz için:

 • İkamet izni konusunda danışmanlık sağlama
 • İkamet izni başvurusunu gerçekleştirme
 • İkamet izni başvurusu için gerekli belgeleri hazırlama
 • İkamet izni başvurusu mülakat görüşmesi hazırlığı gerçekleştirme
 • İkamet izninin reddi durumunda ilgili itiraz ve dava süreçlerini başlatma ve takibini gerçekleştirme

hizmetlerini 4 dilde (Türkçe, Rusça, Almanca, İngilizce) profesyonel olarak sunmaktayız. Kısa dönem ikamet izinleri ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak için Whatsapp iletişim hattımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Turistik İkamet Sahibi Kişiler Türkiye’de Çalışabilirler Mi?

Turizm amaçlı ikamet izni almış olan yabancılar ikamet izinleri sebebiyle çalışma hakkına sahip değildirler. Turistik oturum iznine sahip olan yabancılar gerekli şartları karşılamaları durumunda çalışma iznine başvurabilirler.

Turistik İkamet İzni Başvurusunda Eksik Belge Verilirse Ne Olur?

Başvuru kapsamında yetkili makama eksik belge sunulması durumunda 30 günlük ek süre verilmektedir. Bu süre içerisinde belgeler tamamlanmazsa başvuru işlemden kaldırılacaktır. Öte yandan eksik belge sunulması hem süreci uzatmakta hem de başvuruyu olumsuz etkilemektedir.

Turistik İkamet İzni Başvurusu İçin Bankada Ne Kadar Para Olmalıdır?

Başvurular için birikim şartı olmamasına rağmen kişinin ikamet izni almak istediği süre kapsamında kendisine yeterli olacak birikiminin olması gerekmektedir.

Turistik İkamet İzni İle Türk Vatandaşlığı Alınabilir mi?

Turistik ikamet izni doğrultusunda ülkede kalınan süre vatandaşlık için gerekli olan süre sınırında hesaba katılmayacaktır. Turistik oturum izninin ülkeye yerleşme amacını göstermiyor olmasıyla beraber vatandaşlık için ülkeye yerleşme şartının gösteriliyor olması aranmaktadır.

Turistik İkamet İzni Kaç Yıl Türkiye’de Kalma Hakkı Verir?

Turistik ikamet izinleri genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında verilmektedir. Turistik oturum izni 1 yılı aşamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank