Türkiye’de vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin hususlar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve buna ilişkin yönetmelikte düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerde belirtilen şartları üzerinde taşıyan yabancılara Türk yetkili makamlarınca vatandaşlık verilmektedir. Türk vatandaşlığının kazanılması 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda çeşitli kategorilere ayrılmıştır. Yetkili makam kararı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının bir çeşidi olan Genel Olarak Vatandaşlığa Alınma Yolu çeşitli şartları olan…

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınabilir? Türk Vatandaşlığı nasıl kazanılır? Türkiye vatandaşı nasıl olabileceğinizdir. Daha önce belirttiğimiz gibi 400 bin dolar tutarında gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşı olmak mümkün. Buna yatırım yoluyla Türkiye Vatandaşlığının alınması ya da sonradan Türkiye Vatandaşlığının Kazanılması diyoruz. Türk Vatandaşlığı 2022’de nasıl alınır ? 2022 yılında Türk Vatandaşlığı nasıl alınır? Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır? 2022 Türk Vatandaşlığı için şartlar…

Yabancı Birisi Türkiye’den Nasıl Ev Alır? 2644 numaralı Tapu Kanunu’nun 35. maddesine göre yabancı uyruklu kişiler, yasal sınırlamalara uymak kaydıyla Türkiye’den ev satın alabilirler. Yabancıların gayrimenkul satın almaları için Türkiye’de oturum iznine sahip olmaları gerekmemektedir. İlgili kanunun 35. maddesinde yabancıların ev alması için getirilen sınırlamalara şu ifadelerle yer verilmiştir: “Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili…

Trafik Kazalarında Hukuki Sorumluluk Ve Sigorta Makalemizin Konusu trafik kazalarında hukuki sorumluluk ve sigorta olup, çalışmamızın başında öncelikle işleten konusu üzerinde durmamız gerektiğini düşünmekteyim. İşletenin tanımını yapacak olursak, İşleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun … Makalemizin Konusu trafik kazalarında hukuki sorumluluk ve sigorta olup,…

Covid-19 / Koronavirüs Salgını Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması COVID-19 salgını nedeniyle işverenler, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, çalışanlarından ve iş yerine gelen ziyaretçilerden çeşitli bilgileri talep etmektedirler. Bu bilgiler arasında çalışanların mevcut sağlık durumları, temas halinde olduğu kişiler, son dönemde yaptığı seyahatler gibi bilgiler bulunmaktadır. COVID-19 salgını nedeniyle işverenler, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, çalışanlarından ve…

Koronavirüs / Covid-19 Salgını Sebebiyle Yargıda Sürelerin Durdurulması Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülkemizde hızla yayılması sebebiyle, salgın hastalığın daha fazla yayılmasının ve hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla 26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanun ile birlikte bazı yasal süreler durdurulmuştur. Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülkemizde hızla yayılması sebebiyle, salgın hastalığın daha…

Covid-19 / Koronavirüs Salgınının Ticari Sözleşmeler Üzerindeki Etkisi Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkilerini gösteren bir gerçekliktir. Günlük hayatlarımızı etkileyen bu salgının ticari ve hukuki ilişkileri etkilemesi kaçınılmazdır. Bu salgının ticari hayatın vazgeçilmez unsuru olan ticari sözleşmelere olan etkisi son günlerde en çok merak edilen konulardandır. Bu nedenle, salgının ticari sözleşmelere etkisine değinmekte fayda vardır….

Coronavirus (Covid-19) Tanısı Almanın Sağlık Çalışanları ve Özel Sektör Çalışanları İçin “İş Kazası” Olduğu Değerlendirmesi: Sosyal güvenlik hukuku ilkeleri çerçevesinde ve emsal niteliğindeki Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 15/04/2019 tarihli kararından hareketle; sonradan oluşan zarar ile olay arasında uygun illiyet bağı bulunması koşuluyla, işçinin, 5510 Sayılı Kanunun 13. Madde hükmünde sayılan hallerde (Coronavirus/Covid-19) hastalığına yakalandığının tespit edilmesi durumunda söz…

Coronavirus (Covid-19)’un Turizm ve Tatil Rezervasyonlarına Etkisi Coronavirus (Covid-19)’un pandemi olarak ilan edilmesiyle birlikte Türkiye’de ve dünyada turizm sektöründe tam anlamıyla bir kaos hüküm sürüyor. Tüketicilerin önceden aldıkları turları iptal etmek için tur şirketlerine başvurdukları ve önümüzdeki turizm sezonu için yeni taleplerin neredeyse hiç gelmediği bildiriliyor. Otellerde alınan önlemlerin yetersiz kalmasıyla tesis kapatma kararları alınmaya başlandı. Bu kapsamda ilk adımı Hilton atmış ve Çin’deki otellerini kapatmıştı….

Hukuki ve ekonomik dayanağı İŞKUR’un internet sitesinde Kısa Çalışma Ödeneği; “genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan…

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?