Türkiye’de yatırım yapmak ile ilgili bilmeniz gerekenler nelerdir? Türkiye’de gerçekleştirilen yabancı sermayeli yatırımlara uygulanan teşvikler ve fazlası için yazımıza göz atın!

TÜRK VATANDAŞI OLMA YOLLARI VE ŞARTLARI NEDİR? NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ Nasıl Türk Vatandaşı Olunur? Vatandaşlık Alma Süreci Nasıldır? 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, vatandaşlığın kazanılma süreçlerini doğumla kazanma ve sonradan kazanma olmak üzere iki temel başlık altında ele almıştır. Vatandaşlığın sonradan kazanılması, üç farklı yöntemle gerçekleştirilebilir: Yetkililerin kararı, evlat edinme prosedürleri ve seçme hakkının…

TÜRKİYE’DE OTURUM İZNİ BAŞVURU SÜRECİ NASILDIR? OTURUM (İKAMET) İZNİ ALMAK İÇİN GEREKENLER, OTURUM İZNİ BAŞVURUSU REDDİ Oturum (İkamet)  İzni Nedir? Yabancının Türkiye’de kalma süresini düzenleyen ve İl Göç İdaresi’nden alınması gereken resmi belge, oturma iznidir. Oturma izni ile ilgili hukuki çerçeve, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri ile…

VATANDAŞLIK BAŞVURUSU REDDİ İTİRAZI, VATANDAŞLIK BAŞVURUSU REDDİ İPTAL DAVASI Vatandaşlık Başvurusu Neden Reddedilir? Vatandaşlık Başvurusu Ret Sebepleri Nelerdir? Vatandaşlık başvurusunun olumsuz bir sonuçla sonuçlanması, çeşitli sebeplerle meydana gelebilir. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, Türk vatandaşlığını elde etmek için gereken şartları ve özellikleri açıkça belirtmektedir. Eğer yetkililer, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişinin bu özelliklerden herhangi birini…

Malpraktis Nedir? Malpraktis Davası Nasıl Açılır? Malpraktis Davasının Sonuçları Nedir? A.MALPRAKTİS DAVASI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Malpraktis genel olarak, tıbbi uygulamada sağlık çalışanlarının mesleklerini icra ederken ortaya çıkan kusurlu veya hatalı uygulamaları, tıbbi müdahaleyi yerine getirmeme veya gereken uygulamayı eksik yapma durumunu ifade eder. Tıbbi hatalar, sadece doktor hataları olarak değil, tıp alanında çalışan diğer…

Çalışma iznim bitmek üzere ikamet izni başvurusu yapabilir miyim? Çalışma izni bitmeden son 60 gün içerisinde amacınıza uygun ikamet izni için başvuru yapabilirsiniz. Çalışma iznim çıktıktan sonra ikamet izni almam gerekli mi? Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından veya kendi mevzuatında çalışma izni vermeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen çalışma izinleri, geçerli…

YUKK uyarınca, Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Bununla birlikte, Türkiye’de doksan günden daha az kalacak yabancılar da ikamet izni başvurusunda bulunabilirler. Yabancıların Türkiye’de kalış amaçları dikkate alınarak ikamet izinleri belirli isimler altında düzenlenmiştir. İkamet İzni türleri, kısa dönem ikamet izni, aile ikamet…

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank