YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMA SÜREÇLERİ Yabancılar Türkiye’de şirket kurabilir. Yabancı yatırımcılarla ilgili olarak Türkiye’de 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu mevcuttur. Bu kanunda genel olarak yatırım serbestisi, eşit muamele ve yabancı yatırımcının özendirilmesi esası benimsenmiştir. Hatta yabancı yatırımcılara birtakım güvenceler bile verilmiştir. Belirtmek gerekir ki Yabancıların şirket kuruluşu ve ticari faaliyetleri bahsettiğimiz 4875 sayılı yasadan…

Yabancıların Türkiye’de Mirası, Yabancılık Unsuru Taşıyan Miras Davalarında Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi Ve Yabancı Mahkemelerde Verilen Yabancı Unsurlu İlamların Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi ve Yabancıların Türkiye’de Mirasçılık (Veraset) Belgesi Alması GİRİŞ Yabancı uyruklu kişilerin, Türkiye’de taşınır ve taşınmaz mal edinmelerinin son yıllarda artmış olması, yabancı kimselerin ölümü halinde bu kişilerin sahip oldukları ve Türkiye’de edindikleri…

Ceza Davalarında Avukatın Rolü ve Önemi Ceza muhakemesi hukuku, devletin suç şüphesi altındaki bireyleri, yani failleri ceza davasında yargılayarak ve gerektiğinde yargılama sonucunda ceza vererek toplumun adalet ve güvenliğini sağlama görevinin yerine getirilmesi ile uğraşan bir hukuk dalıdır. Ceza muhakemesi adeta devletin keskin kılıcıdır. İşte bireyin son derece güçsüz ve savunmasız kaldığı bu alanda, güçlü…

Miras sonrası mirasçılık belgesi nasıl alınır? Mirasçılık Belgesi Nedir? Miras bırakanın ölümü ile kimlerin mirasçı olabileceğini gösterir nitelikte bir belgedir. TMK Madde 598 uyarınca ‘’Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir’’. Ancak yabancı uyruklu kişilerin Mahkemeden mirasçılık belgesi alması gerekir. Mirasçılık belgesi mirasçılık sıfatına haiz olduğunu kanıtlayan bir…

ALINMIŞ OLAN YAPI KAYIT BELGESİ HANGİ KOŞULLARDA İPTAL EDİLİR?  YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİ KARARINA KARŞI NASIL BİR YOL İZLENEBİLİR? YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİNE KARŞI İPTAL DAVASINI NASIL AÇILIR? YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİ VE SONRASINDA YAPILABİLECEK HUKUKİ BAŞVURULAR NELERDİR? YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLEN YAPI SAHİBİ HAKKINDA NE TÜR HUKUKİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR? Öncelikle ifade etmek gerekir ki; Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yapı kayıt belgesi başvuru…

1.YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR? Yapı Kayıt Belgesi; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 31/12/2017 tarihinden önce yapılan bir yapının kayıt altına alınması ve kullanıma yönelik olarak verilen, imar bakımından ilave bir hak sağlamayan ve kazanılmış hak oluşturmayan, yapının imar durumu ve ruhsata uygun hale getirilmesi veya kentsel dönüşüm uygulanmasına kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı…

Hukuk büromuzun Kurucu Avukatı Umut Güneş bir başarıya daha imza attı.Bireysel başvurusu neticesinde,yerel mahkamenin vermiş olduğu mahkumiyet kararını, Anayasa Mahkemesi “Siyasetçiye yönelik eleştiriye ceza verilmesini” ifade özgürlüğüne müdahale sayarak, mahkumiyeti ortadan kaldırdı. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR OSMAN PALÇİK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2018/25073) Karar Tarihi: 15/12/2020 R.G. Tarih ve Sayı: 21/1/2021-31371 BİRİNCİ BÖLÜM…

AİHM’den emsal karar: “Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten hapis cezası verilmesi ifade özgürlüğünün ihlali” Mahkeme, Türkiye’yi 7 bin 500 Euro tazminat ödemeye mahkûm etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Vedat Şorli’ye Facebook’tan paylaştığı bir fotoğraf ve bir karikatür nedeniyle 2017’de Cumhurbaşkanına hakaretten (TCK 299) 11 ay 20 gün hapis cezası verilmesi kararını ‘ifade özgürlüğü ihlali’ saydı. Mahkemenin kararı emsal…

İmar Kirliliği Eylemin Mücavir Alan İçinde İşlenmiş Olması Halinde Cezalandırılır. 1.” İmar Kirliliği Eylemin Mücavir Alan İçinde İşlenmiş Olması Halinde Cezalandırılır.” “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 1, 2, 21. maddeleri ile “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği” hükümlerine göre, imar planı bulunmayan alanlarda da bina yapılması için merciinden…

KVKK Kapsamında Güncel İdari Para Cezaları Tutarları 2021 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18. maddesi gereğince uygulanan idari para cezalarının artış oranı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 2020 yılı için %9,11 olarak tespit edilmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18. maddesi gereğince uygulanan idari para cezalarının artış oranı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 2020 yılı için %9,11 olarak tespit…

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?