blank

TVK m. 11 uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir;

 • Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak,
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak,
 • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
 • Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak,
 • Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek,
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

Bu şartlar Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda sayılmış olup Türkiye’de 5 yıl çalışma izni ile ikamet almış olmak, Türkiye’de değeri 400.000 $ ve üzeri taşınmaz edinmek ve bu taşınmazı 3 yıl boyunca satmayacağına dair taahhüt vermek ya da banka hesaplarında 500.000 $ bulundurmak ve işbu bedeli üç yıl boyunca kullanmayacağını bildirmek, Türk vatandaşı ile 3 yıldan bu yana evli olmak durumlarında ayrı ayrı şartlar ile Trük Vatandaşlığının kazanımı mümkün olmaktadır.

Vatandaşlığa sebep olabilecek durumlardan yatırım sebebiyle vatandaşlık kazanımını bu makalemizde inceleyelim.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlık Kazanımında izlenecek süreç

 1. Sermaye yatırımı için 500 bin Amerikan Doları yahut bunun karşılığı kadar döviz veya TL miktarını Türk bankalarına en az 3 yıl çekmemek şartıyla banka hesabınızda ulunması gerekmektedir.
 1. En az 500.000 Amerikan Doları (USD) değerinde sermaye yatırımında bulunan kişilerin değerlendirilmesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tespite yetkilidir. Dolayısıyla, yatırım şartının yerine getirildiğine dair Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından uygunluk belgesinin alınması gerekmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk vatandaşlığının kazanılması kapsamında yatırılacak olan 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımına istinaden usul ve esasları belirlemiştir. Uygunluk belgesi için gerekli evraklar şu şekildedir :     A) Yatırım Bilgi Formu

            B)Geçerli pasaport ve pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi

            C) Dört (4) adet pasaporta uygun resim

                                    D)İkamet izin belgesinin kopyası (varsa);

             E)Sabit sermaye olarak en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası yatırıldığını gösterir Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı özel amaçlı rapor

 • 6458 sayılı Kanun’un 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunulması ve bu başvurunun onaylanması gerekmektedir .
 • Tüm bu şartlar yerine getirildikten sonra   Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması için Nüfus Müdürlüğü’ne başvuru yapılması ve sürecin takibi son adım olacaktır.

Yapılan yatırıma göre ilgili kurumdan uygunluk belgesi alındıktan ve 6458 sayılı Kanun’un 31/1(j) bendi uyarınca kısa dönem ikamet izni başvurusu tamamlandıktan sonra belirttiğimiz gibison adım İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne vatandaşlık kaznaımı için başvuru yapmaktır. Böylelikle vatandaşlık başvuru dosyası düzenlenerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Aynı zamanda başvuruda; başvuran yabancının milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından vatandaşlığın alınmasına engel olacak bir durumun olup olmadığı araştırılır.

NVİGM arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde dosyayı İçişleri Bakanlığı’na sunar. Bakanlığın onayı üzerine ilgili Makam tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararı alınması amacıyla Cumhurbaşkanlığına gönderilir. Cumhurbaşkanı vatandaşlığın kazanılmasında olumlu yönde karar verirse yabancı yatırımcı artık Türk vatandaşlığını kazanmış olacaktır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlık Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu
 • 2 adet biyometrik foto
 • Pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Doğum belgesi
 • Medeni durum belgesi
 • Tapu veya yatırımı gösteren belgeler
 • Taşınmaz değerleme raporu
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Harç ödeme dekontu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error:
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank