blank

TÜRK VATANDAŞI OLMA YOLLARI VE ŞARTLARI NEDİR?

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ

Nasıl Türk Vatandaşı Olunur? Vatandaşlık Alma Süreci Nasıldır?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, vatandaşlığın kazanılma süreçlerini doğumla kazanma ve sonradan kazanma olmak üzere iki temel başlık altında ele almıştır. Vatandaşlığın sonradan kazanılması, üç farklı yöntemle gerçekleştirilebilir: Yetkililerin kararı, evlat edinme prosedürleri ve seçme hakkının kullanılması. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının ve 403 sayılı eski kanuna göre vatandaşlığını kaybedenlerin Türk vatandaşlığını yeniden kazanma durumları da özel bir şekilde düzenlenmiştir.

Vatandaşlık alma sürecinde başvurunuzu vatandaşlık alma statünüz için gerekli olan belgelerle birlikte ilgili makama yapmanız gerekmektedir. Gerekli belgeler ve başvurunun gerçekleştirileceği makam, başvuru statünüze göre değişiklik göstermektedir.

Türk Vatandaşı Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir? Nasıl Sonradan Türk Vatandaşı Olunur?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

 1. Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne

sahip olmak,

 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,
 •  Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
 • İyi ahlak sahibi olmak,
 • Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak

gelire veya mesleğe sahip olmak,

 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,

şartları aranır. Denmektedir…

Bu şartları sağlayan kişiler Türk vatandaşlığı kazanabileceklerdir. Bununla beraber sonradan Türk vatandaşlığı kazanmanın istisnai bazı yolları da vardır.

Gayrimenkul Satın Alarak Nasıl Türk Vatandaşlığı Kazanılır? Ev Alarak Türk Vatandaşlığı Kazanılır mı? Türk Vatandaşı Olmak İçin Ne Değerde Ev Almak Gerekir?

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20 doğrultusunca “En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen(…)”   ifadesi ile yabancı kişilere 400.000$ veya karşılığı değerinde ev satın almaları durumunda Türk vatandaşlığı hakkı verilmiştir.

Yabancı vatandaşlara, 400.000 $ veya daha yüksek bir değere sahip gayrimenkul satın aldıklarında, özel bir süreçle Türk vatandaşlığı kazanma imkanı sunulur.

Bu çerçevede, yabancıların aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekmektedir:

 • En az 400.000 ABD doları değerinde gayrimenkul satın almak zorundadırlar.
 • Vatandaşlık başvurusunda, gayrimenkulü bu amaçla satın aldıklarını açıkça belirtmelidirler. Ayrıca, tapu kayıtlarında bu neden belirtilmelidir ve yabancı, başvuru formunda, gayrimenkulü üç yıl süresince satmayacağını taahhüt etmelidir.
 • Tapu işlemleri tamamlandığında, yabancı kişi ilgili idarelere başvurarak, gayrimenkul sahibi olma durumunu kanıtlayan bir uygunluk belgesi düzenlenmesini talep edebilir. Bu belgeyi aldıktan sonra ikamet izni veya vatandaşlık başvurusu yapabilirler.

Peki bu yolla Türk vatandaşlığı kazanmak için gerekli belgeler nelerdir?

A-) Gayrimenkul Satın Alarak Türk Vatandaşı Olmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşı olmak isteyen kişiler, gayrimenkulü satın alacakları andan itibaren bazı prosedürleri takip etmelidirler. Yukarıda yazan şartları yerine getiren yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığı başvurusu gerçekleştirmek için şu belgelere ihtiyaçları vardır;

 • Vatandaşlık isteğini belirten form dilekçe.
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 • Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

B-) Gayrimenkul Satın Alarak Türk Vatandaşı Olma Başvuru Süreci Nasıldır? Gayrimenkul Satın Alma Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vatandaşlık kazanmak isteyen kişiler için gereken süreç şu şekildedir: İlk adım olarak, en az 400 bin dolar değerinde gayrimenkul satın almalı ve ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvurmalısınız. Bu başvurunun kabul edilmesiyle Türk vatandaşlığı talebiniz alınır.

Gayrimenkulünüzün değeri Gayrimenkul Değerleme Raporu ile belgelenir ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra, gayrimenkulünüz üzerine üç yıl boyunca satılamaz şerhi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından eklenir.

Bu aşamadan sonra vatandaşlık başvurunuzu tamamlamak için, başvurunuzu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderirsiniz ve işlem sürecinin son aşamasına ulaşırsınız. Ardından nüfus müdürlüğü işlemlerini tamamlayarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızı almaya hak kazanırsınız.

Vatandaşlık başvurusu işlemlerinin tamamlanması süreci boyunca, gayrimenkul üzerinden oturma izni almanız da gerekebilir. Bu izin, vatandaşlık sahibi olana kadar evinizde oturmanız için gerekli olacaktır.

Başvuru süreciniz titiz ve dikkatli davranılması gereken bir süreç olduğu için bir uzmanla çalışmanızı tavsiye ederiz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Almak. Yatırım Yaparak Nasıl Türk Vatandaşı Olunur?

19 Eylül 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile son olarak 7 Aralık 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 418 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan değişikliklerle, yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmeleri gerekmektedir:

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen sabit sermaye yatırımı için en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında yatırım yapmış olmak,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tespit edilen en az 50 kişilik istihdam oluşturmuş olmak,
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda, en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara üç (3) yıl boyunca yatırmış olmak,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen koşullara uygun olarak, en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç (3) yıl süresince elinde tutmuş olmak,
 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlara göre, en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını üç (3) yıl süresince elinde bulundurmuş olmak.

A-) Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır? Yatırım Yaparak Türk Vatandaşı Olmak İçin Nereye Başvurmak Gerekir?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma prosedürü her bir yatırım tipine göre değişmektedir. Bununla birlikte başvuru sürecinde tüm yatırım tipleri için gereçli olan adımlar genel olarak şu şekildedir:

 1. İç İşleri Bakanlığı, Türk vatandaşlığını istisnai bir şekilde kazanmak isteyen yabancılara yönelik yazılı talimatlarını gönderir. Ardından, başvuranın vatandaşlık başvuru dosyasını oluşturmak için gerekli belgeleri toplayan ilgili makam devreye girer.
 2. Daha sonra, başvuru sahibinin kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından herhangi bir tehdit oluşturup oluşturmadığını tespit etmek amacıyla Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılır ve Güvenlik Soruşturması talebinde bulunulur.
 3. Bu adımların olumlu sonuçlanmasının ardından, uygunluk belgesi verme yetkisi olan ilgili makam (her yatırım yolu için farklı bir makam olarak belirtilmiştir) tarafından başvurunun vatandaşlık almak için uygun olup olmadığı kontrol edilir ve son kararın alınması için Bakanlar Kurulu’na gönderilir. Değerlendirme sonucu Cumhurbaşkanına sunulur.
 4. Sonuç olarak, kabul veya ret kararını verecek yetki Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanının onayını alan kişi Türk vatandaşı olarak kabul edilir.

Yukarıda belirttiğimiz şartlar yerine getirildikten sonra, vatandaşlık başvurusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne yönlendirilir. Bununla birlikte, bu şartların yerine getirilip getirilmediğini tespit edecek olan kurumlar her biri için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşı olmak için en önemli adım uygunluk belgesi alma adımıdır. Bu adımı gerçekleştirmek için yaptığınız yatırımın niteliğine göre başvuru yapmanız gereken makam değişiklik gösterecektir. 

Yapılacak olan yatırımın niteliğine göre başvuru yapılması gereken makamlar şu şekildedir:

 • En az 500.000 Amerikan Doları (USD) değerinde sermaye yatırımında bulunan bireylerin değerlendirilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.
 • En az 50 kişiyi istihdam eden kişilerin değerlendirmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılır.
 • En az 500.000 Amerikan Doları değerinde mevduatı Türkiye’deki bankalara yatıran kişilerin değerlendirmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılır ve mevduatın 3 yıl boyunca tutulması gerekmektedir.
 • En az 500.000 Amerikan doları değerinde Devlet borçlanma araçlarını satın alan kişilerin değerlendirmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılır ve bu araçların 3 yıl boyunca elde tutulması gerekmektedir.
 • En az 500.000 Amerikan Doları değerinde gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını satın alan kişilerin değerlendirmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılır ve bu payların en az 3 yıl boyunca elde tutulması gerekmektedir.

B-) Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru Formu
 • Doğum belgesi
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Medeni durum belgesi
 • Yatırımı gösteren belgeler
 • Pasaport ve noter tasdikli Türkçe tercümesi
 • Taşınmaz değerleme raporu
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Ödenen Harçlar İçin harç ödeme makbuzu

Türk Vatandaşı ile Evlenerek Vatandaşlık Kazanmak. Evlenerek Nasıl Türk Vatandaşı Olunur? Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmanın Şartları Nedir?

Türk vatandaşı olma yolundan biri, evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma hakkıdır.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma şartları, 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 16. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bu şartların gerçekleşmesi halinde, yabancı birey Türk vatandaşı olma hakkını kullanabilir.

Buna göre Türk vatandaşlığını evlenme yoluyla kazanma koşulları aşağıda açıklanan şekildedir:

En Az 3 Yıl Evli Kalma Şartı

Türk vatandaşlığını evlenerek kazanma şartlarından biri, Türk vatandaşıyla gerçekleştirilen evliliğin en az 3 yıl süreyle devam etmiş olması gerekliliğidir. Bu gereklilik, 5901 sayılı Kanun’un 16. maddesinin 1. fıkrasında net bir şekilde belirtilmiştir. Dolayısıyla, bir yabancının Türk vatandaşıyla evlenmesi sonucunda doğrudan Türk vatandaşı olamayacağı anlaşılmaktadır. En az 3 yıl süreyle evli olmak şart olarak konulmuştur.

Aile Birliği İçinde Yaşama Şartı

Türk vatandaşlığını evlenerek kazanma sürecinde aile birliği içinde yaşama koşulu da aranmaktadır. Bu koşulun varlığını değerlendirmek, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecektir. İnceleme ise İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Diğer koşulları sağlayan yabancının Türk vatandaşı olan eşi ölürse, aile birliği içinde yaşama şartı aranmayacaktır.

Evlilik Birliği ile Uyuşmayan Faaliyetlerden Kaçınma

Türk vatandaşlığını evlenme yoluyla kazanmayı hedefleyen yabancıların, evlilik birliği ile uyuşmayacak faaliyetlerden kaçınmaları gerekmektedir. Bu tür faaliyetlere örnek olarak fuhuş yapma veya fuhuşa aracılık etme gösterilebilir.

Milli Güvenlik ve Kamu Düzenine Zarar Verme Durumu Yokluğu

Vatandaşlık başvurusu yapan yabancının milli güvenlik ve kamu düzenine zarar verebilecek bir durumu olmamalıdır. Bu durumlar arasında terör örgütlerine üyelik, bağlantı, ilişki ve üyelik bulunabilir.

Ayrıca, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 25. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde “Herhangi bir suçtan dolayı yargılanmasının sürdüğü veya hükümlü veya tutuklu olduğu belirlenenlerin” başvurularının kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir. Yani, açık bir ceza soruşturması veya ceza davası olanlar, tutuklu veya hükümlü olanlar Türk vatandaşlığını evlenerek kazanamazlar.

Evlenme Yolu İle Türk Vatandaşı Olmak İçin Nereye Başvuru Yapmak Gereklidir? Evlenerek Türk Vatandaşı Olmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Türk vatandaşlığını evlenme yoluyla kazanmak için başvurular, hem içerde hem de dışarıda gerçekleştirilebilir. Ülke içinde başvurular valiliklere yapılırken, yurtdışında ise dış temsilciliklere başvurulabilir. Başvurular, bireylerin tercihine bağlı olarak bizzat kendileri veya bir avukatları tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak ayırt etme yeteneği olmayan ve ergin olmayan bireylerin başvuruları, velileri veya vasisi tarafından yapılmalıdır.

Evlenerek Türk vatandaşlığı kazanma amaçlı başvurunuzda şu belgeler arasanmaktadır:

 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde bulunan vatandaşlık başvuru formu
 • Noter onaylı Türkçe tercümesi olan pasaport veya vatansızlık belgesi
 • Nüfus kayıt belgesinin onaylı Türkçe tercümesi
 • Türk vatandaşı olan eşin nüfus kayıt örneği
 • Evlilik cüzdanı kopyası
 • Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf
 • Ödenmiş vatandaşlık başvuru hizmet ücretini gösteren dekont
 • Başvuru sahibinin Türkiye’de yerleşik olduğu durumda, mevcut ikamet izni belgesi
 • Varsa herhangi bir suç nedeniyle verilen kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı kopyası

Valiliğe veya dış temsilciliklere yapılan vatandaşlık başvurusu ortalama 5-6 ay içerisinde sonuçlanacaktır. Bir profesyonel ile çalışmanız başvuru sürecinizin daha sağlıklı ve kısa sürede tamamlanmasını sağlar. Bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Evlat Edinme Yolu İle Vatandaşlık Nasıl Kazanılır? Yabancı Bir Çocuğu Evlat Edinilirse Çocuk Türk Vatandaşlığı Alabilir Mi?

Kanun, Yabancı Evlatların Türk Vatandaşlığını elde edebilmeleri için belirli koşulların varlığını kabul ediyor. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu’nun 18. Maddesine göre, evlat edinme yetkisi ve şartları, tarafların milli hukuklarına dayalı olarak belirlenir. Buna göre, Türk Vatandaşlığı kazanmak için Evlat Edinme Yoluyla Türk Mevzuatı’nda aşağıda belirtilen şartlar öngörülmüştür.

 • Türk Medeni Kanunu’nda yer alan geçerli evlat edinme şartlarının karşılanmış olması gerekmektedir.
 • Evlat edinilecek kişinin milli güvenlik ve kamu düzeni açısından herhangi bir engel taşımaması gerekmektedir, özellikle ergin olmayanlar için.
 • Evlat edinilen kişi küçük olmalıdır. Bu durumda, kişinin ergin olup olmadığı, kendi milli hukukuna göre veya vatansız ise Türk Medeni Kanunu’na göre belirlenir.

Yukarıdaki şartlar sağlandığında, evlatlık mahkeme kararının ardından Türk Vatandaşlığını kazanmış sayılır.

Türk vatandaşlığı kazanan çocuğun vatandaşlık başvurusunu tamamlamak amaçlı başvurunuz için sizden istenecek belgeler şu şekildedir:

 • Evlat edinenin isteğini belirten form dilekçe
 • Doğum belgesi
 • Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge
 • Evlat edinen kişiye ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

KKTC Vatandaşları Nasıl Türk Vatandaşı Olur? KKTC Vatandaşlarının Türk Vatandaşı Olma Hakkı Var Mıdır?

12.09.2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 42.maddesinde Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarının, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaşlığını kazanabileceği düzenlenmiştir.

KKTC Vatandaşlarının Türk vatandaşlığı kazanması için kendi statüsüne özel prosedürleri bulunmaktadır.  Buna göre başvuru süreci şu şekildedir:

1. Başvuru Makamı ve Usul

Doğumla KKTC vatandaşı olan kişilerin Türk vatandaşlığına geçiş başvuruları yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin düzenlenmiş olan özel vekaletname ile yapılmaktadır.

2. Sonradan KKTC Vatandaşı Olanların Durumu

KKTC vatandaşlarının Türk vatandaşlığına geçmesinin kolaylaştırılması sayesinde doğumla KKTC vatandaşı olan kişilerin sadece Türk vatandaşlığına geçmek istediğini beyan etmeleri yeterli iken doğumla KKTC vatandaşı olmayıp, sonradan KKTC vatandaşlığına geçen kişiler için Kanun’un 42. Maddesinin 2.fıkra hükmü uygulanacaktır. Bir başka deyişle; sonradan KKTC vatandaşı olan ve Türk vatandaşlığına geçmek isteyen kişiler yetkili makam kararı ile genel yoldan Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümler uyarınca Kanun’un 11.maddesinde yazılı şartların tamamını sağlamaları halinde başvurularını gerçekleştirebilecektir.

Sonuç

KKTC vatandaşlığını sonradan kazanmış kişiler Türk vatandaşlığına geçiş başvurularında genel hükümlere tabi olacaktır. Dolayısıyla bu kişiler Kanun’da öngörülen bütün koşulları taşıyor olsa dahi, yetkili makam tarafından vatandaşlığa kabul edilmemeleri söz konusu olabilecektir. Doğumla KKTC vatandaşı olan kişilerin ise Türk vatandaşlığına geçiş başvuruları Kanun’da aranan genel Türk Vatandaşlığı şartlarını sağlamaları halinde idarece kabul edilecektir.

Vatandaşlık Başvurusu Neden Reddedilir? Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Başvurunun olumsuz sonuçlanması, yani vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi olarak da bilinen durum, çeşitli sebeplerle gerçekleşebilir. Türk Vatandaşlığı Kanunu (5901 sayılı) kapsamında, Türk vatandaşlığını kazanabilmek için gereken şartlar ve özellikler net bir şekilde belirtilmiştir. Yetkili idari makamlar, Türk vatandaşlığını elde etmek isteyen kişinin bu şartlardan herhangi birini taşımadığına karar verirse, başvuruyu reddederler.

Bu bağlamda, Türk vatandaşlığını kazanma şartlarını yüzeyde de olsa kısaca belirtmek faydalı olacaktır. Çünkü başvurunun reddedilmesinin temel nedeni, idarenin başvurucunun bu şartlardan birini veya daha fazlasını karşılamadığına inanmasıdır.

Belirtmek gerekir ki, bir kişinin tüm kanunen gereken şartları karşılıyor olması, o kişiye otomatik olarak Türk vatandaşlığını kazandırma hakkını vermez. Yetkili Türk makamları, başvurucu hakkında yapılan incelemeler sonucunda kendi takdir yetkilerini kullanarak kararlarını verirler.

Vatandaşlık Başvurusu Reddi Sonucu İdareye İtiraz

Türk vatandaşlığı başvurusunun reddedilmesi durumunda, başvurusu reddedilen kişinin bu kararı itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu itiraz, idari makamlara yapılan bir itiraz olarak kabul edilir. Vatandaşlık başvurularının değerlendirildiği ve karara bağlandığı idari makam, İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri’dir.

Türk vatandaşlığı başvurusu yapmış ve bu başvurusu İçişleri Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından reddedilmiş yabancı bir kişinin çeşitli seçenekleri vardır. İlk olarak, bu kişi, kararı veren idari makama itiraz etme hakkına sahiptir ve bu itiraz süresi mahkemede iptal davası açma süresi olan 60 günü içerir. Ayrıca, aşağıda açıklandığı gibi, doğrudan söz konusu karara karşı idari yargıda iptal davası açma hakkına sahiptir.

Eğer kişi ilk olarak idari makama itiraz etmeyi seçerse, bu itiraz, iptal davası açma hakkı için verilen 60 günlük süreyi durdurur ve kişi, idari makamın yanıtını bekler. Eğer idare 30 gün içinde yanıt vermezse, itiraz talebi reddedilmiş sayılır ve kişinin idari mahkemede iptal davası açma hakkı için verilen 60 günlük süre işlemeye devam eder.

Vatandaşlık Başvurusu Reddi İçin Nasıl İptal Davası Açılır? Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Yargısal Süreç Nasıl İlerler?

Vatandaşlık başvurusu reddedilen bir kişinin, doğrudan İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması talebiyle iptal davası açma seçeneği de bulunmaktadır. Bu durumda, yabancı kişi, red kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde dava açmalıdır. Bu süre, hak düşürücü bir süre olarak kabul edilir. Vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali için açılacak dava, idari işlemin iptali davasıdır. Bu nedenle, söz konusu dava, hukuka aykırı olduğu iddia edilen vatandaşlık başvurusu reddi kararını tamamen ortadan kaldıracaktır.

Vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu tarafından mülakata tabi tutulan yabancı kişiler hakkında hazırlanan mülakat formunun İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi, vatandaşlık başvurusunun sonuçlandırılacağı aşamaya ulaşıldığını gösterir. Bu aşamada İçişleri Bakanlığı, başvurular hakkında kabul veya ret kararı verir. Ancak yasa gereği Türk Vatandaşlığına başvuru koşullarının tamamı sağlansa bile, yabancı kişiye vatandaşlık verilmesi zorunlu değildir ve idare bu konuda geniş bir takdir yetkisine sahiptir.

Bu takdir yetkisi sınırsız değildir ve idare, karar verirken belirli sınırlar içinde hareket etmelidir. Yukarıda belirtildiği gibi, vatandaşlık başvurusu reddedilen kişi doğrudan dava açabilir. Ancak kişi, idari makama itiraz etmişse ve idari makam cevap vermemişse veya itiraza rağmen red kararı vermişse, dava açma yolunu tercih edebilir.

Dava açma süresi 60 gündür ve bu süre, Türk vatandaşlığı başvurusunun reddi kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Vatandaşlık Başvurusu Reddi Sonucu Dava Hangi Mahkemeye Açılmalıdır?

Türk vatandaşlığını elde etmek için yapılan başvurunun idare tarafından reddedilmesi durumunda açılacak iptal davasının başvuru yapılacak mercii İçişleri Bakanlığı olmalıdır. Bu nedenle bu tür davaların yetkili ve görevli olduğu mahkeme, Ankara İdare Mahkemeleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank