Türk vatandaşlığı başvurusu avukat

Nasıl Türk vatandaşı olunur sorusuna yanıt olarak, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, vatandaşlığın kazanılma süreçlerini doğumla kazanma ve sonradan kazanma olmak üzere iki temel başlık altında ele almıştır. Vatandaşlığın sonradan kazanılması, üç farklı yöntemle gerçekleştirilebilir: Yetkililerin kararı, evlat edinme prosedürleri ve seçme hakkının kullanılması. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının ve 403 sayılı eski kanuna göre vatandaşlığını kaybedenlerin Türk vatandaşlığını yeniden kazanma durumları da özel bir şekilde düzenlenmiştir.

Vatandaşlık alma sürecinde başvurunuzu vatandaşlık alma statünüz için gerekli olan belgelerle birlikte ilgili makama yapmanız gerekmektedir. Gerekli belgeler ve başvurunun gerçekleştirileceği makam, başvuru statünüze göre değişiklik göstermektedir.

Türk Vatandaşı Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir? Nasıl Sonradan Türk Vatandaşı Olunur?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

 1. Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne

sahip olmak,

 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,
 •  Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
 • İyi ahlak sahibi olmak,
 • Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak

gelire veya mesleğe sahip olmak,

 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,

şartları aranır. Denmektedir…

Bu şartları sağlayan kişiler Türk vatandaşlığı kazanabileceklerdir. Bununla beraber sonradan Türk vatandaşlığı kazanmanın istisnai bazı yolları da vardır.

Gayrimenkul Satın Alarak Nasıl Türk Vatandaşlığı Kazanılır? Ev Alarak Türk Vatandaşlığı Kazanılır mı? Türk Vatandaşı Olmak İçin Ne Değerde Ev Almak Gerekir?

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20 doğrultusunca “En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen(…)”   ifadesi ile yabancı kişilere 400.000$ veya karşılığı değerinde ev satın almaları durumunda Türk vatandaşlığı hakkı verilmiştir.

Yabancı vatandaşlara, 400.000 $ veya daha yüksek bir değere sahip gayrimenkul satın aldıklarında, özel bir süreçle Türk vatandaşlığı kazanma imkanı sunulur.

Bu çerçevede, yabancıların aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekmektedir:

 • En az 400.000 ABD doları değerinde gayrimenkul satın almak zorundadırlar.
 • Vatandaşlık başvurusunda, gayrimenkulü bu amaçla satın aldıklarını açıkça belirtmelidirler. Ayrıca, tapu kayıtlarında bu neden belirtilmelidir ve yabancı, başvuru formunda, gayrimenkulü üç yıl süresince satmayacağını taahhüt etmelidir.
 • Tapu işlemleri tamamlandığında, yabancı kişi ilgili idarelere başvurarak, gayrimenkul sahibi olma durumunu kanıtlayan bir uygunluk belgesi düzenlenmesini talep edebilir. Bu belgeyi aldıktan sonra ikamet izni veya vatandaşlık başvurusu yapabilirler.

Peki bu yolla Türk vatandaşlığı kazanmak için gerekli belgeler nelerdir?

Gayrimenkul Satın Alarak Türk Vatandaşı Olmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşı olmak isteyen kişiler, gayrimenkulü satın alacakları andan itibaren bazı prosedürleri takip etmelidirler. Yukarıda yazan şartları yerine getiren yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığı başvurusu gerçekleştirmek için şu belgelere ihtiyaçları vardır;

 • Vatandaşlık isteğini belirten form dilekçe.
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 • Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Gayrimenkul Satın Alarak Türk Vatandaşı Olma Başvuru Süreci Nasıldır? Gayrimenkul Satın Alma Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vatandaşlık kazanmak isteyen kişiler için gereken süreç şu şekildedir: İlk adım olarak, en az 400 bin dolar değerinde gayrimenkul satın almalı ve ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvurmalısınız. Bu başvurunun kabul edilmesiyle Türk vatandaşlığı talebiniz alınır.

Gayrimenkulünüzün değeri Gayrimenkul Değerleme Raporu ile belgelenir ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra, gayrimenkulünüz üzerine üç yıl boyunca satılamaz şerhi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından eklenir.

Bu aşamadan sonra vatandaşlık başvurunuzu tamamlamak için, başvurunuzu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderirsiniz ve işlem sürecinin son aşamasına ulaşırsınız. Ardından nüfus müdürlüğü işlemlerini tamamlayarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızı almaya hak kazanırsınız.

Vatandaşlık başvurusu işlemlerinin tamamlanması süreci boyunca, gayrimenkul üzerinden oturma izni almanız da gerekebilir. Bu izin, vatandaşlık sahibi olana kadar evinizde oturmanız için gerekli olacaktır.

Başvuru süreciniz titiz ve dikkatli davranılması gereken bir süreç olduğu için bir uzmanla çalışmanızı tavsiye ederiz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Almak. Yatırım Yaparak Nasıl Türk Vatandaşı Olunur?

19 Eylül 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile son olarak 7 Aralık 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 418 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan değişikliklerle, yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmeleri gerekmektedir:

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen sabit sermaye yatırımı için en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında yatırım yapmış olmak,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tespit edilen en az 50 kişilik istihdam oluşturmuş olmak,
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda, en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara üç (3) yıl boyunca yatırmış olmak,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen koşullara uygun olarak, en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç (3) yıl süresince elinde tutmuş olmak,
 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlara göre, en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını üç (3) yıl süresince elinde bulundurmuş olmak.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır? Yatırım Yaparak Türk Vatandaşı Olmak İçin Nereye Başvurmak Gerekir?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma prosedürü her bir yatırım tipine göre değişmektedir. Bununla birlikte başvuru sürecinde tüm yatırım tipleri için gereçli olan adımlar genel olarak şu şekildedir:

 1. İç İşleri Bakanlığı, Türk vatandaşlığını istisnai bir şekilde kazanmak isteyen yabancılara yönelik yazılı talimatlarını gönderir. Ardından, başvuranın vatandaşlık başvuru dosyasını oluşturmak için gerekli belgeleri toplayan ilgili makam devreye girer.
 2. Daha sonra, başvuru sahibinin kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından herhangi bir tehdit oluşturup oluşturmadığını tespit etmek amacıyla Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılır ve Güvenlik Soruşturması talebinde bulunulur.
 3. Bu adımların olumlu sonuçlanmasının ardından, uygunluk belgesi verme yetkisi olan ilgili makam (her yatırım yolu için farklı bir makam olarak belirtilmiştir) tarafından başvurunun vatandaşlık almak için uygun olup olmadığı kontrol edilir ve son kararın alınması için Bakanlar Kurulu’na gönderilir. Değerlendirme sonucu Cumhurbaşkanına sunulur.
 4. Sonuç olarak, kabul veya ret kararını verecek yetki Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanının onayını alan kişi Türk vatandaşı olarak kabul edilir.

Yukarıda belirttiğimiz şartlar yerine getirildikten sonra, vatandaşlık başvurusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne yönlendirilir. Bununla birlikte, bu şartların yerine getirilip getirilmediğini tespit edecek olan kurumlar her biri için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşı olmak için en önemli adım uygunluk belgesi alma adımıdır. Bu adımı gerçekleştirmek için yaptığınız yatırımın niteliğine göre başvuru yapmanız gereken makam değişiklik gösterecektir. 

Yapılacak olan yatırımın niteliğine göre başvuru yapılması gereken makamlar şu şekildedir:

 • En az 500.000 Amerikan Doları (USD) değerinde sermaye yatırımında bulunan bireylerin değerlendirilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.
 • En az 50 kişiyi istihdam eden kişilerin değerlendirmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılır.
 • En az 500.000 Amerikan Doları değerinde mevduatı Türkiye’deki bankalara yatıran kişilerin değerlendirmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılır ve mevduatın 3 yıl boyunca tutulması gerekmektedir.
 • En az 500.000 Amerikan doları değerinde Devlet borçlanma araçlarını satın alan kişilerin değerlendirmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılır ve bu araçların 3 yıl boyunca elde tutulması gerekmektedir.
 • En az 500.000 Amerikan Doları değerinde gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını satın alan kişilerin değerlendirmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılır ve bu payların en az 3 yıl boyunca elde tutulması gerekmektedir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru Formu
 • Doğum belgesi
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Medeni durum belgesi
 • Yatırımı gösteren belgeler
 • Pasaport ve noter tasdikli Türkçe tercümesi
 • Taşınmaz değerleme raporu
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Ödenen Harçlar İçin harç ödeme makbuzu

Türk Vatandaşı ile Evlenerek Vatandaşlık Kazanmak. Evlenerek Nasıl Türk Vatandaşı Olunur? Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmanın Şartları Nedir?

Türk vatandaşı olma yolundan biri, evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma hakkıdır.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma şartları, 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 16. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bu şartların gerçekleşmesi halinde, yabancı birey Türk vatandaşı olma hakkını kullanabilir.

Buna göre Türk vatandaşlığını evlenme yoluyla kazanma koşulları aşağıda açıklanan şekildedir:

En Az 3 Yıl Evli Kalma Şartı

Türk vatandaşlığını evlenerek kazanma şartlarından biri, Türk vatandaşıyla gerçekleştirilen evliliğin en az 3 yıl süreyle devam etmiş olması gerekliliğidir. Bu gereklilik, 5901 sayılı Kanun’un 16. maddesinin 1. fıkrasında net bir şekilde belirtilmiştir. Dolayısıyla, bir yabancının Türk vatandaşıyla evlenmesi sonucunda doğrudan Türk vatandaşı olamayacağı anlaşılmaktadır. En az 3 yıl süreyle evli olmak şart olarak konulmuştur.

Aile Birliği İçinde Yaşama Şartı

Türk vatandaşlığını evlenerek kazanma sürecinde aile birliği içinde yaşama koşulu da aranmaktadır. Bu koşulun varlığını değerlendirmek, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecektir. İnceleme ise İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Diğer koşulları sağlayan yabancının Türk vatandaşı olan eşi ölürse, aile birliği içinde yaşama şartı aranmayacaktır.

Evlilik Birliği ile Uyuşmayan Faaliyetlerden Kaçınma

Türk vatandaşlığını evlenme yoluyla kazanmayı hedefleyen yabancıların, evlilik birliği ile uyuşmayacak faaliyetlerden kaçınmaları gerekmektedir. Bu tür faaliyetlere örnek olarak fuhuş yapma veya fuhuşa aracılık etme gösterilebilir.

Milli Güvenlik ve Kamu Düzenine Zarar Verme Durumu Yokluğu

Vatandaşlık başvurusu yapan yabancının milli güvenlik ve kamu düzenine zarar verebilecek bir durumu olmamalıdır. Bu durumlar arasında terör örgütlerine üyelik, bağlantı, ilişki ve üyelik bulunabilir.

Ayrıca, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 25. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde “Herhangi bir suçtan dolayı yargılanmasının sürdüğü veya hükümlü veya tutuklu olduğu belirlenenlerin” başvurularının kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir. Yani, açık bir ceza soruşturması veya ceza davası olanlar, tutuklu veya hükümlü olanlar Türk vatandaşlığını evlenerek kazanamazlar.

Evlenme Yolu İle Türk Vatandaşı Olmak İçin Nereye Başvuru Yapmak Gereklidir? Evlenerek Türk Vatandaşı Olmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Türk vatandaşlığını evlenme yoluyla kazanmak için başvurular, hem içerde hem de dışarıda gerçekleştirilebilir. Ülke içinde başvurular valiliklere yapılırken, yurtdışında ise dış temsilciliklere başvurulabilir. Başvurular, bireylerin tercihine bağlı olarak bizzat kendileri veya bir avukatları tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak ayırt etme yeteneği olmayan ve ergin olmayan bireylerin başvuruları, velileri veya vasisi tarafından yapılmalıdır.

Evlenerek Türk vatandaşlığı kazanma amaçlı başvurunuzda şu belgeler arasanmaktadır:

 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde bulunan vatandaşlık başvuru formu
 • Noter onaylı Türkçe tercümesi olan pasaport veya vatansızlık belgesi
 • Nüfus kayıt belgesinin onaylı Türkçe tercümesi
 • Türk vatandaşı olan eşin nüfus kayıt örneği
 • Evlilik cüzdanı kopyası
 • Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf
 • Ödenmiş vatandaşlık başvuru hizmet ücretini gösteren dekont
 • Başvuru sahibinin Türkiye’de yerleşik olduğu durumda, mevcut ikamet izni belgesi
 • Varsa herhangi bir suç nedeniyle verilen kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı kopyası

Valiliğe veya dış temsilciliklere yapılan vatandaşlık başvurusu ortalama 5-6 ay içerisinde sonuçlanacaktır. Bir profesyonel ile çalışmanız başvuru sürecinizin daha sağlıklı ve kısa sürede tamamlanmasını sağlar. Bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Evlat Edinme Yolu İle Vatandaşlık Nasıl Kazanılır? Yabancı Bir Çocuğu Evlat Edinilirse Çocuk Türk Vatandaşlığı Alabilir Mi?

Kanun, Yabancı Evlatların Türk Vatandaşlığını elde edebilmeleri için belirli koşulların varlığını kabul ediyor. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu’nun 18. Maddesine göre, evlat edinme yetkisi ve şartları, tarafların milli hukuklarına dayalı olarak belirlenir. Buna göre, Türk Vatandaşlığı kazanmak için Evlat Edinme Yoluyla Türk Mevzuatı’nda aşağıda belirtilen şartlar öngörülmüştür.

 • Türk Medeni Kanunu’nda yer alan geçerli evlat edinme şartlarının karşılanmış olması gerekmektedir.
 • Evlat edinilecek kişinin milli güvenlik ve kamu düzeni açısından herhangi bir engel taşımaması gerekmektedir, özellikle ergin olmayanlar için.
 • Evlat edinilen kişi küçük olmalıdır. Bu durumda, kişinin ergin olup olmadığı, kendi milli hukukuna göre veya vatansız ise Türk Medeni Kanunu’na göre belirlenir.

Yukarıdaki şartlar sağlandığında, evlatlık mahkeme kararının ardından Türk Vatandaşlığını kazanmış sayılır.

Türk vatandaşlığı kazanan çocuğun vatandaşlık başvurusunu tamamlamak amaçlı başvurunuz için sizden istenecek belgeler şu şekildedir:

 • Evlat edinenin isteğini belirten form dilekçe
 • Doğum belgesi
 • Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge
 • Evlat edinen kişiye ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

KKTC Vatandaşları Nasıl Türk Vatandaşı Olur? KKTC Vatandaşlarının Türk Vatandaşı Olma Hakkı Var Mıdır?

12.09.2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 42.maddesinde Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarının, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaşlığını kazanabileceği düzenlenmiştir.

KKTC Vatandaşlarının Türk vatandaşlığı kazanması için kendi statüsüne özel prosedürleri bulunmaktadır.  Buna göre başvuru süreci şu şekildedir:

1. Başvuru Makamı ve Usul

Doğumla KKTC vatandaşı olan kişilerin Türk vatandaşlığına geçiş başvuruları yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin düzenlenmiş olan özel vekaletname ile yapılmaktadır.

2. Sonradan KKTC Vatandaşı Olanların Durumu

KKTC vatandaşlarının Türk vatandaşlığına geçmesinin kolaylaştırılması sayesinde doğumla KKTC vatandaşı olan kişilerin sadece Türk vatandaşlığına geçmek istediğini beyan etmeleri yeterli iken doğumla KKTC vatandaşı olmayıp, sonradan KKTC vatandaşlığına geçen kişiler için Kanun’un 42. Maddesinin 2.fıkra hükmü uygulanacaktır. Bir başka deyişle; sonradan KKTC vatandaşı olan ve Türk vatandaşlığına geçmek isteyen kişiler yetkili makam kararı ile genel yoldan Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümler uyarınca Kanun’un 11.maddesinde yazılı şartların tamamını sağlamaları halinde başvurularını gerçekleştirebilecektir.

Sonuç

KKTC vatandaşlığını sonradan kazanmış kişiler Türk vatandaşlığına geçiş başvurularında genel hükümlere tabi olacaktır. Dolayısıyla bu kişiler Kanun’da öngörülen bütün koşulları taşıyor olsa dahi, yetkili makam tarafından vatandaşlığa kabul edilmemeleri söz konusu olabilecektir. Doğumla KKTC vatandaşı olan kişilerin ise Türk vatandaşlığına geçiş başvuruları Kanun’da aranan genel Türk Vatandaşlığı şartlarını sağlamaları halinde idarece kabul edilecektir.

Vatandaşlık Başvurusu Neden Reddedilir? Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Başvurunun olumsuz sonuçlanması, yani vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi olarak da bilinen durum, çeşitli sebeplerle gerçekleşebilir. Türk Vatandaşlığı Kanunu (5901 sayılı) kapsamında, Türk vatandaşlığını kazanabilmek için gereken şartlar ve özellikler net bir şekilde belirtilmiştir. Yetkili idari makamlar, Türk vatandaşlığını elde etmek isteyen kişinin bu şartlardan herhangi birini taşımadığına karar verirse, başvuruyu reddederler.

Bu bağlamda, Türk vatandaşlığını kazanma şartlarını yüzeyde de olsa kısaca belirtmek faydalı olacaktır. Çünkü başvurunun reddedilmesinin temel nedeni, idarenin başvurucunun bu şartlardan birini veya daha fazlasını karşılamadığına inanmasıdır.

Belirtmek gerekir ki, bir kişinin tüm kanunen gereken şartları karşılıyor olması, o kişiye otomatik olarak Türk vatandaşlığını kazandırma hakkını vermez. Yetkili Türk makamları, başvurucu hakkında yapılan incelemeler sonucunda kendi takdir yetkilerini kullanarak kararlarını verirler.

Vatandaşlık Başvurusu Reddi Sonucu İdareye İtiraz

Türk vatandaşlığı başvurusunun reddedilmesi durumunda, başvurusu reddedilen kişinin bu kararı itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu itiraz, idari makamlara yapılan bir itiraz olarak kabul edilir. Vatandaşlık başvurularının değerlendirildiği ve karara bağlandığı idari makam, İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri’dir.

Türk vatandaşlığı başvurusu yapmış ve bu başvurusu İçişleri Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından reddedilmiş yabancı bir kişinin çeşitli seçenekleri vardır. İlk olarak, bu kişi, kararı veren idari makama itiraz etme hakkına sahiptir ve bu itiraz süresi mahkemede iptal davası açma süresi olan 60 günü içerir. Ayrıca, aşağıda açıklandığı gibi, doğrudan söz konusu karara karşı idari yargıda iptal davası açma hakkına sahiptir.

Eğer kişi ilk olarak idari makama itiraz etmeyi seçerse, bu itiraz, iptal davası açma hakkı için verilen 60 günlük süreyi durdurur ve kişi, idari makamın yanıtını bekler. Eğer idare 30 gün içinde yanıt vermezse, itiraz talebi reddedilmiş sayılır ve kişinin idari mahkemede iptal davası açma hakkı için verilen 60 günlük süre işlemeye devam eder.

Vatandaşlık Başvurusu Reddi İçin Nasıl İptal Davası Açılır? Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Yargısal Süreç Nasıl İlerler?

Vatandaşlık başvurusu reddedilen bir kişinin, doğrudan İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması talebiyle iptal davası açma seçeneği de bulunmaktadır. Bu durumda, yabancı kişi, red kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde dava açmalıdır. Bu süre, hak düşürücü bir süre olarak kabul edilir. Vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali için açılacak dava, idari işlemin iptali davasıdır. Bu nedenle, söz konusu dava, hukuka aykırı olduğu iddia edilen vatandaşlık başvurusu reddi kararını tamamen ortadan kaldıracaktır.

Vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu tarafından mülakata tabi tutulan yabancı kişiler hakkında hazırlanan mülakat formunun İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi, vatandaşlık başvurusunun sonuçlandırılacağı aşamaya ulaşıldığını gösterir. Bu aşamada İçişleri Bakanlığı, başvurular hakkında kabul veya ret kararı verir. Ancak yasa gereği Türk Vatandaşlığına başvuru koşullarının tamamı sağlansa bile, yabancı kişiye vatandaşlık verilmesi zorunlu değildir ve idare bu konuda geniş bir takdir yetkisine sahiptir.

Bu takdir yetkisi sınırsız değildir ve idare, karar verirken belirli sınırlar içinde hareket etmelidir. Yukarıda belirtildiği gibi, vatandaşlık başvurusu reddedilen kişi doğrudan dava açabilir. Ancak kişi, idari makama itiraz etmişse ve idari makam cevap vermemişse veya itiraza rağmen red kararı vermişse, dava açma yolunu tercih edebilir.

Dava açma süresi 60 gündür ve bu süre, Türk vatandaşlığı başvurusunun reddi kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Vatandaşlık Başvurusu Reddi Sonucu Dava Hangi Mahkemeye Açılmalıdır?

Türk vatandaşlığını elde etmek için yapılan başvurunun idare tarafından reddedilmesi durumunda açılacak iptal davasının başvuru yapılacak mercii İçişleri Bakanlığı olmalıdır. Bu nedenle bu tür davaların yetkili ve görevli olduğu mahkeme, Ankara İdare Mahkemeleridir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Türkiye’de Vatandaşlık Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Vatandaşlık başvurusu için genellikle nüfus cüzdanı, pasaport, biyometrik fotoğraf gibi belgeler gereklidir. Sizden talep edilecek belgeler başvuru kategorinize göre değişiklik gösterebilmektedir. Daha detaylı bilgiler için profesyonel bir avukattan destek alabilirsiniz.

Türk Vatandaşı Olma Şartları Nelerdir?

Türk vatandaşı olmak için genel şartlar arasında Türkiye’de ikamet etme, belirli bir süre boyunca yasal olarak çalışma veya evlilik gibi durumlar bulunabilir. Ancak bu şartlar başvuru statünüze göre farklılık gösterebilmektedir.

Türk Vatandaşları Çifte Vatandaşlık Alabilir Mi?

Türk vatandaşları çifte vatandaşlık alabilir. Ancak, bazı ülkeler çifte vatandaşlığı tanımadığı için başvurmadan önce ilgili ülkenin kurallarını kontrol etmek ve profesyonel bir avukattan hukuki destek almak oldukça önemlidir.

Türk Vatandaşlığı İptal Edilebilir Mi?

Evet, Türk vatandaşlığı belirli durumlarda iptal edilebilir. Örneğin, vatandaşlık alırken sahte belge kullanma veya Türk vatandaşlığına alınmamayı gerektiren koşulları ihlal etme gibi durumlar söz konusu olabilir.

Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Vatandaşlık başvurusu süresi değişebilir. Genellikle başvurunun incelenmesi ve onay süreci birkaç ay sürebilir. Ancak, bu süre başvurulan bölgedeki yoğunluğa ve başvuru statüsüne göre değişiklik gösterebilir.

Türk Vatandaşı Olan Biri Başka Bir Ülkede Vergi Ödemek Zorunda Mıdır?

Türk vatandaşları genellikle dünya genelinde elde ettikleri gelir üzerinden Türkiye’de vergi ödemek zorundadır. Ancak çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla çeşitli anlaşmalar bulunabilir.

Türk Vatandaşı Olmanın Maliyeti Nedir?

Vatandaşlık başvurusu için gerekli belgelerin ve harçların yanı sıra diğer masraflar da bulunabilir. Ancak bu masraflar zaman içinde değişebilir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu Sürecinde Hangi Aşamalardan Geçilir?

Vatandaşlık başvurusu süreci genellikle başvuru, inceleme, onaylama veya reddetme aşamalarından oluşur.

Türk Vatandaşı Olan Biri Başka Bir Ülkede Siyasi Görev Alabilir Mi?

Türk vatandaşı olan bir kişi, yalnızca çifte vatandaşlık durumuna bağlı olarak başka bir ülkede siyasi görev alabilir. Ancak, bu durum ülkeler arasındaki anlaşmalara ve yasalara bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Türk Vatandaşı Olmak İçin Başka Bir Vatandaşlıktan Feragat Etmek Gerekir Mi?

Türk vatandaşı olmak için bazı durumlarda başka bir vatandaşlıktan feragat etmek gerekebilir. Ancak, bu durum ülkeler arasındaki anlaşmalara ve yasalara bağlı olarak değişebilir. Kişinin ülkesi çifte vatandaşlığa izin veriyorsa feragat gerekmemektedir.

Türk Vatandaşı Olmak İçin Belirli Bir Süre Türkiye’de İkamet Etmek Gerekiyor Mu?

Evet, Türk vatandaşı olabilmek için istisnai yolla alınacak Türk vatandaşlıkları hariç 5 yıl Türkiye’de ikamet etmek gereklidir. Başvuru sahibi bu 5 yıl içerisinde toplam 12 aydan uzun süre Türkiye dışında bulunmamalı

Türk Vatandaşı Olan Biri Türkiye’de Oy Kullanma Hakkına Sahip Midir?

Evet, Türk vatandaşı olan bir kişi Türkiye’de oy kullanma hakkına sahiptir. Ancak, belirli şartları yerine getirmek gerekebilir.

Türk Vatandaşlığını Kazanma Veya Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni Başvurumun Durumunu Nereden Öğrenebilirim?

Başvuru durumunuzu öğrenmek için Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın resmi web sitesindeki ilgili hizmetleri kullanabilir veya yerel nüfus müdürlükleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Türk Vatandaşlığını Kazanma Veya Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni Başvurumun Durumunu Nereden Öğrenebilirim?

Başvuru durumunuzu öğrenmek için Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın resmi web sitesindeki ilgili hizmetleri kullanabilir veya yerel nüfus müdürlükleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Vatandaşlık Başvuru Numarası Nereden Öğrenilir?

Başvuru No’sunu, Genel Müdürlüğümüz Halkla İlişkiler Şubesinden, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden ve 10/11/2014 tarihinden sonraki başvuruları Dış Temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz.

Türk Vatandaşlığını Başvurum Reddedilirse Yeniden Başvurabilir Miyim?

Evet, başvurunuz reddedilirse belirli bir süre sonra tekrar başvuruda bulunabilirsiniz. Reddettiğiniz nedenlere göre eksiklikleri tamamlayarak başvurunuzu tekrar değerlendirebilirsiniz.

Türk Vatandaşlığı Kazanılmasına İlişkin Duyuru Belgesi Teslim Alındıktan Sonra Ne Yapılmalıdır?

Duyuru belgesini aldıktan sonra Türk vatandaşlığı kazanma işlemleriniz sona ermiş olabilir. Ancak, resmi bildirimlerinizi kontrol etmek ve gerekli belgelerle güncelleme yapmak için yerel nüfus müdürlüğüne başvurmanız ve kimlik kartı talebinde bulunmanız önemlidir. Herhangi bir olası hata yüzünden sürecin olumsuz etkilenmemesi için profesyonel bir avukattan destek almanız çok önemlidir.

Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Duyuru Belgesi Nereden Alınır?

Duyuru belgesi, genellikle yerel nüfus müdürlüklerinden veya başvuru yapılan diğer resmi kurumlardan teslim alınabilir.

Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Duyuru Belgesi İkamet Adresine Gönderilir Mi?

Söz konusu belgeler ilgili makamlara ulaştırılıp ilgili makamlar tarafından başvuru sahibine imza karşılığı verilmektedir.

Türk Vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin duyuru belgesi teslim alındıktan sonra hala yabancı kimlik numarası aktif görünüyorsa ne yapılmalıdır?

Yabancı kimlik numaranızın Türk kimlik numaranızla değiştirilmesi için yerel nüfus müdürlüğüne başvurmanız durumunda sorun çözülecektir.

Türk Vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için gerekli şartlar nelerdir?

Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak.
Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak.
Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

Türk Vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için hangi belgeler gerekmektir?

Kişinin vatansız kalmaması için başka bir devletin vatandaşlığını kazandığına veya geçerli gerekçelerle kazanacağına dair kanıt teşkil edilen belgelerin Türkçe tercümeleri ile başvuru gerçekleştirilmelidir.

Türk Vatandaşlığından İzin Alarak Çıkma Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Başvurunun sonuçlanma süreci en fazla 3 ay sürmektedir.

Türk Vatandaşlığından Çıkma Başvurusunda Bulunan Kişi Yabancı İle Evliyse Çocuklar da Türk Vatandaşlığını Kaybeder mi?

Ergin olmayan çocuk talepte bulunulması halinde vatandaşlığı kaybeder.

Eşi Vefat Eden Kişi Türk Vatandaşlığından Çıkma Başvurusunda Bulunursa Ergin Olmayan Çocukları Da Vatandaşlık Hakkını Kaybeder mi?

Anne veya babası vefat etmiş olan çocuğun diğer ebeveyninin vatandaşlıktan çıkma başvurusunda bulunması durumunda ergin olmayan çocuk talep doğrultusunda vatandaşlıktan çıkacaktır.

Karı-Koca Olarak Vatandaşlıktan Çıkma Talebinde Bulunanların Çocukları da Türk Vatandaşlığını Kaybeder mi?

Anne veya babanın talebi ve diğer eşin de muvafakatı ile ergin olmayan çocuk da Türk vatandaşlığından çıkabilir.

Türk Vatandaşı Olan Kişinin Zorunlu Askerlik Yapması Gerekli Midir?

18 yaşın altındaki erkek Türk çocukları askerlik yaşına geldikleri zaman zorunlu askerlik yapmalıdırlar. Bununla beraber çifte vatandaşlığa sahip olan kişiler bir ülkede askerlik görevlerini yerine getirebilirler. Özel bir durumu olan kişilerin ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bu durumu bildirmeleri gerekmektedir.

Yatırım Yolu ile Türk Vatandaşlığı Kazanmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımına yönelmek
En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası miktarında taşınmaz mal alımı gerçekleştirip, tapu kayıtlarına üç yıl satış yapılmaması şartını ekletmek
En az 50 kişiyi istihdam etmek
En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında mevduatı, Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp, üç yıl süreyle bu tutarı koruma taahhüdünde bulunmak
En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası miktarında Devlet borçlanma araçlarını alıp, bu değeri üç yıl süreyle elinde tutma taahhüdünde bulunmak

Kimler Yatırım Yolu ile Türk Vatandaşlığı Kazanabilir?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile “Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu” hükmü doğrultusunda ikamet izni almış kişiler yatırım yolu ile Türk Vatandaşlığını Kazanabilirler.

Yatırım Yolu İle Türk Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvuru formu
Vatandaşı olduğunuz ülkeye ait kimlik belgesi (pasaport,
kimlik, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği vb.)
Her aile bireyi için 4 adet vesikalık fotoğraf
Doğum belgesi
Pasaportunuzda kayıtlı ikamet izni veya geçerli turist vizesi
Evliyseniz, eşinizin ve varsa 18 yaşından küçük çocuklarınızın kimlikleri
ve aile bağlarını kanıtlayan resmi belgeler (evlilik cüzdanı
veya evlilik belgesi, çocukların doğum belgeleri).
Eşi veya yakınları Türk vatandaşıysa, nüfus cüzdanı fotokopileri
ve Türkiye’deki ikamet adresleri
Başvuru ücretini gösteren ödeme makbuzu
Değerleme raporu
250.000 ABD Doları değerinde yapılan ödeme gösteren
dekont
Tapu veya noter tasdikli mülk satın alma taahhüdü

Yatırım Yolu ile Türk Vatandaşlığı Kazanmada Uygunluk Belgesi Nedir?

Uygunluk belgesi, Türk vatandaşlığı kazanma konusunda asgari yatırım şartının sağlandığının ilgili kurumca onaylandığını gösteren belgedir.

Eskiden Yapılan Yatırım İle Türk Vatandaşlığı Kazanılabilir mi?

Yatırım yolu ile Türk vatandaşlığı kazanmak için söz konusu yatırımın 12.01.2017 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

Yatırım Yolu İle Türk Vatandaşlığı Kazanmada Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır?

Gerekli belgelerle birlikte Tapu Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir. Tapu müdürlüğü ilgili mercilerden Uygunluk Belgesi talep edecektir.

Yatırım Yolu İle Türk Vatandaşlığı Kazanmada Uygunluk Belgesi Almak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Pasaport ve noter onaylı tercümesi
Yatırıma dair belgeler
4 Adet Fotoğraf
Talep Dilekçesi

Hisseli Olarak Alınan Taşınmazlar İle Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Bulunulur mu?

01.02.2023 tarihinden itibaren hisseli olarak alınmış taşınmazlar da yatırım yolu ile Türk vatandaşlığı kazanma hakkı vermektedir.

Yatırım Yaparak Türk Vatandaşlığı Kazanmak İçin Taşınmazın Niteliği Ne Olmalıdır?

Taşınmaz; konut, işyeri, arsa, vb. olabilir. Taşınmazın niteliği önem arz etmemektedir.

Yabancı Sermayeli Şirkete Ait Türkiye’deki Taşınmaz Satın Alınarak Türk Vatandaşlığı Kazanılabilir mi?

Söz konusu taşınmazı satın alan kişi ile satan kişi gerçek ve tüzel kişi fark etmeksizin herhangi bir ilişki içerisinde olmamalıdır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanmak İçin Gerekli İşlemleri Bizzat Başvuru Sahibi mi Gerçekleştirmelidir?

Hayır, söz konusu işlemler özel vekalet ile avukatlar tarafından da gerçekleştirilebilir.

Satış Vaadi Sözleşmesi İle Yatırım Yaparak Türk Vatandaşlığı Kazanılabilir mi?

07.12.2018 tarihinden itibaren yapılan yatırımlarda üç yıl satılmayacağına dair noter huzurunda şerh konulduktan sonra söz konusu satışta peşin ödeme yapılacağının taahhüdü ile başvuruda bulunulabilir.

Yatırım Yolu ile Türk Vatandaşlığı Kazanmak İçin Bloke Çek Kabul Olur mu?

Bankalar tarafından sunulan tüm güvenli ödeme yöntemleri kabul edilmektedir.

Yatırım Yolu İle Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Bulunan Kişinin Ailesi De Türk Vatandaşlığı Kazanabilir mi?

Evet, kişinin ailesi de Türk Vatandaşlığı kazanabilmektedir.

Yatırım Yolu İle Türk Vatandaşlığı Kazanmak İçin Birden Fazla Gayrimenkul Satın Alınabilir mi?

Toplam değeri 400.000$ olan birden fazla gayrimenkul satın alarak ve hepsine 3 yıl satılmayacağı şerhi konarak yatırım yolu ile Türk Vatandaşlığı başvurusunda bulunulabilir.

Bir Tapu ile Kaç Kişi Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Bulunabilir?

Yalnızca tapu sahibi, eşi ve kendi milli kanunlarına göre ergin olmayan çocukları vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusunda Bulunan Kişinin Birden Fazla Eşi Varsa Hepsi Vatandaşlık Alabilir mi?

Hayır, yalnızca bir eş vatandaşlık alabilir.

Yatırım Yolu İle Türk Vatandaşlığı Kazanmak İçin Yatırımın USD Olması Zorunlu Mudur?

Hayır, yatırımın USD cinsinden gerekli sınırda ve üstünde olması yeterlidir. Farklı para birimleri ile yatırım yapılabilir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Yapılması ile Oturum İzni Alınır mı?

Evet, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusu gerçekleştirildiğinde, başvuran kişi ve eşi ile reşit olmayan veya bakıma muhtaç çocukları için oturum izni verilebilir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31/1-j. maddesi uyarınca, Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve miktarda yatırım yapacak olanlar ile bunların yabancı eşleri, kendilerinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu için oturum izni alabilir.

Türk Vatandaşıyla Evlilik Dışında Uzun Süre Birlikte Yaşayan Bir Yabancı, Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Elde Edebilir Mi?

Resmi ve ciddi bir evlilik olmaksızın, bir Türk vatandaşıyla uzun yıllar birlikte yaşamanın, vatandaşlık kazanma üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Evlilik yoluyla vatandaşlık elde edilemez.

Türk Vatandaşlığı Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Türk vatandaşlığı için hizmet bedeli 2023 yılı itibari ile 115 TL olarak belirlenmiştir. Bunun dışındaki diğer harç ve giderler başvuru durumunuza göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda profesyonel bir avukattan destek almanızı öneririz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank