Türkiye'de oturum izni nasıl alınır?

Yabancının Türkiye’de kalma süresini düzenleyen ve İl Göç İdaresi’nden alınması gereken resmi belge, oturma iznidir. Oturma izni ile ilgili hukuki çerçeve, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri ile İlgili Kanun gibi yasal düzenlemelerde bulunmaktadır. Bu yazımızda “İkamet İzni Nedir?”, “İkamet izni nasıl alınır?”, “İkamet izni başvurusu nasıl yapılır?” gibi bu konu ile ilgili bilinmesi gerekenler hakkında kapsamlı bilgi sunmaktayız.

Oturma izni, Türkiye’de bulunma zorunluluğu olan yabancı uyruklular için vize sürelerini kapsamayan dönemlerde alınması gereken bir belgedir, ancak oturma izni muafiyetinden faydalanan yabancılar hariç. Oturma izni, uluslararası hukuktan kaynaklanan bir gerekliliktir ve aynı zamanda ülkenin kamu sağlığını ve düzenini koruma, olumsuz durumları engelleme ve Türkiye’de ikamet eden yabancıları tanımlama ve kontrol etme amacıyla ülke çıkarlarına hizmet eder.

İkamet İzni Nasıl Alınır? Oturum İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Oturma izni almak için başvuru, online sistem aracılığıyla başlatılmaktadır. Yani, yabancı uyruklular İl Göç İdaresi’nin resmi web sitesi üzerinden E-ikamet sistemi aracılığıyla oturma izni başvurusu yapabilirler. Başvuru yapmak isteyen kişinin, “İlk Kez İkamet İzni Başvurusu Yapıyorum” seçeneğini kullanması gerekmektedir. Ardından, karşılarına çıkan “Ön Kayıt Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmak büyük önem taşır.

Formu doldurduktan sonra, başvuru yapılacak ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden randevu alınmalıdır. Randevu günü ve saatine uygun olarak, doldurulan Ön Kayıt Formu çıktısı alınarak imzalanmalı ve oturma izni başvurusu için gerekli belgelerle birlikte İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne hazır bir şekilde gidilmelidir.

Oturum İzni Çeşitleri Nelerdir? Türkiye’de Hangi Oturum İzni Benim İçin Uygun?

Türkiye’de ikamet etmek için çeşitli oturma izni türleri bulunmaktadır, bunlar:

 • Kısa dönem oturum izni
 • Uzun dönem oturum izni
 • Aile oturum izni
 • Öğrenci oturum izni

Yabancı uyruklu kişi için hangi oturma izni türünün uygun olduğunu belirlemek, oturma izni başvurusunun yapılmasının ilk adımıdır.

1-Kısa Dönem Oturum İzni Nedir? Türkiye’de Kısa Dönem İkamet İzni Nasıl Alınır?

Yabancı uyruklu bireylere belirli bir süreliğine Türkiye’de ikamet etme hakkı tanıyan izin türlerinin genel adı olarak kısa dönem ikamet izni kullanılır. Kısa dönem ikamet izinlerinin büyük bir kısmı, turistik amaçlarla verilen oturma izinlerini içerir. Bu kategoriye ait izin türleri, genellikle ilk başvuruda bir yıl süreyle verilmektedir.

Kısa dönem oturum izni alabilmek için belli nitelikleri karşılıyor olmanız gerekmektedir. Buna göre başlıca Türkiye’de kısa dönem oturum izni alabilecek olan kişiler şunlardır:

 • Bilimsel araştırma yapmak üzere Türkiye’ye gelecekler.
 • Türkiye’de taşınmaz mülk sahibi olanlar.
 • Türkiye’de ticari ilişkiler kuracak olanlar.
 • Türkiye’deki hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar veya öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler.
 • Turistik nedenlerle Türkiye’de konaklayacaklar.
 • Kamu sağlığına tehdit olarak kabul edilmeyen hastalıklardan birini taşımama şartıyla tedavi görecekler.
 • İdari makamların talep veya kararı uyarınca Türkiye’de kalmaları gerekenler.
 • Aile Oturma izninden kısa dönem oturma iznine geçiş yapanlar.
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olanlar.
 • Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar.
 • Türkiye’de yükseköğrenimlerini tamamlayanlar, mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde başvuruda bulunanlar.
 • Türkiye’de çalışmayan, ancak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yapacak olanlar ile bunların yabancı eşleri ve ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları.

Bu kategorilerden herhangi birisine uygunsanız Türkiye’de kısa dönem oturum izni alma hakkına sahip olabilirsiniz. Yapmanız gereken, doğru adımları izleyerek sağlıklı bir başvuru süreci tamamlamanızdır.

Başvuru aşamanız, ikamet iznine sahip olabilmeniz için en önemli adımdır. Bu doğrultuda başvurunuzu en sağlıklı şekilde tamamlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Kısa Dönem Oturum İzni Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir? Kısa Dönem Oturum İzni Başvuru İçin Hangi Belgelere İhtiyacım Var?

 • Başvuru formu
 • Pasaport veya eşdeğer bir belgenin orijinali ve fotokopisi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • İkamet izni süresince yeterli mali kaynak beyanı
 • Sağlık sigortası

Bu dokümanlar, tüm kısa dönem ikamet izinleri için gereklidir. Kısa dönem ikamet izni başvurusunun nedenine bağlı olarak, ek belgeler sunulmalıdır. Örneğin turistik amaçlı kısa dönem oturum izni alacaksanız otel, seyahat, bilet vb. rezervasyonlarınızı başvurunuza eklemeniz ikamet izninizin daha kolay çıkmasını sağlayacaktır. Yabancı uyruklu bireyin amacına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış imzalı veya e-imzalı belge de yukarıda bahsedilen belgelere eklenmelidir.

Kısa Dönem Oturum İzni Başvurusu Nereye Yapılır? Kısa Dönem Oturum İzni Almak İçin Nereye Başvurmalıyım?

Kısa dönem oturma izni başvurusu, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 21. maddesi gereği, eğer yabancı kişi Türkiye’de ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yapılmalıdır, yabancı kişi başvurusunu kendi ülkesinde iken yapacaksa vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkenin konsolosluklarına başvurusunu yapmalıdır.

Konsolosluklar, oturma izni başvurularını inceleyerek görüşlerini Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne iletmektedir. Genel Müdürlük, gerekli olduğunda ilgili kurumların görüşlerini de alarak başvuruları sonuçlandırdıktan sonra, oturma izninin düzenlenmesi veya başvurunun reddedilmesi konusunda konsolosluğa bilgi sunar.

Başvurular, en fazla doksan gün içinde sonuçlandırılır ve oturma izni başvurusuyla ilgili kararlar başvurana iletilir.

Kısa Dönem Oturum İzni Süresi Nedir? Kısa Dönem Oturum İzni Ne Kadar Süreli Verilir?

Kısa dönem oturum izni en fazla 2 yıllık olarak verilmekle birlikte uygulamada genellikle bir yıl verildiği görülmektedir. Bu süre ikamet izni alış sebebinize bağlı olarak da değişiklik göstermektedir.

2- Uzun Dönem Oturum İzni Nedir? Türkiye’de Uzun Dönem İkamet İzni Nasıl Alınır?

Türkiye’de sürekli olarak 8 yıl boyunca ikamet eden ve diğer gereklilikleri de yerine getiren yabancılar tarafından talep edilen oturma izni türü, uzun süreli ikamet izni olarak adlandırılır. Bu tür izin alan kişi, yenileme başvurusu yapmaksızın süresiz olarak ülkede kalma hakkı kazanır.

Uzun süreli ikamet izni ile ilgili düzenlemeler, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 42. maddesi ve sonraki maddelerinde bulunmaktadır. Ayrıca, bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik de bulunmaktadır.

Uzun süreli ikamet izni, yalnızca bir ikamet izni türüdür. Ancak bir yabancının oturma izni başvurusu yaparken en uygun olanın doğru bir şekilde belirlenmesi önemlidir.

Uzun süreli ikamet izni sahipleri, vatandaşlar gibi birçok haktan faydalanabilirler. Ancak başvuru kriterlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi son derece önemlidir. Kriterlerde hata yapmaktan kaçınılması, başvurunun başarısı açısından kritiktir. Bu nedenle her aşamada bir avukattan danışmanlık almak faydalı olacaktır.

Uzun Dönem Oturum İzni Almanın Şartları Nelerdir?

Yabancı bireylerin uzun dönem ikamet izni alabilmeleri için Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 43. maddesinde belirtilen bazı koşullar bulunmaktadır. Bu kanun maddesine göre, şartlar aşağıda sıralandığı gibidir:

 • Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle bulunmak.
 • Son üç yıl içinde sosyal yardım almadan geçinmek.
 • Kendisi ve ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli bir gelir kaynağına sahip olmak.
 • Geçerli bir sağlık sigortasına sahip olmak.
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak.

Ancak, bir istisna bulunmaktadır: Uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunan yabancılar, eğer Bakanlık tarafından belirlenen şartlara uygun bir başvuru yapıyorlarsa, 43. madde kapsamındaki “Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak” dışındaki şartlara bakılmaksızın başvuruları değerlendirmeye alınır.

Belirttiğimiz gibi uzun dönem ikamet izni koşullarından biri, yabancının başvuru tarihinden önce kesintisiz olarak Türkiye’de 8 yıl ikamet etmiş olmasıdır. Bu 8 yıl süresi hesaplanırken başvuru tarihi temel alınır. Yabancının yurt dışında bulunduğu veya oturma izni olmadan Türkiye’de geçirdiği günler, süre hesabına dahil edilmez ve kesinti olarak kabul edilir.

Başvuruda bulunan yabancı, 6 aydan daha uzun süre ülke dışında bulunduysa başvurusu süre incelemesi yapılmaksızın direkt reddedilecektir.

Uzun Dönem Oturum İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Öncelikle belirtmeliyiz ki, başvuru sırasında temel gerekli evrakların yanı sıra, başvuran yabancının kişisel durumuna bağlı olarak ek belgeler de talep edilebilir. Bu gereksinimler olaya göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle başvurudan önce bir önceden değerlendirme yapmak önemlidir. Ancak genel olarak, istenen temel belgeler aşağıda sıralandığı gibidir:

 • Başvuru formu
 • Yabancı uyruklu kişinin pasaportunun bir örneği
 • Resim
 • Harç ücretinin ödendiğini gösteren makbuz veya belgeler
 • Türkiye’de ikamet edilecek süre boyunca yeterli ve düzenli gelirin olduğunu gösteren beyan
 • Sağlık sigortası
 • Başvurudan önceki 3 yıl içinde sosyal yardım alınmadığına dair belge
 • İkamet izni verilirse kalınacak yerin belirlendiğini gösteren belge (Eğer ev sahibiyseniz tapu, değilse kira sözleşmesi)
 • 8 yıl boyunca Türkiye’de ikamet edildiğini gösteren belge
 • Adli sicil kaydı
 • Daha önceki ikamet izinlerinden yararlandıysanız, bu izinlere ilişkin belgeler

Yukarıda listelenen belgeler, temel gereksinimleri oluştursa da, bireysel başvurular sırasında hatalar yapılma olasılığını artırabilir. Süreci hatasız bir şekilde tamamlamak için bir avukatın rehberliği önemlidir. Uzun dönem ikamet izni başvurunuz için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Uzun Dönem İkamet İzni Başvurusu Nasıl Yapılır? Uzun Dönem İkamet İzni Başvuru Adımları Nelerdir?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü resmi web sitesi üzerinden e-ikamet sistemi aracılığıyla online başvurular gerçekleştirilir. Uzun Dönem oturum İzni başvurusu online olarak yapıldıktan sonra, seçilen randevu tarihinde yabancının gerekli belgeleri hazırlayarak randevuya katılması gerekmektedir. Randevu sırasında belgeler teslim edildikten sonra kişi ülkeyi terk etmeden başvuru sonuçlarını beklemelidir.

Ayrıca, halihazırda oturum izni veya çalışma izni sahibi olanlar da e-ikamet sistemi üzerinden ‘oturum izni geçiş başvurusu’ yaparak uzun dönem oturum izni alabilirler.

Uzun Dönem Oturum İzni Süresi Ne Kadardır?

Uzun dönem oturum izni alan yabancılar Türkiye’de süresiz olarak kalabilmektedirler. Bu oturumtipine sahip olduktan sonra herhangi bir uzatma/yenileme başvurusu yapılmasına gerek yoktur.

3- Aile Oturum İzni Nedir? Türkiye’de Aile İkamet İzni Nasıl Alınır?

Aile bağlarına dayalı olarak verilen oturum izni türüne aile oturum izni veya aile oturma izni denir. Aile üyeleri arasındaki birliğin korunmasını amaçlar. Bu tür oturum izni, genellikle destekleyici bir kişi aracılığıyla yabancı uyruklu kişiye verilir.

Türk vatandaşları, Türk vatandaşlığını kaybetmiş kişiler (çıkma izni ile), Türkiye’de oturum izni bulunan yabancılar, mülteciler ve ülkelerine geri gönderilemeyen mülteci statüsünde kabul edilmeyen bireyler aile oturma izni başvurusunda bulunabilirler. Aile oturma izni talepleri, yabancı eş, kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğu veya kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğu gibi dayanak gösterilen kişilere dayalı olarak yapılır ve bu dayanak gösterilen kişiler başvuru sahibinin destekleyici olarak adlandırılır.

Aile oturum izni başvurabilecek kişiler, yukarıda açıklandığı şekilde yasal düzenlemelerde belirtilmiştir ve yalnızca bu şartları taşıyan bireylere aile oturma izni verilebilir. Bu nedenle başvurular önceden dikkatlice değerlendirilmeli ve ilgili kriterlere uygun olarak yapılmalıdır.

Aile oturma izni, genellikle en fazla üç yıl süre ile verilir ve bu üç yıllık sürenin sonunda izni yenilemek için tekrar başvuru yapmak gerekir. Başvuruda dayanak gösterilen destekleyici kişinin izin süresini aşmamasına dikkat edilir ve bu şekilde aile oturma izni düzenlenir.

Aile Oturum İzninin Şartları Nelerdir?

Aile oturum izni almak için hem izni alacak kişinin hem de destekleyici kişini bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

 1. Aile Oturum İzninde Destekleyici Kişi İçin Şartlar
 2. Destekleyici kişinin aylık geliri asgari ücretin alt sınırını aşmalı, kişi başına düşen aylık gelir ise asgari ücretin üçte biri kadar olmalıdır. Aile fertleri, aile büyüklüğüne bağlı olarak uygun barınma koşullarına sahip olmalı ve tüm aile üyelerini kapsayan sağlık sigortası bulunmalıdır.
 3. Destekleyici, başvuru tarihinden itibaren son beş yıl içinde aile düzenine karşı işlenen suçlardan herhangi birine mahkum edilmemiş olmalıdır ve bu durumu adli sicil kaydıyla belgelemelidir.
 4. Genelde, destekleyici en az bir yıldır Türkiye’de oturumizni ile bulunmalıdır. Ancak, bilimsel araştırma veya çalışma iznine sahip olanlar, mavi kart sahipleri ve Türk vatandaşlarıyla evli olan yabancılar için bu şart aranmaz.
 5. Destekleyicinin Adres Kayıt Sistemi’nde (AKS) kaydı olmalıdır.
 6. Aile Oturum İzninde Talepte Bulunan Kişi İçin Şartlar
 7. Aile oturma izni başvurusunda bulunan kişi, Aile Oturma İznini Kimler Alabilir? başlıklı bölümde belirtilen kişilerden biri olduğunu belgelemelidir. Örneğin, Mavi Kart sahibi bir kişinin eşi olduğunu gösteren evlilik cüzdanını sunmalıdır.
 8. Aile oturma izni başvurusunda bulunan kişi, Aile Oturma İznini Kimler Alabilir? başlıklı bölümde belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya bu kişilerle birlikte yaşama niyeti taşıdığını gösteren bilgi ve belgeler sunmalıdır. Örneğin, başvuru sahibi uzun dönem oturma izni sahibi bir kişi ile birlikte yaşadığını veya bu kişiyle yaşama niyetini göstermelidir.
 9. Evlilik, aile oturma izni alabilmek amacıyla yapılmamış olmalıdır. Aksi takdirde, aile oturma izni başvurusu reddedilecektir.
 10. Aile oturma izni başvurusunda bulunan kişi ile eşinin her ikisi de on sekiz yaşını doldurmuş olmalıdır.
 11. Başvuruda bulunan kişi, Kanun’un 7. maddesinde belirtilen Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyen yabancılar kategorisine girmemelidir.

Aile Oturum İzni Başvurusu Nasıl Yapılır? Nasıl Aile Oturum İzni Alırım?

Aile oturum izni almak için de diğer oturum izinleri gibi öncelikle E-İkamet sisteminden online başvuru formunu doldurarak başvuru sürecinizi başlatmanız gerekmektedir. Bu süreçte hem talep eden hem de destekleyici kişi hakkında sorular sorulabilmektedir.

Bu adımı tamamladıktan sonra adım sonunda belirtilen yönergeler ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden başvuru randevusu almanız gerekmektedir. Randevuya destekleyici kişi ile berber, gerekli belgeleri hazırlayarak gidilmelidir.

Aile Oturum İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Başvuruda bulunandan istenecek belgeler:

 • Oturum İzni Başvuru Formu (Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.)
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfalar) (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)
 • Dört (4) adet biometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 • İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar
 • Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgeler

Randevuda bulunması gereken destekleyici kişiden istenecek belgeler:

 • Türk vatandaşı ise; Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)
 • Yabancı ise; pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfalar) (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için varsa) (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)
 • Oturum/çalışma izni belgesi, mavi kart, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgelerinin fotokopisi
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, imzalı belge
 • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen oturum izni süresini kapsamalıdır.)
 • Adli sicil kaydı
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
 • Kalınacak Yeri Gösterir Belge
 •  

Aile Oturum İzni Ne Kadar Süreli Verilir?

Aile oturma izni süresi hakkındaki düzenleme, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 34. maddesinde yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre, yabancıya verilen aile oturma izni süresi en fazla 3 yıl olarak belirlenmiştir.

Destekleyici kişi, Türkiye’de herhangi bir amaçla 3 yıldan daha kısa bir süreli oturum izni almışsa, başvuru sahibine destekleyicinin izin süresini aşacak şekilde oturum izni verilmesi mümkün değildir.

Aile oturum izni süresi, en fazla 3 yıl olarak sınırlıdır. Bu sürenin sona ermesi halinde, iznin yenilenmesi için başvuru yeniden yapılmalıdır. Yenileme başvurusu sırasında, ilk başvuruda aranan şartların hala geçerli olup olmadığı incelenir ve izin süresi bu doğrultuda yeniden uzatılır.

4- Öğrenci Oturum İzni Nedir? Türkiye’de Öğrenci Oturum İzni Nasıl Alınır?

Öğrenci Oturma İzni, yabancılara Türkiye’de eğitim aldıkları süre boyunca ülkede kalma hakkı veren bir oturum izni türüdür. Türkiye’de eğitim görmeyi amaçlayan yabancılar, Kanun’da belirtilen kriterleri yerine getirdikleri takdirde öğrenci oturma izni alabilirler. Öğrenci oturma izni ile ilgili şartlar ve kurallar, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve bu kanuna dayalı yönetmelikler tarafından belirlenmiştir.

Kanuna göre, Türkiye’de öğrenim görmek isteyen ilkokul, ortaokul öğrencileri ile ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu amacı gerçekleştirmek istediklerini gösteren belgeleri sunarak öğrenci oturma izni alabilirler. Türkiye’de öğrenci oturma izni ile kalan yabancılar ayrıca çalışma hakkına da sahiptirler. Ancak, bu kişilerin Türkiye’de çalışabilmesi için çalışma izni alması gerekmektedir.

Öğrenci Oturum İzni Alma Şartları Nelerdir?

Öğrenci oturma izninin şartları Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 39. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Yabancı öğrenci, Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmelidir.
 • Öğrenci oturma izni başvurusunda bulunan kişi, Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini İl Göç İdaresi Müdürlüğüne vermelidir.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 7. maddesinde sayılan, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek olan yabancılar öğrenci oturma iznine başvuramaz.

Öğrenci Oturum İzni Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Başvuruların kişisel özelliklerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak, her öğrencinin farklı belgelere ihtiyacı olabilir. Ancak genel olarak aşağıda sıralanan belgeler başvurulan her öğrenci türü için gereklidir:

 • Oturum İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • 4 adet biyometrik (ICAO standartlarına uygun) fotoğraf
 • Gerekli harçların ödendiğini gösteren makbuzlar
 • Sağlık sigortası belgesi
 • Adli Sicil Kaydı belgesi
 • Aktif öğrencilik belgesi
 • Oturum izni süresince geçimini sağlayacak maddi kaynakları gösteren belgeler
 • Oturum izni verilmesi halinde kalınacak yerin belgesi
 • Duruma bağlı olarak gerekebilecek ek belgeler

Başvuruların kişisel özelliklere ve gereksinimlere göre değişebileceğini unutmayın, bu nedenle belge gereksinimlerini doğrulamak her zaman önemlidir.

Öğrenci Oturum İzni Süresi Ne Kadardır? Öğrenci Oturum İzniyle Ne Kadar Türkiye’de Kalabilirim?

Öğrenci oturum izninin amacı, yabancının Türkiye’de eğitim görmesi olmakla beraber iznin süresi 1 yıldır. Bu süre sonunda eğitime devam eden yabancı öğrenci, oturum izni süresini uzatma başvurusunda bulunabilecektir.

Oturum İzni Nasıl Uzatılır? Oturum İzni Uzatma Başvurusu

Oturum izni uzatmak için ikamet izni süresinin sona ermesine 60 gün kala başvurulabilir. Başvurunun oturum izni süresinin sona ermeden yapılması önemlidir. oturum izni süresi sona eren yabancı uyruklu birey, mazeretli bir durumda bulunuyorsa 15 gün içinde oturum izni başvurusu yapabilir. Ancak bu durumda ilk başvuru olarak oturum izni talebinde bulunmalıdır.

 Oturum izni uzatma başvuruları, yabancı uyruklu kişiler tarafından e-ikamet sistemi üzerinden gerçekleştirilir. oturum izni başvurusu tamamlandıktan sonra, yabancı uyruklu bireyin istenen belgeleri tamamlayarak ikametinin gerçekleşeceği ilin göç idaresi müdürlüğüne 5 gün içinde postayla gönderilmesi gerekmektedir.

OTURUM İZNİ BAŞVURUSU REDDİ

Oturum İzni Neden Reddedilir? Oturum İzni Başvurusu Ret Sebepleri

Oturum izni başvurusunun reddedilmesi, genellikle usuli hatalardan kaynaklanır. Ayrıca, başvurulan oturum izni türüne bağlı olarak reddetme nedenleri de farklılık gösterebilir. Temelde, “ikamet izni nasıl alınır” konulu yazımızı inceleyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Reddilme nedenlerinin birkaçını aşağıda sıralayabilirim:

 • Alınacak oturum izni türü için gerekli şartların eksik olması.
 • Yabancıya yönelik sınır dışı etme kararının bulunması.
 • Yabancının ülkeye giriş yasağının bulunması.
 • Kamu sağlığını tehlikeye atabilecek bir hastalığı taşıyor olması.
 • Türkiye’ye gelip kalacağı adres bilgisini vermemesi.
 • Vize ihlali sonrası oturum izni başvurusunda bulunması.
 • Uygun olmayan bir oturum izni türüne başvurması.
 • Vize muafiyet süresinin sona ermesinin ardından oturum izni başvurusu yapması.

Yukarıda sayılan nedenler sadece birkaç örnektir ve başvuru sırasında dikkatli olmak oldukça önemlidir. İşlemi hukuki bir zemine oturtmak için avukat yardımı almak faydalı olabilir. Başvurunuzu en az ret ihtimali ile gerçekleştirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Oturum İzni Başvurusu Reddedilirse Ne Olur?

Oturum izni başvurusu reddedildikten sonra ret kararı, 10 gün içerisinde yabancının ülkeyi terk etmesi gerektiği ile birlikte kişiye tebliğ olur. Bu süreçte yürütmenin durdurulması kararı verilmezse, kişinin vizesi veya vize muafiyeti yoksa ülkeyi terk etmesi gerekir.

Bu durumun öncelikle bir süreliğine engellenmesi, sonuç olarak da oturum izni almak için yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açılmalıdır. İlk etapta ürütmenin durdurulması talebinin kabul edilmesi sonucu kişi dava sürecinde ülkede kalabilir. İptal davasının kazanılması durumunda ise kişinin reddedilen oturum izni başvurusu kabul edilecektir.

Oturum İzni Reddinden Sonra Hemen Ülkeden Çıkmak Mı Gerekir?

Red kararı üzerine yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılmışsa yürütmenin durdurulması talebi reddedilmedikçe yabancı kişinin çıkış yapması gerekmez.  Aksi durumda deport kararı ve para cezası uygulanacaktır.

Şartlı Giriş Nedir? Türkiye V84 Şartlı Giriş

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya valilik tarafından verilen yabancı uyruklulara karşı uygulanan giriş yasağı, halk arasında deport olarak da bilinir. Bu yasağa tabi olan yabancılar, Türkiye’ye giriş yapamazlar ve ya kendi ülkelerine ya da başka bir ülkeye sınır dışı edilirler. Giriş yasağı, süreli veya süresiz olarak iki şekilde uygulanabilir. Süreli giriş yasağı, yabancının Türkiye’ye belirli bir süre boyunca girmesini engeller. Yeni düzenlemelere göre, bu süre en fazla 5 yıl olabilir ve gerektiğinde 5 yıl daha uzatılabilir. Süresiz giriş yasağı ise belirli bir süre sınırı olmaksızın kişinin Türkiye’ye girişini engeller.

Yabancılar, vize veya vize muafiyet süresini ihlal ederek Türkiye’de oturum etmeye çalıştıklarında veya çalışma izni olmaksızın çalıştıklarında, süreli giriş yasağına tabi tutulurlar. Ancak V84 kapsamında vize veya vize muafiyet süresini ihlal eden yabancılar, kendi istekleriyle ülkeyi terk edip para cezasını öderlerse, giriş yasağı uygulanmaz. Para cezasını ödeyen yabancılar, Türkiye’ye koşullu olarak giriş yapabilirler. Koşullu giriş yapan yabancılar, en geç 10 gün içinde oturum izni başvurusunda bulunmak zorundadırlar.

Şartlı Giriş Süresi Aşılırsa Ne Olur? Türkiye’ye Şartlı Giriş Yapıp Oturum İzni Başvurusunda Bulunmamak

Şartlı giriş hakkı, daha önce vize veya vize muafiyet süresini ihlal ederek Türkiye’de oturum etmiş ve ardından para cezasını ödeyerek ülkeyi terk etmiş yabancılara tanınır. Şartlı giriş yapmış yabancılar, 10 gün içinde ikamet ettikleri il veya ilçedeki Göç İdaresi Müdürlüğü’ne oturum izni başvurusunda bulunmak zorundadır.

Bu 10 günlük süre kesin bir hak düşürücü süre olarak kabul edilir ve bu süre içinde başvuru yapmayanlar için Türkiye’ye süreli giriş yasağı uygulanır. Başka bir deyişle, bu kişiler Türkiye’den deport edilecektir.

OTURUM İZNİ REDDİNDE YARGISAL SÜREÇ

Oturum İzni Başvurusu Reddedildikten Sonra Yeniden Başvuru Yapılabilir Mi? Yeniden İkamet İzni Nasıl Alınır?

Red kararının ardından belirlenen süreler içinde ülkeyi terk eden bir yabancı, daha sonraki bir tarihte ülkeye tekrar giriş yapabilir. Eğer yabancı, oturum izni başvurusu reddedildikten sonra 6 ay içinde yeni bir başvuru yapmak istiyorsa, önceki başvurudan farklı bir oturum izni talebi sunmalıdır.

Red kararının tebliğ edilmesinin ardından yeniden başvuru yapmak isteyen bir yabancı, aynı gerekçeyle başvuruda bulunmak isterse, red kararının tebliğ tarihinden itibaren 6 ay süresini beklemelidir.

Oturum İzni Reddi Sonucu Dava Açılabilir Mi?

Oturum izni reddi sonucu idareye karşı 60 gün içerisinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılmalıdır. Oturum izni reddinin tebliğinde 10 gün içinde ülkeden çıkılması gerektiği belirtildiği için iptal davasının ilk 10 günde açılması yabancının ülkede kalması için gereklidir.

Oturum İzni Reddine İptal Davası Açılırsa Ülkede Kalabilir Miyim?

Öncelikle, reddedilen başvurunun ardından yabancıya 10 gün süre verilir, bu süre içinde ülkeyi terk etmesi gerekmektedir. Yabancı, bu süre içinde ülkeyi terk etmezse, sınır dışı edilme kararı alabilir. Bu noktada, ikamet izni reddi ile ilgili bir dava açma hakkı doğar.

İdari yargıda dava açma hakkını kullanmak isteyen yabancı, bu süreci 60 gün içinde başlatmalıdır. Yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılmasının ardından kişi, yürütmenin durdurulması talebinin kabul edilmesi durumunda yasal olarak ülkede kalabilir ve mahkeme süreci sona erene kadar sınır dışı edilme işlemi uygulanmaz.

SIKÇA SORULAN SORULAR ?

Kimler Türkiye’de İkamet İzni Alabilir?

 • Türkiye’de çalışan yabancılar
 • Aile birleşimi yapacak olanlar
 • Eğitim amacıyla gelen öğrenciler
 • Şirket sahibi veya yatırımcılar
 • Türk vatandaşıyla evlenen yabancılar
 • İnsani nedenlerle gelenler ( Savaş, ölüm cezası vb.)

İkamet İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

İkamet izni başvuruları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden online olarak yapılır. Başvuru sırasında gerekli belgeler titiz biçimde sunulmalıdır. Oturum izni başvurusu yapılırken bir profesyonelden destek almanız başvurunuzun doğru gerçekleştirilmesi için oldukça önemlidir.

Türkiye’de İkamet İzni Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Pasaport
 • Biyometrik fotoğraf
 • Vize
 • Sağlık sigortası
 • Adli sicil kaydı gibi belgeler

Öte yandan ikamet iznine başvuru statünüze göre farklı belgeler talep edilebilmektedir.

Türkiye’de İkamet İzni Başvuru Süreci Ne Kadar Sürer?

Başvurunun türüne ve başvuru gerçekleştirilen Göç İdaresi’nin yoğunluğa bağlı olarak başvuru sürecinin uzunluğu değişkenlik gösterebilmektedir. Genellikle süreç birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürmektedir.

Türkiye İkamet İzni Başvurusu Olumsuz Sonuçlanırsa Ne Yapılmalı

Ret kararı alındığında, itiraz hakkı bulunabilir. İtiraz süreci ve şartları başvuru ret belgesinde belirtilir.

İdareye gerçekleştirilecek itirazın olumlu sonuçlanmaması durumunda İdare Mahkemelerinde iptal davası açılabilecektir. Zamanaşımı sürelerinin kaçırılmaması ve ilgili başvuruların doğru yapılması için ikamet izni konusunda uzman bir Türk avukattan destek alabilirsiniz.

Türkiye’de İkamet İzni Başvurusu Reddedilirse İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Başvuru sahibinin oturumizni başvurusunun reddedilmesi sonucu idareye 30 günlük süre içerisinde itirazda bulunulabilir.

İdareden cevap gelene kadar veya 30 günlük cevap süresi dolana kadar yargı süreci için belirlenen zamanaşımı işlememektedir.

Türkiye’de İkamet İzni Reddedilmesi Durumunda Dava Açılabilir mi?

Evet, red kararının kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren başvuru sahibinin  60 gün içerisinde red kararı doğrultusunda ilgili idareye dava açma hakkı bulunmaktadır.

Türkiye’de İkamet İzni Reddine Karşı Hangi Mahkemede Dava Açılmalıdır?

Oturumizni başvurusunun reddine karşı iptal davası açılacak mahkeme ilgili işlemi tesis eden idarenin bulunduğu şehirdeki İdare Mahkemeleridir.

İkamet İzni Aldıktan Sonra Neler Yapılmalı?

İkamet izni alan kişiler, izin sürelerine sadık kalmak suretiyle Türkiye’de yaşayabilirler. İkamet izni süresi dolmadan uzatma başvurusu gerçekleştirilmelidir.

İkamet İzni Süresi Uzatılabilir Mi?

Evet, oturum izni süresi uzatılabilir. İkamet izni uzatmak için uzatma başvurusu gerçekleştirilmelidir. Bu başvuru süreci oturum izni alma başvurusu ile benzerlikler gösterse de dikkat edilmesi gerekilen konuları kaçırmamak için profesyonel destek almanızı öneririz.

Türkiye’de Çalışma İzni Almak İsteyenler Ne Yapmalı?

Çalışma izni için öncelikle işveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunulmalıdır. İzin süreci bu başvurunun onaylanmasına bağlı olarak devam eder.

Oturum İzni Almak İçin Türkçe Bilmek Şart Mı?

Eğitim amacıyla gelen öğrenciler için gerekli olan ikamet izni statüsü gibi bazı ikamet izni statüleri için Türkçe bilme şartı aranmaktadır. Öte yandan başvuru sahibinin kısmen de olsa Türkçe biliyor olması başvurusu için olumlu etki sağlayacaktır.

Öğrenci İkamet İzni Almak İçin Kabul Mektubu Şart Mıdır?

Evet, öğrenci ikamet izni alabilmek için Türkiye’de bir eğitim kurumundan kabul mektubu gereklidir.

İkamet İzni Başvurusu İçin Randevu Almak Zorunlu Mu?

Çevrimiçi ikamet izni başvurusunda bulunduktan sonra sözlü mülakat için başvuru makamından randevu alınması gerekmektedir. Randevuda başvuranın (varsa destekçinin) bizzat bulunması gerekmektedir.

İkamet İzni Almak İçin Yaş Sınırı Var Mıdır?

Genellikle yaş sınırı bulunmamakla birlikte, bazı kategorilerde yaş şartlarına dikkat edilmelidir. Başvuru gerçekleştirecek kişinin uygunluk şartlarını sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için ikamet izni konusunda uzman bir avukattan destek alınmasını tavsiye ederiz.

İkamet İzni Almak İçin Sağlık Kontrolü Zorunlu Mudur?

Evet, ikamet izni başvurusunda bulunan kişilerin sağlık kontrolünden geçmesi gerekli olabilir. Öte yandan kişilerin sağlık sigortası yaptırması da zorunludur.

İkamet İzni Almak İçin Türkiye’de Bir İkamet Adresi Gereklidir Mi?

Evet, ikamet izni almak için Türkiye’de bir ikamet adresine sahip olmak gereklidir. Bu ikamet adresi kendi konutunuz olabileceği gibi herhangi başka bir yerleşim yeri de olabilir.

Oturum İzni Almak İçin Vize Süresi Dolmuş Olmalı Mıdır?

İkamet izni esasında uzun süreli bir vizedir. İkamet izni başvurusu kişilerin vizeleri veya vize muafiyetleri  süreleri içerisinde gerçekleştirilmelidir..

İkamet İzni Almak İçin Başvuru Sırasında Türkçe Belge Sunmak Zorunlu Mu?

Oturum izni başvurusunda bulunan kişilerden talep edilen destekleyici belgelerin, belge türüne bağlı olarak Türkçe çevirisinin yapılmış olması istenebilmektedir. Bazı belgelerin ise İngilizce olması yeterli görülmektedir.

İkamet İzni Almak İçin Gerekli Belgelerin Noter Onayı Gereklidir Mi?

Bazı belgelerin noter onayı gerekebilir. İl Göç İdaresi, kişisel belgelerin noter onaylı olmasını talep etmektedir. Gerekli olan belgelerin nasıl doğru şekilde hazırlanacağını öğrenmek için ikamet izni konusunda bir profesyonelden destek alabilirsiniz.

Türkiye’de İkamet İzni Almak İçin Sigorta Zorunlu Mudur?

Evet. İkamet izni başvurusunda bulunan kişilerin çevrimiçi başvuru sırasında sağlık sigortası poliçe numarası istenmektedir. Bununla beraber adaylar çevrimiçi başvuru sonrası mülakat randevularına giderken poliçelerini de destekleyici belgelerinin beraberinde Göç İdaresine götürmelidirler.

Öğrenci İzni Almak İçin Gerekli Olan Eğitim Kurumu Belirli Bir Kalite Standardına Sahip Olmalı Mıdır?

Evet, öğrenci izni alabilmek için başvurulan eğitim kurumunun belirli standartlara uygun olması gereklidir.

İkamet İzni Almak İçin Gerekli Belgelerin Orijinalleri Mi Sunulmalıdır, Yoksa Fotokopileri Yeterli Midir?

Genellikle başvuru sırasında orijinal belgelerin yanı sıra noter onaylı fotokopiler de sunulmalıdır. Orijinal belgeler görüşme sonrasında başvurana tekrardan teslim edilecektir.

İkamet izni almak için Türkiye’de bir banka hesabı açmak zorunlu mudur?

Hayır. Türkiye’de ikamet izni başvurusunda bulunan kişilerin bir banka hesabı açmaları gerek görülmemektedir. Öte yandan başvuru sahiplerinden mali güçlerini kanıtlamaları amacıyla mevcut banka hesaplarının dökümleri istenebilmektedir.

İkamet İzni Başvurusu Yaparken Başvuru Sahibi Türkiye’de Olmalı Mıdır?

Başvuru sahiplerinin özellikle mülakat görüşmesi randevusunda bizzat bulunmaları istenmektedir. Öte yandan başvurulan ikamet izni statüsüne göre destekleyici kişi olması durumunda destekleyici kişinin de görüşmede bulunması zorunludur.

İkamet İzni Süresince Türkiye’de Seyahat Etmek Mümkün Müdür?

İkamet izni süresince Türkiye içinde serbest dolaşım hakkı vardır, ancak ülke dışına çıkmak isteniyorsa kişi vatandaşlığına sahip olduğu ülkenin ve Türkiye’nin gerekli gördüğü belirli prosedürleri izlemelidir.

İkamet İzni Belgesi Fiyatı Nedir?

2023 yılı itibari ile ikamet izni belgesi 356 TL’dir.

Türkiye’de İkamet İzni Almak İçin Belirli Bir Gelir Şartı Var Mıdır?

İkamet izni başvurusunda bulunan kişi için belli bir sınır belirlenmemiş olmakla beraber kişinin geçimini sağlayabilecek maddi varlığa sahip olması ve bunu banka dökümanları ile kanıtlaması gerekmektedir.

İkamet İzni Almak İçin Nüfus Kaydı Getirmek Zorunlu Mudur?

Evet, ikamet izni için kişiden nüfus kaydı veya benzeri belgeler istenmektedir.

İkamet İzni Almak İçin Başvuru Sırasında Biyometrik Veri Vermek Zorunlu Mudur?

Evet, ikamet izni başvurusunda bulunan kişinin görüşme randevusuna biyometrik fotoğraf getirmesinin yanında görüşme sırasında parmak izi gibi verileri alınmaktadır.

İkamet İzni Başvurusu Sırasında Adli Sicil Kaydı Getirmek Zorunlu Mudur?

Evet, diğer tüm devletler gibi Türkiye’de milli güvenlik açısından sorun yaratacak kişilere ikamet izni vermek istememektedir. Dolayısıyla başvuran kişiden adli sicil kaydı sunması talep edilebilmektedir.

İkamet İzni Başvurusunda Bulunurken Belirtilen Adres Değiştirilebilir mi?

Evet, başvuru gerçekleştirilirken belirtilen adres en geç 20 gün içerisinde Göç İdaresine bilgi verilmek sureti ile değiştirilebilmektedir.

İkamet İzni Başvurusu Başkasının Adresi Üzerinden Yapılabilir mi?

Üçüncü kişilerin adresleri ile ikamet izni başvurusu gerçekleştirileceği zamanlarda ilgili kişinin noter onaylı taahhüdü gerekmektedir.

İkamet İzni Almak İçin Talep Edilen Belgelerin Son Kullanma Tarihine Dikkat Edilmeli Midir?

Evet, talep edilen belgelerin son kullanma tarihine dikkat edilmelidir. Geçerlilik süresi dolmuş belgeler kabul edilmeyebilir.

İkamet İzni Almak İçin Vize Başvurusu Yapmak Gerekir Mi?

Genellikle evet, kişinin vize muafiyeti yoksa oturum izni almak için önce uygun bir vize statüsüne sahip olarak Türkiye’ye gelmesi gerekmektedir.

İkamet İzni Almak İçin Başvuru Sahibinin Türkiye’de Bir Temsilcisi Olmalı Mıdır?

Oturum izni almak için kişinin temsilcisi olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Öte yandan yabancılar hukuku konusunda uzman bir avukata temsil yetkisi verilmesi, yaşanması ihtimal dahilinde olan problemleri engelleyecek ve çoğu durumda kişiye kolaylık sağlayacaktır.

Oturum İzni Almak İçin Başvuru Sahibi Türkiye’de Sabit Bir Gelire Sahip Olmalı Mıdır?

Bazı kategorilerde sabit bir gelire sahip olma şartı aranabilir.

Oturum İzni Almak İçin Başvuru Sahibi Türkiye’de Bir Dil Kursuna Kayıt Yaptırmış Olmalı Mıdır?

Dil kursu amacıyla gelenler için bu şart aranabilir, ancak bu şart her kategori için geçerli değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error:
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank