Ceza Davalarında Avukatın Rolü ve Önemi Ceza muhakemesi hukuku, devletin suç şüphesi altındaki bireyleri, yani failleri ceza davasında yargılayarak ve gerektiğinde yargılama sonucunda ceza vererek toplumun adalet ve güvenliğini sağlama görevinin yerine getirilmesi ile uğraşan bir hukuk dalıdır. Ceza muhakemesi adeta devletin keskin kılıcıdır. İşte bireyin son derece güçsüz ve savunmasız kaldığı bu alanda, güçlü…

İş yerinde Psikolojik Taciz Bir iş ilişkisininde tarafların birbirlerine karşı temel sorumluluğu, işçinin üstlendiği edimi hakkıyla ifâ etmesi, işverenin ise bunun karşılığında işçiye ücretini ve diğer sosyal haklarını ödemesidir. Ancak bu ilişkinin kurulması ve hukuka uygun olarak devam etmesi için sadece yukarıda belirtilen hak ve borçların yerine getirilmesi yetmemektedir. İşçinin sadakat borcu, işverenin eşit davranma…

Arabuluculuk ne demektir? Günümüzde, uyuşmazlıkların çeşitliliği, mahkemelerin iş yükündeki artış, yargılamanın uzun sürmesi, yargılama faaliyetlerinin artan maliyetleri, gizlilikten beklenen fayda, tarafların kendi aralarında uzlaşma ihtimalinin önemini arttırmıştır. Günümüzde, uyuşmazlıkların çeşitliliği, mahkemelerin iş yükündeki artış, yargılamanın uzun sürmesi, yargılama faaliyetlerinin artan maliyetleri, gizlilikten beklenen fayda, tarafların kendi aralarında uzlaşma ihtimalinin önemini arttırmıştır. Özellikle yargı sürecinin süresi…

İşyerinde Tartışma ve Kavga Olması Bir işyerinde en çok görülen tartışma ya da kavga sebepleri; “adaletsiz iş dağılımı, rekabet, aşırı stres, dedikodu, mobbing, mesai arkadaşını yöneticiye şikâyet etmek, bütün başarıyı ekibe değil kendine mal etmek, riyakarlık, alınan kararlara katılmamak” olarak sıralanmaktadır. İşyerinde kavga fiziki şiddet uygulanarak olmayabilir, sadece sözlü sataşma da kavga ile aynı sonucu…

Ayıplı Mal, Ayıplı Hizmet, Ayıplı Turizm Ürününün Tanımı ve Yaptırımları Tüketicilerin satın aldıkları malların ayıbını fark ederek değiştirmek veya iade etmek istediklerinde büyük sıkıntılarla karşılaştıkları bilinmektedir. Tüketiciye 15 gün içerisinde bu tür malları iade etme, değiştirme, bedel indirimi ya da ücretsiz tamir hakkı tanıyan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tüketicilerin ayıplı malla uğradıkları mağduriyetin giderilmesinin yanı sıra…

Kilometresi Düşürülmüş Araç Alan Kişilerin Hakları Nelerdir? İkinci el araç satışı sonrasında alıcıların en büyük mağduriyetlerinden birisi satın aldıkları aracın kilometresinin düşürülmüş olmasıdır. Hukuki açıdan Türk Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ‘’ayıp’’ olarak değerlendirilen bu durum Türk Ceza Hukuku açısından suç teşkil etmektedir. Genellikle araç alım satım işini meslek haline getirmiş kişiler…

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu (Türk Ceza Kanunu’nun 184. Maddesi) Bireylerin yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri, sağlıklı bir çevrede ve koşullarda yaşayabilmelerine bağlıdır. 1.Giriş Bireylerin yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri, sağlıklı bir çevrede ve koşullarda yaşayabilmelerine bağlıdır. Bu yönüyle sağlıklı çevrenin oluşturulabilmesi içinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması gereklidir. Bu gereklilik açısından…

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında Kişilerin Malvarlıklarının Dondurulması Kararı ve Bu Karara Karşı Açılacak Davalar I- MALVARLIĞI  VE FON KAVRAMI Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’ a göre malvarlığının ne olduğu bu kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte tanımlanmıştır. Buna göre malvarlığı; Bir gerçek veya tüzel kişinin kısmen veya tamamen mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ya…

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?