blank

“Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de Yayınlandı.

Daha öncesinde 400.000 USD karşılığındaki taşınmazın satın alınması Türk vatandaşlığı kazanmak için yeterli bulunuyordu. Söz konusu yönetmelik ile vatandaşlık kazanmak için alınacak taşınmazlara açıklık getirildi.

Değişiklik ile daha öncesinde Türk Vatandaşlık Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m.20’de Türk vatandaşlığının istisnai yolla kazanılma yollarında birisi

“En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen”

olarak düzenlenmekteydi. Söz konusu değişiklik ile “400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı” ifadesi “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” olarak değiştirildi.

Türk Vatandaşlığı Alma Şartlarındaki Değişiklik Ne İfade Etmektedir?

Önceden Türk Vatandaşlığı Kanunu’ndaki “Türk Vatandaşlığının İstisnai Kazanılması” başlıklı maddesine göre en az 400.000 USD veya karşılığındaki değerde herhangi bir taşınmaz satın alınması Türk vatandaşlığı kazanılması için yeterli görülmekteydi.

 Söz konusu değişiklik ile artık yalnızca en az 400.000 USD veya karşılığındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazlar satın alınarak Türk vatandaşlığı kazanılabilecek.

Türkiye’de Arsa veya Tarla Alarak Türk Vatandaşlığı Kazanmak Artık Mümkün Değil

Söz konusu değişiklik uygulanmadan önce en az 400.000 USD ve karşılığındaki herhangi bir taşınmaz satın alımı vatandaşlık kazanımı için yeterliydi. Fakat bu değişiklik beraberinde tarla ve arsa satışı yoluyla vatandaşlık kazanımı yürürlükten kaldırılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank