HABERLER

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu

Antalya Avukat | Kemer Avukat | Uluslararası Avukat | Uluslararası Hukuk Bürosu | Avukat, Avukatlık | Kemer Hukuk Bürosu | Antalya Hukuk Bürosu | Antalya Arabulucu

TÜRKİYE’DE DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULAMASI

Ceza adaleti sistemimizin bir parçası olmasının onuncu yılına giren denetimli serbestlik kavramı, basitçe, bir kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılmadan gözetim ve denetim altına alınması anlamına gelmektedir. Bu gözetim ve denetim, şüphelinin yakalanması veya teslim olması anından başlayarak yargılama sonunda verilen hükmün infazının tamamlanmasına ve hatta infaz sonrasında dahi belli bir süreye kadar uygulama alanı bulmaktadır.

İCRA MAHKEMESİ ŞİKAYETİNE, YARGITAY’DAN RET

İCRA MAHKEMESİNE YAPILAN ŞİKÂYET HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ANLAMINDA BİR DAVA OLMADIĞINDAN ISLAH MÜESSESESİ UYGULANAMAZ!

İcra mahkemesince verilen kararlar kanuni istisnalar dışında kesin hüküm teşkil etmemektedir.

İcra mahkemesine yapılan şikâyet Hukuk Muhakemesi Kanunu anlamında bir dava olmadığından ıslah müessesesi uygulanamaz.

Kanunda; “Hâkim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir” hükmüne yer verilmiştir.

Hesaba ilişkin itiraz sonucu verilen karar kesin hüküm teşkil etmeyip ek bilirkişi raporundan sonra ıslahla taleplerin artırılması mümkün değildir.

İŞYERİNDE KAVGA, TARTIŞMA ve HUKUKİ SONUÇLARI

Bir işyerinde en çok görülen tartışma ya da kavga sebepleri; “adaletsiz iş dağılımı, rekabet, aşırı stres, dedikodu, mobbing, mesai arkadaşını yöneticiye şikâyet etmek, bütün başarıyı ekibe değil kendine mal etmek, riyakarlık, alınan kararlara katılmamak” olarak sıralanmaktadır.

İşyerinde kavga fiziki şiddet uygulanarak olmayabilir, sadece sözlü sataşma da kavga ile aynı sonucu doğurmaktadır, dolayısıyla işveren iş sözleşmesini haklı nedenle yani kıdemsiz ve ihbarsız olarak tanımaktadır.

“ŞİDDET UYGULAYICI” İFADESİ SUÇSUZLUK İLKESİNE AYKIRI BULUNDU

Anayasa Mahkemesi Aile Mahkemesinin tedbir kararında yer alan “şiddet uygulayıcı” ifadesini masumiyet karinesi ihlal edildiği gerekçesi ile anayasaya aykırı buldu!

Bireysel başvuru neticesinde başvurucu kendisi hakkında 6284 sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca tedbir kararı verilmesi istemiyle yapılan başvuru üzerine verilen kararlarda kullanılan ifadelerle ilgilidir...

YARGITAY “HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ”nün ARKASINDA DURDU!

Bir işçi; sigorta primlerinin yatırılmadığı ve piyasa şartlarından çok daha az ücretle çalıştırıldığı iddialarının yanısıra hizmet akdi ile çalıştığı günlerin de ilgili kuruma bildirilmediğinin tespiti için yanında çalıştığı kişi aleyhine dava açmıştır.

Yargılama sonunda bu iddiaların gerçek olduğu tespit edilmiştir.

Dava açan işçi bu yargılama esnasında yanında çalıştığı kişiyi tespitini talep ettiği hususları gizlemek maksadı ile kullandığı evraklar ve eylemlerden ötürü dolandırıcılık ile itham etmiştir. Her ne kadar dolandırıcılık hususunda işçi tarafından yapılan şikayet netcesinde açılan savcılık soruşturması takipsizlik ile sonuçlanmış olsa da Yargıtay bu iddianın “hak arama özgürlüğü” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine kanaat getirmiştir.

APARTMANDA EVCİL HAYVAN BESLEMEK

Son zamanlarda ev hayvanlarının mahkemeye başvurularak evden uzaklaştırılması yönünde davaların yoğunlaştığı ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasına göre ev ve süs hayvanı sınıfına giren hayvanların mahkeme kararıyla sahiplerinden ayrılmak zorunda bırakıldığı görülmektedir.

İnsanlara yoldaş ve dost olan, sokağa ya da bakımevine bırakılsa yaşama olanağı kalmayacak olan hayvanların tahliyesinde ısrar etmenin ardından çoğu zaman asıl neden hayvanın varlığından çok sahibine karşı duyulan husumet bulunmaktadır.