HABERLER

SERİ MUHAKEME USULÜ

Yargı Reform Paketi kapsamında 1 Ocak 2020 itibariyle seri muhakeme usulü yürürlüğe girdi. Yıllık 180 bin dosyanın seri yargılama usulü kapsamına gireceği değerlendiriliyor. Bu usulle, soruşturma aşamasında cumhuriyet savcılarının daha etkin olması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması amaçlanıyor.

ARABULUCULUK NEDİR?

Günümüzde, uyuşmazlıkların çeşitliliği, mahkemelerin iş yükündeki artış, yargılamanın uzun sürmesi, yargılama faaliyetlerinin artan maliyetleri, gizlilikten beklenen fayda, tarafların kendi aralarında uzlaşma ihtimalinin önemini arttırmıştır.

GİZLİ SES KAYDI DELİL OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?

Kişiler arasında yüz yüze ya da bir haberleşme aracı vasıtasıyla gerçekleştirilen iletişim sırasında işlenen suçlardaki en temel zorluk, ispat konusunda ortaya çıkmaktadır. Çoğunlukla iki kişi arasında geçen ve aleni olmayan bu konuşmaları kanıtlamak isteyen suç mağdurları, gizli ses kaydı yaparak bu ses kayıtlarıyla adli makamlardan koruma talep etmek istemektedir. Fakat temel haklar açısından bakıldığında kural olarak; bir kimseden habersiz alınan ses kayıtları hukuka aykırı delil oldukları için mahkemede delil olarak kullanılamaz ve bu kayıtları yapmak aynı zamanda suç teşkil eder. Bu durumun temel iki istisnası bulunmaktadır