Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Miras sonrası mirasçılık belgesi nasıl alınır?

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras bırakanın ölümü ile kimlerin mirasçı olabileceğini gösterir nitelikte bir belgedir. TMK Madde 598 uyarınca ‘’Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir’’. Ancak yabancı uyruklu kişilerin Mahkemeden mirasçılık belgesi alması gerekir.

Mirasçılık belgesi mirasçılık sıfatına haiz olduğunu kanıtlayan bir belgedir. Delil mahiyetindedir. Mirasçılık işlemlerinde ve tapuda intikal işlemlerinde gerek duyulur. Mirasçılık belgesi olmadan mirasçılık sıfatına haiz olup olmadığı tespit edilemez. Mirasçılık belgesini vekaleten alınacaksa da özel yetkilendirme gereklidir. Özel yetkilendirme olmadan vekaleten işlemlerin yürütülmesi mümkün değildir.

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır ?

  1. Mirasçıları olduğu iddia edilen ırsi bağı gösteren, vatandaşı olduğu ülke mahkemeleri veya nüfus müdürlüklerince düzenlenmiş nüfus kayıtlarının edinilmesi gerekmektedir.
  2. Daha sonra Sulh Hukuk Mahkemesinde başvuruda bulunarak Mirasçılık belgesi verilmesi için talepte bulunup bu belgeyle Tapu Müdürlüklerine başvurulması gerekir.
  3. Yabancı ülke Kanunlarına göre düzenlenmiş vasiyetname gibi belgeler. Yargıtay Kararları doğrultusunda Türk Mahkemeleri tarafından kabul edilmemektedir bu nedenle veraset ilamı Türk Hukukuna göre Türk mahkemelerinden alınmaktadır.

Taşınır veya Taşınmazın tescilinde İstenilen Belgeler Nelerdir?

* Fotoğraflı nüfus cüzdanı, son altı ayda çekilmiş vesikalık

* Ölüm Belgesi (yabancı ülkede Apostil şerhi) ve Mirasçılık belgesi

* Çocuk varsa Doğum belgesi, Evlilik Belgesi

* Nüfus Kayıt Örneği (Vatandaşı olduğu ülkenin nüfus kayıt örneği düzenleyip düzenlemediğine bağlı)

* Vergi Dairesinde Ölüm Belgesini sunularak, alınacak İntikal beyannamesi ve Vergi ilişiğinin kesildiğine dair belge

* Bütün belgeler ile Tapu Dairesinden istenilen belgeler sunulmalı.

* Taşınmaz için yeni mirasçıları gösterir tapu belgesi alınmalıdır.

Tapuda veya vergi dairesinde vekaletname ile işlem yapılacaksa her bir işlem için ayrı bir yetkilendirme gerekir (ör: veraset intikal işlemi ayrıca vekaletnamede belirtilmelidir.)

Devir işlemleri için tüm mirasçıların her birinden onay gerekir mi?

Taşınmazın devri için tüm mirasçıların onayına ve imzasına ihtiyaç yoktur. Tek bir kişi mirasçılık işlemlerini yapabileceği gibi, Tapu sicil müdürlüğüne tek başına başvurabilmektedir.

Taşınmazın devri işlemlerinde harç nasıl ücretlendirilir?

  1. sayılı Harçlar kanununa göre herhangi bir harca tabi değil ise de taşınmaza ait vergi borcu var ise ödenmesi gerekir. Bunun için taşınmazın bulunduğu yer belediyesine gidilerek rayiç bedel yazısı talep edilir.

Veraset ve İntikal vergisi münasebetinin kesildiğine yönelik vergi dairesinden belge alınarak. Tapu sicil müdürlüğüne gidilmelidir. Tapu sicil müdürlüğü ancak döner sermaye bedeli isteyecektir.

Tüm bu işlemeler doğru şekilde tamamlandığında tapu müdürlüklerince mirasçılara yeni tapu çıkaracaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank