blank

Gerçek kişilerin ve şirketler gibi tüzel kişilerin iş ve işlemlerinin her aşamasında avukatlık hizmetlerinden yararlanmaları hukuki hata, sorun ve uyuşmazlıkların ortaya çıkmasını engellemektedir. Fakat bunun gerçekleşebilmesi için söz konusu hizmetlerin koruyucu şirket avukatlığı  sisteminde gerçekleştirilmesi en temel şartlardandır.

Koruyucu risk avukatlığı beraberinde işletmeler karşılaşma ihtimalleri olan hukuki riskleri henüz onlarla yüzleşmeden fark ederek muhtemel dava ve sorunlardan kurtulacak ve gerçekleştirilen iş ve ticareti kesintisiz olmakla beraber en az riskle yürüteceklerdir.

Ticaretin geliştiği bütün ülkelerde ticari işletmeler avukatlara ihtiyaç duyulduğunda ya da bir sorunla karşılaştıklarında değil neredeyse onlarla entegre biçimde çalışırlar. Kısacası ticaret ile öne çıkan ülkelerde  avukatlardan çıkan sorunların mahkemeye taşınmasında değil, ticari ilişkinin mahkemeye intikal etmesini engelleyecek önlemlerin alınmasında yararlanılır.

Koruyucu ve Risk Önleyici Avukatlık ve Şirket Hukuk Danışmanlığının Faydaları Nelerdir?

 • Sorunların oluşmaması için gerekli tedbirler önceden alınmış olur
 • Oluşan sorunlar dava yoluna gidilmeden çözülür
 • Hukuki riskler en aza indirilir
 • Hukuk güvencesinin varlığı sağlanır
 • Şirketin marka değeri arttırılır
 • Zamanınızı hukuki konularla harcamadan işinize odaklanmanızı sağlar
 • Hukuki yazışmalar karşısında kendinizi çözüm değil güçlü hissetmenizi sağlar
 • Şirketinizin hukuki koruma altında olduğu hisse işinize pozitif yansır
 • Şirketinizin itibarının korunması için hukuki çözümler sağlar
 • Ticari ve müşteri ilişkilerinizde hukuki avantaj sağlar
 • Kaçınılmaz hukuki davalar için ekonomik avantaj sağlar

Profesyonel Koruyucu ve Risk Önleyici Avukatlık ve Şirket Danışmanlığı Ne İşe Yarar?

Koruyucu ve risk önleyici avukatlık ve şirket danışmanlığı gerçek ve tüzel kişilerin birçok noktada karşılaşacakları hukuki hata, hukuki sorun ve uyuşmazlıkları engellemekte, süreci kişinin lehine kısaltmaktadır. Bu doğrultuda koruyucu ve risk önleyici avukatlık; sözleşme denetimi, insan kaynakları denetimi, hukuki süreç yönetimi, mevzuat ve uygulama değişikliklerine yönelik bilgilendirme, genel hukuki danışmanlık hizmetleri ve dava avukatlığı hizmetlerini kapsamaktadır.

A – Şirketin Kullandığı Sözleşme ve Diğer Tip Belgelerin Denetimi

 • Şirketin tarafı olduğu sözleşmelerin denetimi
 • Kullanılan temel sözleşmelerin hazırlanması
 • Fiyat teklif formu, fatura gibi içerik denetimi
 • Sigorta poliçelerinin kontrolü ve denetimi
 • Ödeme ve tahsilat sistemi ile ilgili belgelerin denetimi

B – Şirket İnsan Kaynakları Uygulamalarının Denetimi

 • İşe alım ve işten ayrılma sürecinin denetimi
 • Özlük dosyalarının kontrol edilmesi
 • İş sözleşmesi ücret hesap pusulaları, izin uygulamaları, disiplin uygulamaları ile diğer belgelerin işleyişinin denetimi
 • Şirket insan kaynakları yönetiminin teftişe uygun hale getirilmesi
 • Tutanak düzenleme, ihtar ve ihbarname düzenlemeye ilişkin temel kuralların tespiti ve uygulamaları

C – Hukuki Sonuç Doğuracak Tüm İşlemlerin Denetimi ve Süreç Yönetimi

 • Güncel ihtiyaçlara uygun sözleşmeler hazırlanması,
 • Gerekli bildirim, ihtar ve ihbarların yapılması,
 • Tespit yapılması ve muhataba bildirilmesi,
 • Şirket muhatapları tarafından hazırlanan sözleşmelerin kontrolü, denetimi ve ortaya çıkma ihtimali olan risklere ilişkin rapor hazırlanması.

D – Şirketi İlgilendiren Mevzuat ve Uygulama Değişiklikleri Hakkında Bilgilendirme Yapılması

 • Mevzuat ve uygulama değişikliği olan konuların genel olarak açıklandığı uygulamada ortaya çıkan veya çıkma potansiyeli olan soruların cevaplandığı önleyici ve bilgilendirici sirküler hazırlanması,
 • Mevzuatın, yargı kararlarının ve teftiş yaklaşımının çok sık değiştiği ülkemizde söz konusu sirküler hizmeti kapsamında verilen bilgiler ile şirketlerin hatalı karar almasına uygulamalar yapmasının önüne geçilmesi.

E – Çalışma Hayatı Mevzuatı Değişikliği ve Sistem İyileştirme Danışmanlığı

 • İşe alım sürecinden başlayarak iş sözleşmelerinin hazırlanmasında, işin niteliğine göre iş sözleşmesinin türünün ve içeriğinin belirlenmesi, mevcut çalışma sürelerinin ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirilmesi
 • İş ilişkisinin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara yönelik tutanak, ihtarname ve ihbarname düzenlenmesi ve bu konularda bilgilendirmeler gerçekleştirilmesi,
 • Yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde iş ve Sosyal güvenlik hukuku ile iş sağlığı ve güvenliği hukuku kapsamında kurulması gerekli Kurullar ve birimler hakkında bilgi verilmesi ve söz konusu müesseselerin işleyişini kontrol edilmesi,
 • İşyerlerinde mevcut uygulamaların ve yürürlükte olan düzenlemelerin iş ve sosyal güvenlik hukuku mevzuatı açısından şekil ve içerik denetimi yapılması ve gerekli olan değişiklik önerilerinin sunulması ile ilgili danışmanlık hizmet verilmesi,
 • Şirket bünyesinde çalışan yönetici personel ile ilgili rekabet yasağı gizlilik ve sır saklama yükümlülüğüne ilişkin olarak ihtiyaç duyulan sözleşme ve diğer belgelerin hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Tüm bunlarla beraber işyerindeki işçi-işveren ilişkilerinde gerekli olan tüm hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

Tüm bu sayılan konularda destek ve danışmanlık sağlamak profesyonel koruyucu ve risk önleyici avukatlığın gereklerindendir.

Koruyucu ve risk önleyici şirket avukatlığı bu konular beraberinde müvekkil şirketin Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri’nde ve Uluslararası Tahkim Mahkemelerinde yer alan her türlü davalarını takip etmeli ve gerekli avukatlık hizmetini sunmalıdır.

Biz, Türkiye’deki Şirketiniz İçin Neler Yapabiliriz?

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu olarak 25 yıllık deneyimimiz ve 4 dilde ( Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca) hizmet sunan uzman avukat kadromuz ile Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Bursa, Gaziantep başta olmak üzere tüm Türkiye’de profesyonel avukatlık hizmeti sağlamaktayız.

Bu doğrultuda siz ve şirketiniz için tüm hukuki süreçleri titizlikle yönetecek, gerekli olan tüm aksiyonları alarak size profesyonel avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Koruyucu şirket avukatlığı anlayışımız doğrultusunda :

 • Şirketinizin taraf olduğu bütün sözleşmelerin denetlenmesi ve gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketinizi ve Türkiye’deki faaliyetlerinizi ilgilendiren bütün mevzuat değişikliklerine yönelik bilgilendirmeler yapılması ve ilgili düzeltmelerin gerçekleştirilmesi,
 • Türkiye’deki çalışma hayatı mevzuatına yönelik sistem iyileştirme danışmanlığı,
 • Şirketinizin hukuki sonuç doğuracak bütün işlemlerinin denetimi ve süreç yönetimi,
 • Genel hukuki danışmanlık hizmeti,
 • Şirketinizin taraf olduğu davalarda süreç takibi ve avukatlık hizmeti,
 • Şirketinizin cari hesap, çek, bono, fatura, sözleşme gibi tüm hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının icra takibi yolu ile tahsili ve icra takibinden doğan her türlü hukuki işlemin takibinin yürütülmesi,

Hususlarında şirket avukatı olarak profesyonel destek sunmaktayız. Türkiye’deki şirketiniz için profesyonel avukatlık hizmeti almak ve faaliyetlerinizde problemlerle karşılaşmadan çözüme ulaşmak için WhatsApp iletişim hattımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank