Hukuki ve ekonomik dayanağı İŞKUR’un internet sitesinde Kısa Çalışma Ödeneği; “genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan…

Basın İş Kanununa Göre Basın İş Sözleşmesi a) Yapılması: Gazeteci ile işvereni arasında kurulan iş ilişkisi hizmet sözleşmesine dayanır. Bu sözleşme, işverene fikir işçisinden sözleşmede belirlenen iş türünde hizmet isteme hakkını vermektedir. Böylece işçinin hizmet alanını saptamakta ve işverenin bu alan dışında kalan hizmetleri fikir işçisinden talep etme olanaklarını ortadan kaldırmaktadır. Buna karşılık, basın çalışanına da sözleşme…

Ticari Amaçla Kiralanan İşyerlerinin COVID-19 Salgını Sürecindeki Durumu Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihi ile pandemi ilan edilmiştir. Hayatın her alanında etkisini gösteren koronavirüs salgını ticari hayatı da etkilemektedir. İş faaliyetlerini gerektiği gibi yerine getiremeyen işyeri sahipleri, kazanç sağlayamamakta ve işyerlerinin kiralarını ödemekte güçlük çekmektedirler. Kiraların ödenmesi konusunda koronavirüsün mücbir sebep kabul edilip…

Koronavirüs / Covid-19’un İş Sözleşmelerine Etkileri İş Kanunumuz gereğince; çalışanların işlerini işveren ile kararlaştırıldığı şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. Yalnızca çok istisnai durumlarda, verilen görevlerin ifasından kaçınmak mümkündür. Dünya ve ülke gündemimizi uzun süredir meşgul eden ve çalışanlar açısından işyerinde ciddi ve yakın tehlike ortaya çıkaran Koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonu sebebiyle, İş Sözleşmesinin uygulanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Kanun gereği çalışanlar, işverenin…

Korona / Covid-19 Salgını Sürecinde İşverenlerin Hakları ve Yükümlülükleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Borçlar Kanunu uyarınca, işverenler işyerinde çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamalıdır. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli kaynakların sağlanması işverenlerin görevidir. İşverenler tarafından işyerinde sabun, kolonya ve el dezenfektanı gibi hijyenik ürünlerin yeterli miktarda sağlanması ve işyerinin havalandırması gibi önlemleri alınması…

Kâr, Farsça kökenli bir kelimedir. Kârın sözlük anlamı; alışverişten sağlanan para kazancıdır. Diğer bir tanıma göre kâr; belli bir süre içinde, ticari bir işletmenin ekonomik faaliyetleri sebebiyle varlığında meydana gelen artıştır. Anonim şirketlerin kâr dağıtabilmesi şirketin kâr elde etmesi yani şirketin ticari bilânçosunda kârın gözükmesi gerekir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkardığı Seri:4, 27 No’lu tebliğde yapılan…

İş akdinin sona ermesiyle birlikte, işverenin kendisini ibra etmesi için işçiye imzalatmış olduğu ibra sözleşmeleri, yeni Borçlar Kanunu ile ilk kez düzenlenmiş olup, öngörülen şartlara uyulmadığı takdirde ibra beyanının geçersiz sayılacağı hükme bağlanmıştır. Hangi şartlar halinde geçerli bir ibranameden bahsedilebileceği … İşçinin İşverenden Alacağına İlişkin Yapılan İbra Sözleşmelerinin Geçerlilik Şartları 6098 Sayılı Borçlar Kanunun getirmiş…

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank