Hukuk büromuzun Kurucu Avukatı Umut Güneş bir başarıya daha imza attı.Bireysel başvurusu neticesinde,yerel mahkamenin vermiş olduğu mahkumiyet kararını, Anayasa Mahkemesi “Siyasetçiye yönelik eleştiriye ceza verilmesini” ifade özgürlüğüne müdahale sayarak, mahkumiyeti ortadan kaldırdı. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR OSMAN PALÇİK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2018/25073) Karar Tarihi: 15/12/2020 R.G. Tarih ve Sayı: 21/1/2021-31371 BİRİNCİ BÖLÜM…

AİHM’den emsal karar: “Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten hapis cezası verilmesi ifade özgürlüğünün ihlali” Mahkeme, Türkiye’yi 7 bin 500 Euro tazminat ödemeye mahkûm etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Vedat Şorli’ye Facebook’tan paylaştığı bir fotoğraf ve bir karikatür nedeniyle 2017’de Cumhurbaşkanına hakaretten (TCK 299) 11 ay 20 gün hapis cezası verilmesi kararını ‘ifade özgürlüğü ihlali’ saydı. Mahkemenin kararı emsal…

İmar Kirliliği Eylemin Mücavir Alan İçinde İşlenmiş Olması Halinde Cezalandırılır. 1.” İmar Kirliliği Eylemin Mücavir Alan İçinde İşlenmiş Olması Halinde Cezalandırılır.” “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 1, 2, 21. maddeleri ile “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği” hükümlerine göre, imar planı bulunmayan alanlarda da bina yapılması için merciinden…

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank