blank

İNTERPOL ARAMA KARARI NASIL KALDIRILIR?KIRMIZI BÜLTENLE ARAMA

İnterpol Nedir?

Interpol, resmi adıyla Uluslararası Polis Teşkilatı, dünya genelinde suçla mücadele amacıyla kurulmuş bir uluslararası organizasyondur. 1923 yılında kurulan Interpol, merkezi Lyon, Fransa’da bulunan bağımsız bir uluslararası kuruluştur. Interpol, üye ülkeler arasında bilgi paylaşımı, koordinasyon ve işbirliği sağlayarak suçlarla mücadelede yardımcı olur.

İnterpol Araması Nedir?

İnterpol, Uluslararası Polis veya kısaca İnterpol olarak bilinen, bir ülkenin iç hukuk sisteminde aranan şahısların uluslararası seviyede yakalanmasına yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuş bir kuruluştur.

Bu teşkilatın temel amacı, suç isnat etme veya ceza uygulama görevi üstlenmek değil, belirli bir suçtan ötürü bir ülkenin aradığı kişiyi yurtdışında yakalamaya yardımcı olmaktır. Eğer bir kişi yurtdışında bulunuyorsa ve bu kişi için İnterpol’den yardım istenirse, İnterpol ilgili ülkenin yerel kolluk kuvvetleri aracılığıyla kişiyi uluslararası düzeyde arayıp yakalamada aracı olur.

İnterpol aslında bir bağlantı görevi üstlenir. İnterpol, aranan kişiyi doğrudan kendi polis güçleriyle aramaz. Uluslararası işbirliği sayesinde kişinin yerini tespit eder veya kişinin nerede olduğu zaten biliniyorsa, kişinin yakalanmasını ilgili ülkenin polis teşkilatına bırakır. İnterpol, bu amacı gerçekleştirmek için üye ülkelerdeki ofisler aracılığıyla çalışır. İnterpol’ün merkezi ise Fransa’da bulunmaktadır.

Bu nedenle, aranan kişi ile kişinin bulunduğu ülke arasında bir bağlantı sağlar. Ancak bu işlem, İnterpol üyeliği gerektiren ülkeler arasında geçerlidir. Aksi takdirde, İnterpol aramaları o ülkeler için geçerli olmaz.

Tabii ki, her arama haklı sebeple arama olmayabilir. Eğer kişinin temel bazı hakları ihlal ediliyorsa, İnterpol’e hukuki bir başvuru ile bu aramanın iptal edilmesi mümkün olabilir.

Neden İnterpol Araması Çıkartılır?

Interpol araması, uluslararası düzeyde suç işlemiş veya suç işlediği şüphesi bulunan kişilerin veya kaçakların yakalanması ve iade edilmesi amacıyla dünya genelinde aranmalarını sağlayan bir mekanizmadır. Interpol aramaları çeşitli nedenlerle çıkartılabilir:

 1. Suç İşleme Şüphesi: Bir kişi veya grup, uluslararası bir suç işlemekle suçlanıyorsa, Interpol araması çıkartılabilir. Bu suçlar arasında terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, cinayet, soygun gibi birçok tür bulunur.
 2. Kaçaklar: Bir kişi, bir ülkeden kaçtıktan sonra başka bir ülkeye sığındıysa ve iadesi talep ediliyorsa, Interpol bu kişinin uluslararası düzeyde aranmasına yardımcı olabilir.
 3. Kayıp Kişiler: Bazı durumlarda, kayıp kişilerin bulunması için Interpol aramaları yapılabilir. Özellikle kayıp çocuklar veya yetişkinler için bu tür aramalar çıkartılabilir.

Interpol aramaları, üye ülkelerin polis ve güvenlik kuvvetlerine bu kişileri arama ve yakalama konusunda yardımcı olma amacı taşır. Bu sayede uluslararası suçlarla mücadele daha etkili bir şekilde yürütülebilir.

Kırmızı Bülten İle Arama Nedir?

Kırmızı bülten aslında İnterpol aramalarından yalnızca bir tanesidir. Temelde 7 tane İnterpol araması vardır. Bu aramalar şu şekildedir:

 1. Kırmızı Bülten: İnterpol üyesi ülkelerin talepleri doğrultusunda çıkarılan ve uluslararası düzeyde bir suçlunun veya suç şüphesi altındaki kişinin aranması, yakalanması ve iadesini amaçlayan en temel bülten türüdür. Bu bültenler, kişinin temel kimlik bilgilerini, fotoğrafını, parmak izini ve suçla ilgili diğer önemli bilgileri içerir.
 2. Mavi Bülten: Kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yardımcı olmak ve suç faaliyetleri hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılan bir bülten türüdür.
 3. Yeşil Bülten: Bu bülten, geçmişte suç işlemiş veya suç işlemeye meyilli kişiler hakkında bilgi sağlayarak uyarı niteliğindedir.
 4. Sarı Bülten: Kayıp kişilerin ve özellikle kayıp çocukların bulunması ve kimliklerinin tespit edilmesi için kullanılan bir bülten türüdür.
 5. Turuncu Bülten: Silahlar, bombalı paketler ve diğer tehlikeli maddelerle ilgili ciddi güvenlik tehditlerine karşı ülkeleri uyarmak amacıyla kullanılan bir bülten türüdür.
 6. Siyah Bülten: Ölü olarak bulunan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılır.
 7. Mor Bülten: Belirli suçların işleyişi, örgütlenme yöntemleri ve benzeri özel bilgiler hakkında ülkeleri bilgilendirerek bu tür suçlara karşı önlemler alınmasına yardımcı olan bir bülten türüdür.

İnterpol Aramaları Hangi Ülkelerde Geçerlidir?

Interpol aramaları tüm Interpol üyesi ülkelerde geçerlidir. Interpol, 195 ülkenin üye olduğu bir uluslararası organizasyondur ve bu ülkeler arasında suçla mücadele amacıyla işbirliği yapar. Dolayısıyla Interpol aramaları, tüm üye ülkelerde yasal olarak geçerlidir ve bu ülkelerde söz konusu aramalara yardımcı olunur. Interpol aramaları, üye ülkeler arasında suçluların takip edilmesini ve yakalanmasını kolaylaştırmak için kullanılır.

İnterpol Araması Sonucu Yakalanınca Ne Olur?

Interpol araması sonucu yakalanan bir kişi, bulunduğu ülkenin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara göre çeşitli prosedürlere tabi tutulur. Bu süreç ülkenin yasalarına, Interpol’ün taleplerine ve söz konusu kişinin durumuna göre değişebilir. İşte Interpol araması sonucu yakalanan bir kişi için olası bazı sonuçlar:

 • İade Talebi: Interpol aramasının amacı genellikle kişinin bulunduğu ülkeden talep edildiği ülkeye iade edilmesidir. Eğer bu talep yerine getirilirse, kişi iade edildiği ülkenin yargı sistemi tarafından yargılanabilir.
 • Uyum İçin Prosedürler: Yakalanan kişi, bulunduğu ülkede hukuki prosedürlere tabi tutulur. Bu, kişinin kimlik doğrulamasını, yasal haklarının bildirilmesini ve hukuki temsil talep etme hakkını içerebilir.
 • Tutuklama Kararı: Interpol araması sonucu yakalanan kişi, tutuklama kararı çıkarılabilir. Bu, kişinin mahkemeye çıkarılmasını ve iade sürecinin başlatılmasını sağlar.
 • İfade Vermek: Yakalanan kişi, suçlamalar hakkında ifade vermek zorunda olabilir.
 • İade Kararı: Yakalanan kişi, iade talebine itiraz etme hakkına sahiptir. İade talebi mahkeme tarafından incelenir ve uygun bulunursa iade işlemi gerçekleşebilir.

Interpol araması sonucu yakalanan kişinin durumu, uluslararası anlaşmalara, ülkenin yasalarına ve arama talebinin niteliğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Her durum kendi koşullarına ve ülkenin yargı sisteminin işleyişine bağlıdır.

İnterpol Araması Kaldırma Başvurusu

İnterpol aramasını sonlandırmak için öncelikle İnterpol başvurusu yapılır. Bu başvuru, ilgili kişi tarafından doğrudan ya da bir avukat aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

İnterpol başvurusu yapıldıktan sonra, kişi hakkındaki aramaya dayanak teşkil eden belgeler toplanır ve ayrıntılı bir inceleme sürecine tabi tutulur. Belgelerin gözden geçirilmesinin ardından, kişinin Kırmızı Bülten’de yer alması ve İnterpol aramasının hukuki temeline ilişkin ilk olarak temel haklar ve özgürlükler üzerine bir değerlendirme yapılır. Arama kaldırma başvurusu, dört farklı dilde (İngilizce, Fransızca, Arapça ve İspanyolca) yapılabilmektedir.

İlgili kişiye yöneltilen suçlamalar ve dayanak belgeleri de başvuruya eklenir. Son olarak, isnat edilen suçun gerçekleşmediği veya gerçekleşse bile kişinin söz konusu ülkeye iadesinin temel hak ve özgürlükler açısından ciddi riskler oluşturacağı gibi savunmalar sunulur.

Interpol aramasının kaldırılması halinde kişi kendisine isnat edilen suçtan beraat etmiş olmaz; yalnızca uluslararası arenada aramayı durdurmuş olur.

İnterpol Araması Kaldırılma Başvurusunu Kim İnceler?

Başvuru, İnterpol Genel Sekreterliği tarafından incelenir. Dolayısıyla EGM İnterpol Daire Başkanlığı’na gönderilecek mail ve posta beraberinde “INTERPOL General Secretariat 200, quai Charles de Gaulle 69006 Lyon France” adresine başvuru belgelerini posta yoluyla göndermek de süreci hızlandıracaktır.

İnterpol Araması Kaldırma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Arama kararının kaldırılması başvurusu için gerekçeler ve gerekli açıklamalar doğrultusunda başvuru dilekçesi hazırlanıp deliller, vekaletname ve kişinin aranmasına dayanak teşkil eden belgeler esasen başvuruda ibraz edilmelidir.

Dilekçe, özet bir açıklama beraberinde [email protected] adresine mail olarak gönderilmelidir. Belgeler İngilizce hazırlanarak Türkçe halleri de başvuruya eklenmelidir.

İnterpol Araması Kaldırma Başvurusunda Gerekli Belgeler

 • Arama kaldırma talebine yönelik gerekçeli ve kapsamlı dilekçe
 • Vekalet Belgesi
 • İlgiliye isnat edilen suçlara yönelik belgeler ve aksini kanıtlar nitelikte deliller
 • İlgili kişinin söz konusu suçu işlemiş olması ihtimalinde dahi ülkesine teslim edilmesi durumunda temel hak ve hürriyetleri açısından ciddi tehlike içerisinde oluşuna dayanak belgeler

Tüm bu belgeler İnterpol Daire Başkanlığı mail ve posta adresine Türkçe ve İngilizce olarak gönderilecek olup İnterpol Genel Sekreterliğine İngilizce olarak postalanacaktır.

İnterpol Aramasının Kaldırılması Ne Kadar Sürer?

İnterpol araması kaldırma süreci azami olarak 6 ay sürmektedir. Bu süreç 6-18 ay arası değişiklik göstermektedir.

İnterpol Araması Kaldırılırsa Ne Olur?

İnterpol araması ve Kırmızı Bülten kararı verilen bir kişinin aranması sonlandırıldığında, bu kişinin yerel hukuktaki “aranan kişi” statüsü devam eder. Önemle vurgulanmalıdır ki, İnterpol aramasının sona erdirilmesi, ilgili kişinin suçsuz olduğunu ve dolayısıyla beraat edeceğini göstermez; sadece kişinin uluslararası düzeyde aranmasının sona erdiği anlamına gelir. Bu sayede kişi, temel seyahat koşullarını karşılarsa, polis tarafından aranmadan seyahat edebilir.

İnterpol Aramasına Karşı Dava Açılabilir Mi?

Interpol araması veya kırmızı bülten, kişinin yakalanmasını veya iade edilmesini talep etmek amacıyla çıkartılan bir uluslararası aramadır ve çoğu ülkede bu tür bir aramalara karşı dava açma hakkı bulunmaktadır. Eğer bir kişi, Interpol aramasının haksız veya hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsa, bu kişi genellikle bulunduğu ülkenin yargı sistemi içinde hukuki yollarla bu karara karşı itiraz edebilir.

İtiraz, kişinin ilgili yargı merciine başvurması veya mahkemeye dava açması yolları ile yapılabilir. Kişi, Interpol aramasının haksız veya hukuka aykırı olduğunu argüman edebilir ve ilgili yasal süreci başlatabilir. Bu nedenle, Interpol aramasına karşı dava açmak ve itiraz etmek, kişinin yasal haklarını savunma ve haksız bir aramadan korunma hakkını kullanma amacıyla önemli bir yol olabilir.

Ancak her ülkenin yasal sistemleri farklıdır ve itiraz veya dava süreçleri ülkeye göre değişebilir. Bu nedenle kişinin yerel bir avukata danışması ve bulunduğu ülkenin yasalarına uygun olarak hareket etmesi önemlidir.

İnterpol Arama Kararının Kaldırılması Reddedilirse Ne Olur?

Interpol aramasının kaldırılma talebi reddedilirse, kişi ya da kişilerin bu süreci ele almak için bazı yasal seçeneklere başvurabileceği durumlar olabilir. İşte bu tür bir durumda yapılması gereken bazı adımlar:

 • İtiraz: Interpol aramasının kaldırılma talebinin reddedilmesi halinde, kişi veya kişiler uluslararası mahkemeler veya ulusal yargı sistemleri önünde itirazda bulunabilirler. Bu itiraz, adaletin sağlanması amacıyla yapılır.
 • Diplomatik Kanallar: İtirazın reddedilmesi durumunda, kişinin ülkesi diplomatik yollarla Interpol ile iletişime geçebilir ve durumu açıklığa kavuşturmaya çalışabilir.

Interpol aramasının kaldırılması, ülkenin yasalarına, uluslararası anlaşmalara ve Interpol’ün politikalarına tabi olarak gerçekleşir. Bu nedenle, kişinin bu süreçte yasal hakkını aramak ve gerekli yasal prosedürlere başvurmak için hukuki bir temsilciye başvurması önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, sizden bilgi almak istiyorum.
blank