Kredi kartı limit artışına, büyük ceza…

Bankacılık kanunu ve birçok kanunda değişiklik yapan kanun tasarısı TBMM genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Finansal manipülasyon, onaysız kredi kartı limit artışı, aldatıcı işlem ve onaysız ve imzasız kredi kartı verilmesi gibi birçok işlem için 50 bin liraya cezaya hükmedilebilecek.

21 Şubat’ta kabul edilen bankacılık sistemi yasa değişikliği, aldatıcı bilgi ve bilgilendirme, finansal manipülasyon, kullanıcı onaysız limit artışı ve kredi kartı onayı gibi konularda artık yasal cezai işlem uygulanabilmesine izin verecek. Sermaye Piyasası kanunundaki bu değişiklik birlikte bankaya, finans kuruluşuna yani tüzel kişilere idari cezalar kesilebilecek. Kanunun içeriği bankanın, finans kuruluşunun veya tüzel kişinin, bu yasaya göre işlediğinin suçun niteliğine, zarar gören mağdur sayısı dikkate alınarak brüt hasılatın %1’i ve vergi öncesindeki karın %20’sine kadar idari para cezası verilebilecek. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şahıs, kurum ve kuruluşlardan açıklama, belge, bilgi ve kayıtları zamanında teslim etmeyen, uygun şekilde vermeyen, yanıltıcı, gerçek dışı ve tamamlanmamış şekilde teslim eden, düzgün şekilde vermeyen, noksan hatalı nitelikte teslim eden, bu iş ile ilgili görevlilerin vazifelerini yapmalarını engel olan, zorluk çıkaran kişilere 20 bin – 25 bin lira arasında idari para cezası uygulanabilecek. Ayrıca, yanıltıcı, kural dışı belge ve bilgi yöntemi ile kişilerin gereksiz denetime sebebiyet vermesi 25 bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılabilecek.

Ceza limitleri yükseltildi

Hangi yolla olursa olsun, sermaye piyasa değişkenlerini ve yatırımcıların hareketlerini henüz kamu ile paylaşılmamış bilgi ve öngörüler ile düzenleyen bunlar üzerinde işlem yapan kişiler hakkında cezai alt sınır 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. Buna benzer piyasa araçlarının bedelleri, arz ve talep durumlarına göre 3. şahıslara hatalı yanıltıcı, yanlış öngörü oluşturtma ve hatalı karar vermelerine yönelik durum dada cezai alt sınır 2 yıldan 3 yıla yükseltiliyor.

Alıcı hakları ihlal edilmesi ve yatırımın katılım fonuna aktarılması durumda ise 1 Milyon lira üst limite kadar idari para cezası verilebilecek.

Üst sınır 250 bin lira

Sayısal değerlendirme ve tespitin Merkez Bankası tarafından yapıldığı durumlarda, karşıt ve yanlış bulunan miktarın 10 katı bedeline ölçüsünde, Yanlış ve hatalı yönlendirme ile hatalı ve yanıltıcı işlemler kapsamına giren durumlara sebebiyet verenlere, kazanç elde edilmesi durumunda kazancın 2 katından az olmamak koşuluyla 1 sene önceki finansal raporda var olan kâr payı, faiz, komisyon ve ücret alındıları ile banka hizmet getirilerinin totalinin %5’ine kadar idari para cezası verilebilir. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu durumun tekrar etmesi halinde cezayı arttırma ve ağırlaştırma yetkisini kullanabilecek. Geri dönülemez zarar ve hasarların önüne geçilmesi adına bu faaliyetleri gerçekleştiren veya sebep olan web siteleri erişim yasağı, yurtiçinde ise tamamen internet kısıtlaması getirilecek. Kredi kartı ve hesap kartları yasasındaki değişiklik ile tüm faiz ve yapılandırma (gecikme faizi gibi) belirlenme ve açıklama hakkı artık Merkez Bankasında. Tüm kredi kartı ve hesap kartlarının kullanıcı rızası ve oluru olmadan, onay, limit artırımı gibi izinsiz işlem yapanlara 25 bin- 50 bin lira aralığında, koruyucu hükümlere aykırılık tespit edilirse de 50 bin – 250 bin liraya kadar cezai işlem uygulanacak

Faik Erdem Okan
Güneş & Güneş Hukuk Bürosu
Avukat | Hukuk Bürosu | Arabulucu | Danışmanlık