İMAR PLANLAMASINDA ÖNEMLİ BAKANLIK KARARI

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Yönetmeliği baştan sona kadar değiştirildi. Temmuz ayındaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı kanun değişikliğine ek olarak Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Yönetmeliği yenilendi. Yapılan düzenlemede Ortaklık Payı (DOP) %40 iken, %45 oldu. Böylece imarsız arazi ve yerler planlama yapılırken park yeşil alan, otoyol, okul, camii ve ibadethaneler gibi kamu hizmetlerine ayrılacak paylar net olarak belli oldu. Bazı istisnai haklarında geçerli olduğu bu değişiklik ile, öğrenci yurdu, hastane eğitim kurumu gibi durumlarda planlamaya sadık kalma koşulu ile mal sahipleri özel tesis kurabilecek.

BEKLENEN YÖNETMELİK YENİLEMESİ GERÇEKLEŞTİ

Uzun süredir beklenen bu yönetmelik, 22 Şubat tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Birçok sektörün ve özellikle belediyelerin beklediği bu değişiklik, neyin nasıl ve ne oranda yapılacağı ile ilgili soru işaretlerini kafalardan sildi. 6-7 aydır herkesin beklediği yenileme ile birlikte, ada bölüm krokisi, iftira, irtifak hakkı cetveli gibi tanımlarda düzenlemeye dahil oldu. %40 dan, %45 e çıkarılan Düzenleme ortaklık payı en kayda değer değişiklik olmasının yanı sıra, tanım olarak “Düzenleme ortaklık payı (DOP): Düzenleme alanındaki ve bölgedeki yaşayanların kentsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan umumi hizmet ve kamu hizmet alanlarını elde etmek ve/veya düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında; düzenlemeye tâbi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden, imar planındaki kullanım kararlarına göre yüzde kırk beşe (% 45) kadar düşülebilen miktardır. Düzenleme ortaklık payı, düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgede yaşayanların ihtiyacı olan ve herkesin ortak kullanabileceği, kamusal alanı ifade eder ve bölgede yaşayan insanların ortak kullanımı dışında hiçbir fonksiyon için kullanılamaz.” Şeklinde Resmi Gazetede yayımlandı.

ÖZEL TESİS YAPMAK ARTIK MÜMKÜN

Eğitim kurumu veya okul ise Millî Eğitim Bakanlığı, cami veya sağlık kuruluşu ve hastane ise Sağlık bakanlığının onayı ile birlikte, ibadethane, camii, yol, bahçe ve park meydanlar dahil olmamak üzere kamu hizmetine tahsis edilen fakat kamu geçişi olamayan yerlerde, amaca uygun tesisler mal sahipleri tarafından yapılabilecek. Yapımından sonra, 10 yıllık kullanım hakkına ek olarak, ilgili bakanlık veya kamu kuruluş tarafından ek 5 er yıllık süre uzatımları mümkün olacaktır. Normal veya uzatılmış sürenin dolmasının ardından, yapının amacı ve cinsine göre kamu geçişi sağlanarak devlete devredilecektir.

YENİLİKLER DEVAM EDİYOR, “MAL SAHİBİ FORMU”

Ek olarak yine Resmi Gazete de 22 Şubat’ta yayınlanan bu yönetmelik değişikliği kapsamında mal sahipleri araştırma formu şu şekilde yayımlandı. “Mal sahipleri araştırma özet formu: Düzenlemeye giren taşınmazların, ada ve parsel numaralarını, tapu alanlarını, hisse oranlarını ve hissesine karşılık gelen alanları, maliklerinin ad, soyadı ve baba adlarını, hisse miktarına karşılık kesilen düzenleme ortaklık payı ile kesinti sonucu oluşan tahsis miktarını, dağıtım sonucu tahsis edildiği imar ada ve parsel numarası ile parsel alanını, tahsis edildiği parsel hissesi ve hissesine karşılık gelen alanı ve varsa kamulaştırma, bağış miktarları ile oluşan imar parselleri yüzölçümlerini, uygulamaya alınan parsel numaralarının sırasına göre gösterildiği cetveldir.”

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu
Faik Erdem OKAN