İCRA ve HACİZ

İcrayı en basit şekilde anlatmaya çalışırsak; Borçlunun, alacağı olan kişiye ödemekle yükümlü olduğu borcunu ödememesi ve/veya ödeme için verilen süreye uymaması durumunda, alacaklının kanuni yollar ile başvurduğu adli kuruluşun alacağın tahsil edilmesine dair yaptığı işlemlerdir.

Haciz ise icra işleminin başlaması ile adli kuruluşların yani icra müdürlüklerinin alacaklının alacağına mahsuben, borçlunun kanunda belirtilen mal ve haklarına el koyması işlemidir. Kısaca haciz, icra işleminin önemli bölümünü oluşturup, icra takibinin bir aşamasıdır.

Bu yazı dizimizde özellikle haciz süreci ve çeşitleri üzerine değinip sizi bu konuda en doğru şekilde bilgilendirmeye çalışacağız.

Yazı dizimize sizden gelen istekler üzerine “MAAŞ HACZİ” ile başlıyoruz.

Bu yazı dizimizi mutlaka takip edin…

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu

Uluslararası Avukat | Uluslararası Hukuk Bürosu | Antalya Arabulucu | Kemer Hukuk Bürosu | Antalya Hukuk Bürosu | Kemer Avukat | Antalya Avukat | Hukuk Bürosu | Avukat, Avukatlık