HANGİ OLAYLARDA MAAŞ HACZİ GELEBİLİR? MAAŞIN NE KADARI KESİLEBİLİR ?

Çalışanların maaşlarına bazı durumlarda haciz konulabilir. Bu konuyla ilgili çok fazla bilinmeyen nokta olduğu için bu haberimizde “Maaş haczi nedir? Maaşa haciz hangi durumlarda gelir? Maaşın ne kadarı haczedilebilir? Maaş haczi nasıl uygulanır?” sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Maaş haczi İcra İflas Kanunu 83. Maddesi’nce kişinin düzenli olarak çalıştığı iş yerinden aldığı ücretin belli bir kısmına icra yasalarına uygun olarak el konulmasıdır. Bu kesintinin miktarı kişinin borcuna göre değişiklik gösterir. Bazen alacaklı borçlunun bütün taşınır, taşınmaz mallarına el koysada bu borcunu ödemeye yetmeyebilir. Durum böyle olunca alacaklı, borçlunun maaşına haciz koydurabilir.

Maaşa Haciz Nasıl Konulur ? Maaşın Ne Kadarı Kesintiye Uğrar ?

Maaş hacizi uygulanması için kişinin özel sektör veya devlet çalışanı olması farketmiyor. Maaş hacizi işlemi başlaması için borçluya öncelikle icra takip işlemi başlatılması gereklidir. Daha sonra bu takip işleminin kesinleşmesi gerekir. İcra takibi kesinleştiği anda kişinin iş durumu tespit edilir yani kişi çalışıyor mu işsiz mi diye bakılır. Bu aşamalardan sonra İcra Müdürlüğü 90 gün sonunda kişiye son uyarısını yapar ve 7 gün süre daha verilir. Bu 7 gün ek süre içerisinde borç ödenmezse kişinin maaşına haciz gelir ve gecikme faiziyle birlikte kişinin maaşının bir kısmına el konur. Bu kısım kişinin maaşının 4’te 1’ine tekabül etmektedir. Fakat borç nafakan borç ise bu oran nafaka borcuna göre değişiklik gösterir.

Alacaklı, aktif sigortalı çalışan borçlunun maaşının dörtte biri ile diğer ücretlerinin tamamının haczini icra müdürlüğünden talep edebilir. Kişinin kabul etmesi halinde bu oranda değişiklik yapılabilir. Yani bu durumda borçlunun aylık maaşından 4’te 1’den daha fazla kesinti yapılarak borcun daha erken bitmesini isteyebilir. Borçlunun kendisi de maaşından daha fazla kesilip borcun erken bitmesini isteyebilir. Haciz borç miktarı bitene kadar geçerlidir.

Hacze Uygun Olan Mallar Nelerdir ?

Kısmen hacze uygun olan durumlara bakacak olursak; Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.

İşveren Maaş Haczi İçin Ne Yapar ?

Kişi çalışıyorsa bu durumda alacaklı veya vekilinin talebi ile borçlunun işyerine İcra Müdürlüğü’nce gönderilen bir tebligatla iş verenden borçlunun maaşına haciz konulması isteniyor. İş veren bu durumda borçlunun maaşının dörtte birini haciz tebligatında verilen IBAN numarasına yatırır. Daha fazlasını kesme gibi bir hakkı bulunmaz.

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu

Antalya Avukat | Kemer Avukat | Uluslararası Avukat | Uluslararası Hukuk Bürosu | Avukat, Avukatlık | Kemer Hukuk Bürosu | Antalya Hukuk Bürosu | Antalya Arabulucu