HABERLER

Elektronik sigara resmi olarak yasaklandı…

Son yıllarda sürekli gündeme gelen, daha az zararlı, daha çok zararlı tartışmalarına sebep olan elektronik sigara ithalatı 2149 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yasakladı ve 25 Şubat 2020 Tarihli, 31050 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TÜKETİCİ ve AİLE UYUŞMAZLIKLARINDA, ARABULUCULUK DÖNEMİ

İkinci Yargı paketinde tüketici mahkemeleri öncesi Adalet Bakanlığı tarafından “arabuluculuk” dava şartı oluyor. Ayrıca Aile mahkemelerinde de öncelik arabuluculuğa verilip, önce arabuluculuk, sonra anlaşma sağlanmaz ise dava açılacak.

İMAR PLANLAMASINDA ÖNEMLİ BAKANLIK KARARI

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Yönetmeliği baştan sona kadar değiştirildi. Temmuz ayındaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı kanun değişikliğine ek olarak Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Yönetmeliği yenilendi. Yapılan düzenlemede Ortaklık Payı (DOP) %40 iken, %45 oldu. Böylece imarsız arazi ve yerler planlama yapılırken park yeşil alan, otoyol, okul, camii ve ibadethaneler gibi kamu hizmetlerine ayrılacak paylar net olarak belli oldu. Bazı istisnai haklarında geçerli olduğu bu değişiklik ile, öğrenci yurdu, hastane eğitim kurumu gibi durumlarda planlamaya sadık kalma koşulu ile mal sahipleri özel tesis kurabilecek.

SERİ MUHAKEME USULÜ

Yargı Reform Paketi kapsamında 1 Ocak 2020 itibariyle seri muhakeme usulü yürürlüğe girdi. Yıllık 180 bin dosyanın seri yargılama usulü kapsamına gireceği değerlendiriliyor. Bu usulle, soruşturma aşamasında cumhuriyet savcılarının daha etkin olması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması amaçlanıyor.

ARABULUCULUK NEDİR?

Günümüzde, uyuşmazlıkların çeşitliliği, mahkemelerin iş yükündeki artış, yargılamanın uzun sürmesi, yargılama faaliyetlerinin artan maliyetleri, gizlilikten beklenen fayda, tarafların kendi aralarında uzlaşma ihtimalinin önemini arttırmıştır.

GİZLİ SES KAYDI DELİL OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?

Kişiler arasında yüz yüze ya da bir haberleşme aracı vasıtasıyla gerçekleştirilen iletişim sırasında işlenen suçlardaki en temel zorluk, ispat konusunda ortaya çıkmaktadır. Çoğunlukla iki kişi arasında geçen ve aleni olmayan bu konuşmaları kanıtlamak isteyen suç mağdurları, gizli ses kaydı yaparak bu ses kayıtlarıyla adli makamlardan koruma talep etmek istemektedir. Fakat temel haklar açısından bakıldığında kural olarak; bir kimseden habersiz alınan ses kayıtları hukuka aykırı delil oldukları için mahkemede delil olarak kullanılamaz ve bu kayıtları yapmak aynı zamanda suç teşkil eder. Bu durumun temel iki istisnası bulunmaktadır