Pandemi Sürecinde, 6284 Sayılı Kanun Uyarınca Alınacak “Tedbir Kararı” ile Müşterek Çocuk ile Şahsi İlişki Tesisi 7226 Sayılı Kanun’daki düzenleme sebebiyle, elindeki “müşterek çocukla şahsi ilişki tesisi” hükmü içeren ara kararı veya kesinleşmiş mahkeme kararını icra yoluyla infaz ettiremeyen taraf, pandemi sürecinde müşterek çocukla şahsi ilişkisinin geçici olarak yeniden düzenlenmesi için 6284 Sayılı Kanun uyarınca Aile Mahkemesine…

Eşin, Evin Anahtarını Ailesine Vererek Evin Manevi Bağımsızlığını İhlal Etmesi Evin anahtarını ailesine vererek evin manevi bağımsızlığını ihlal ettiği, evin anahtarlarını değiştirmek, eşinin eşyalarını toplayarak çöpe atmak, fiilen ayrıldıktan sonra da evin anahtarını kadının değiştirdiği, kadının evin anahtarını değiştirmek suretiyle kocanın evine girmesini engellemeye çalıştığı… T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/2101 E. , 2020/3085 K….

Ev sahibi tarafından kiracı aleyhine ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılabilinir mi? Türk Borçlar Kanunu (TBK) Md 350’ye göre kiraya veren, kiralanan mülkü; kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut, işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa Türk Borçlar Kanunu (TBK) Md 350’ye göre kiraya veren, kiralanan mülkü; kendisi, eşi,…

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu Nedir? (Türk Ceza Kanunu’nun 184. Maddesi) İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU (TÜRK CEZA KANUNU’NUN 184. MADDESİ) 1.Giriş Bireylerin yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri, sağlıklı bir çevrede ve koşullarda yaşayabilmelerine bağlıdır. Bu yönüyle sağlıklı çevrenin oluşturulabilmesi içinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması gereklidir. Bu gereklilik açısından çevrenin korunması, günümüzde…

Fiziksel Şiddet: Aslında aile içi şiddetin en az görüleni olmasına rağmen zarar boyutları sebebiyle toplumda en çok dikkat çeken aile içi şiddet türüdür. Fiziksel şiddet kanunda açık bir şekilde tanımlanmamıştır ama kişinin bedeni üzerinde uygulanan korkutma, sindirme v.b amaçları bulunan her türlü şiddet eylemleri olarak adlandırılabilir. Fiziksel şiddetin birçok şekli vardır. Tokat atmak, boğazını sıkmak,…

Aynı kanunda şiddet ise “Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı” olarak tanımlanmıştır. Aile içi…

Polis Merkezleri: Aile içi herhangi bir tür şiddete uğrayan kişiler öncelikle polis merkezlerine giderek konu hakkında şikâyette bulunmalı ve koruma talep etmelidir. Polis merkezine gitme imkânı olmayan kişiler telefon ile de başvurabilir. Yapılacak şikâyette şiddetin ayrıntıları açıklanmalı ve korkulan veya başına gelmesi muhtemel riskler açıkça ifade de belirtilmelidir. Devlet koruması istendiği ve şiddet uygulayan eş…

Evlenme başvurusunda hangi belgeler istenir? Evlilik için başvurularda çiftlerden çeşitli evraklar istenmektedir. Belediyelerin ilgili bölümlerine sunulacak bu evraklar aşağıdaki listede bildirilmiştir. Evlilik Başvurusu İçin Gereken Belgeler Listesi Öncelikle Başvurulacak Belediyeye ait ikametgah adresinde oturulduğuna dair Merniste kayıtlı olması gerekmektedir. Mernis kaydınız başka bir adreste ise güncellemeniz gerekecektir. Çiftlere ait son medeni halini belirten TC kimlik…

Bize mesaj gönderin!
Whatsapp
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?