YAYINLAR

Pandemi sürecinde, 6284 sayılı kanun uyarınca alınacak “tedbir kararı” ile müşterek çocuk ile şahsi ilişki tesisi

7226 Sayılı Kanun’daki düzenleme sebebiyle, elindeki “müşterek çocukla şahsi ilişki tesisi” hükmü içeren ara kararı veya kesinleşmiş mahkeme kararını icra yoluyla infaz ettiremeyen taraf, pandemi sürecinde müşterek çocukla şahsi ilişkisinin geçici olarak yeniden düzenlenmesi için 6284 Sayılı Kanun uyarınca Aile Mahkemesine başvurarak “tebdir kararı” alma yoluna gidilebilecektir.

Basın iş kanununa göre basın iş sözleşmesi - Bölüm 2

c) Sözleşmenin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları

c-a) İhbar Tazminatı: Gazeteciye, akdin işveren tarafından feshi durumunda ödenen ve akdin feshedilmesi nedeniyle doğan bir tazminattır. Bu tazminatın hesaplanmasında gazetecinin hizmete girdiği tarih önemli değildir.

Kısa çalışma ödeneği

  1. Hukuki ve ekonomik dayanağı

İŞKUR’un internet sitesinde Kısa Çalışma Ödeneği; “genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama” olarak tanımlanmış ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Ek 2’inci maddesi ile bu kanuna dayanılarak çıkarılan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkındaki Yönetmelikte detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.

Basın iş kanununa göre basın iş sözleşmesi - Bölüm 1

a) Yapılması: Gazeteci ile işvereni arasında kurulan iş ilişkisi hizmet sözleşmesine dayanır. Bu sözleşme, işverene fikir işçisinden sözleşmede belirlenen iş türünde hizmet isteme hakkını vermektedir. Böylece işçinin hizmet alanını saptamakta ve işverenin bu alan dışında kalan hizmetleri fikir işçisinden talep etme olanaklarını ortadan kaldırmaktadır. Buna karşılık, basın çalışanına da sözleşme çerçevesi içinde kaldığı sürece işini iyi niyetle ve gerekli özeni göstererek yerine getirme zorunluluğu yüklemektedir (Orman 2000: 6).

Ticari Amaçla Kiralanan İşyerlerinin COVID-19 Salgını Sürecindeki Durumu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihi ile pandemi ilan edilmiştir. Hayatın her alanında etkisini gösteren koronavirüs salgını ticari hayatı da etkilemektedir. İş faaliyetlerini gerektiği gibi yerine getiremeyen işyeri sahipleri, kazanç sağlayamamakta ve işyerlerinin kiralarını ödemekte güçlük çekmektedirler. Kiraların ödenmesi konusunda koronavirüsün mücbir sebep kabul edilip edilmeyeceği ise merak edilen konular arasındadır.

Ayıplı mal, ayıplı hizmet, ayıplı turizm ürününün tanımı ve yaptırımları

Tüketicilerin satın aldıkları malların ayıbını fark ederek değiştirmek veya iade etmek istediklerinde büyük sıkıntılarla karşılaştıkları bilinmektedir. Tüketiciye 15 gün içerisinde bu tür malları iade etme, değiştirme, bedel indirimi ya da ücretsiz tamir hakkı tanıyan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tüketicilerin ayıplı malla uğradıkları mağduriyetin giderilmesinin yanı sıra kanunun önleyici/caydırıcı etkisiyle piyasaya sunulan mallar ve hizmetlerdeki ayıp oranının da asgariye indirilmesi amaçlanmıştır.

Coronavirus (Covid-19)’un turizm ve tatil rezervasyonlarına etkisi

Coronavirus (Covid-19)’un pandemi olarak ilan edilmesiyle birlikte Türkiye’de ve dünyada turizm sektöründe tam anlamıyla bir kaos hüküm sürüyor. Tüketicilerin önceden aldıkları turları iptal etmek için tur şirketlerine başvurdukları ve önümüzdeki turizm sezonu için yeni taleplerin neredeyse hiç gelmediği bildiriliyor. Otellerde alınan önlemlerin yetersiz kalmasıyla tesis kapatma kararları alınmaya başlandı. Bu kapsamda ilk adımı Hilton atmış ve Çin’deki otellerini kapatmıştı. Diğer otel zincirlerinin de Türkiye dahil çeşitli ülkelerde otellerini kapatma yoluna gideceği tahmin ediliyor.

İşyerinde tartışma ve kavga

Bir işyerinde en çok görülen tartışma ya da kavga sebepleri; “adaletsiz iş dağılımı, rekabet, aşırı stres, dedikodu, mobbing, mesai arkadaşını yöneticiye şikâyet etmek, bütün başarıyı ekibe değil kendine mal etmek, riyakarlık, alınan kararlara katılmamak” olarak sıralanmaktadır.

İşyerinde kavga fiziki şiddet uygulanarak olmayabilir, sadece sözlü sataşma da kavga ile aynı sonucu doğurmaktadır, dolayısıyla işveren iş sözleşmesini haklı nedenle yani kıdemsiz ve ihbarsız olarak tanımaktadır.