YAYINLAR

KİRACININ EV SAHİBİNE KARŞI HAKLARI NELERDİR?

Kira sözleşmeleri, 2011 yılından itibaren"6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun" ile değil "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu" ile düzenleniyor. Kanun değişikliği ile birlikte ev sahibi-kiracı ilişkisinin tanımı ve boyutu da değişmiş oldu Ev sahibinin kiralayana karşı hakları neler? Kiracının ev sahibine karşı hakları neler?

İŞ HUKUKUNDA İBRA

İş akdinin sona ermesiyle birlikte, işverenin kendisini ibra etmesi için işçiye imzalatmış olduğu ibra sözleşmeleri, yeni Borçlar Kanunu ile ilk kez düzenlenmiş olup, öngörülen şartlara uyulmadığı takdirde ibra beyanının geçersiz sayılacağı hükme bağlanmıştır. Hangi şartlar halinde geçerli bir ibranameden bahsedilebileceği ...

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

Bir iş ilişkisininde tarafların birbirlerine karşı temel sorumluluğu, işçinin üstlendiği edimi hakkıyla ifâ etmesi, işverenin ise bunun karşılığında işçiye ücretini ve diğer sosyal haklarını ödemesidir. Ancak bu ilişkinin kurulması ve hukuka uygun olarak devam etmesi için sadece yukarıda belirtilen hak ve borçların yerine getirilmesi yetmemektedir.

TRAFİK KAZALARINDA HUKUKİ SORUMLULUK VE SİGORTA

Makalemizin Konusu trafik kazalarında hukuki sorumluluk ve sigorta olup, çalışmamızın başında öncelikle işleten konusu üzerinde durmamız gerektiğini düşünmekteyim. İşletenin tanımını yapacak olursak, İşleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun ...