YAYINLAR

Koronavirüs / Covid-19’un iş sözleşmelerine etkileri

İş Kanunumuz gereğince; çalışanların işlerini işveren ile kararlaştırıldığı şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. Yalnızca çok istisnai durumlarda, verilen görevlerin ifasından kaçınmak mümkündür. Dünya ve ülke gündemimizi uzun süredir meşgul eden ve çalışanlar açısından işyerinde ciddi ve yakın tehlike ortaya çıkaran Koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonu sebebiyle, İş Sözleşmesinin uygulanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Kanun gereği çalışanlar, işverenin tehlikeyi saptamasını ve gidermesini isteyebilir ve tehlike giderilinceye kadar çalışmaktan kaçınabilir.

Koronavirüs / Covid-19 salgını sebebiyle yargıda sürelerin durdurulması

Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülkemizde hızla yayılması sebebiyle, salgın hastalığın daha fazla yayılmasının ve hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla 26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanun ile birlikte bazı yasal süreler durdurulmuştur.

Anlaşmalı Boşanma

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davası, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olmak üzere, iki şekilde açılabilir.

Anlaşmalı boşanma, eşlerin, kendi aralarında nafaka, mal paylaşımı, çocuğun velayeti gibi konularda özgür iradeleriyle anlaşarak evlilik birliğini sona erdirmesidir.

Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin 3. fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Buna göre:

Covid-19 / koronavirüs salgını sürecinde kişisel verilerin korunması

COVID-19 salgını nedeniyle işverenler, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, çalışanlarından ve iş yerine gelen ziyaretçilerden çeşitli bilgileri talep etmektedirler. Bu bilgiler arasında çalışanların mevcut sağlık durumları, temas halinde olduğu kişiler, son dönemde yaptığı seyahatler gibi bilgiler bulunmaktadır.

Korona / Covid-19 salgını sürecinde işverenlerin hakları ve yükümlülükleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Borçlar Kanunu uyarınca, işverenler işyerinde çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamalıdır. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli kaynakların sağlanması işverenlerin görevidir. İşverenler tarafından işyerinde sabun, kolonya ve el dezenfektanı gibi hijyenik ürünlerin yeterli miktarda sağlanması ve işyerinin havalandırması gibi önlemleri alınması gerekmektedir.

Forex, borsa ve menkul kıymetlerde, online işlem şartları

Türk Hukuk sistemin de forex, borsa ve menkul kıymetler gibi kaldıraçlı alım satım işlemleri yapan kuruluş veya aracı firmalar, yerli ya da yabancı olsun SPK ya (Serbest Piyasa Kurulu) kayıtlı olması, ticari tüm hareketlerinin SPK tarafından denetime tabi olması hukuki bir şarttır. Bu şart firmamın reel ya da online ve mobil olması ile değişmemektedir.

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması

Türkiye’de vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin hususlar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve buna ilişkin yönetmelikte düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerde belirtilen şartları üzerinde taşıyan yabancılara Türk yetkili makamlarınca vatandaşlık verilmektedir.

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI HAKKI

Kâr, Farsça kökenli bir kelimedir. Kârın sözlük anlamı; alışverişten sağlanan para kazancıdır. Diğer bir tanıma göre kâr; belli bir süre içinde, ticari bir işletmenin ekonomik faaliyetleri sebebiyle varlığında meydana gelen artıştır. Anonim şirketlerin kâr dağıtabilmesi şirketin kâr elde etmesi yani şirketin ticari bilânçosunda kârın gözükmesi gerekir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkardığı Seri:4, 27 No’lu tebliğde yapılan tanıma göre kar payı; anonim şirket ortaklarına ve kâra katılan diğer kişilere dağıtılacak kârdan, bunların her birine düşen payı ifade eder. Pay sahipliği konusunda gerçek ve tüzel kişi ayrımı yoktur. Burada pay sahibi için önemli olan nokta, şirkete katılım karşılığında, maddi bir çıkar sağlamaktır. Sağlanabilecek maddi çıkar farklı şekillerde olabileceği gibi, bunların en önemlisi ve devamlısı, kişinin şirket kazancından elde edeceği kâr payıdır.