Ahmet Dikici

Ahmet Dikici

Kıdemli Avukat

1980 yılında Antalya’da doğan Ahmet Dikici 2003 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden mezun oldu. Antalya Barosunda avukatlık meslek stajını tamamladıktan sonra
2006 yılından bu yana aktif olarak Antalya’da avukatlık mesleğini icra etmektedir. Çalışma
alanları Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu , Türk Medeni Kanunu , İş Kanunu , Kadastro
Kanunu , İmar Kanunu , Türk Ceza Kanunu , İdari Yargı Usul Kanunu ve iç hukuktaki birçok
alanda çalışmaları olmuştur ve hali hazırda mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Mesleki
çalışmalarında Yargıtay ve Danıştay İçtihatlarına çok önem vererek çalışmalarını devam
ettirmektedir.